Фаховий молодший бакалавр

Спеціальність 073 Менеджмент

Бухгалтерський облік

Вища математика

Господарське право

Гроші та кредит

Діловодство

Економіка підприємства

Економічна теорія

Економічний аналіз

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Інформатика і комп'ютерна техніка

Інформаційні системи і технології в менеджменті

Історія України

Культурологія

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент персоналу

Навчальна практика "Діловодство"

Навчальна практика "Маркетинг"

Навчальна практика "Організація виробництва"

Організація виробництва

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Основи екології

Основи охорони праці

Основи психології та етика ділового спілкування

Основи філософських знань

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Підприємництво

Податкова система

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Соціальні комунікації

Соціологія 2 курс

Соціологія 3 курс

Статистика

Технології

Технологія галузі

Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції

Трудове право

Українська мова

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Управління якістю

Фізичне виховання 2 курс

Фізичне виховання 3 курс

Фінанси підприємства

Фінансовий облік

Програма з технологічної практики з комп'ютерної техніки

Технологічна практика

Виробнича практика


Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

Вища математика

Гроші та кредит

Економіка підприємства

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології в обліку

Казначейська справа

Контроль і ревізія

Культурологія

Менеджмент

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Навчальна практика з Податкової системи

Основи екології

Основи філософських знань

Податкова система

Політична економія

Соціологія

Статистика

Технологія виробництва сільськогосподарської продукції

Фінанси

Фінанси підприємства

Облік і звітність у бюджетних установах


Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Банківські операції

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

Бюджетна система

Вища математика

Гроші та кредит

Економіка підприємства

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Казначейська справа

Контроль і ревізія

Культурологія

Менеджмент

Навчальна практика з Банківських операцій

Іноземна мова

Історія: Україна і світ

Навчальна практика з Податкової системи

Основи екології

Основи філософських знань

Податкова система

Політична економія

Соціологія

Статистика

Страхові послуги

Фінанси

Методичні рекомендації до написання курсової робота з банківських операцій


Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Біржова діяльність

Бухгалтерський облік

Вища математика

Економіка підприємства

Історія: Україна і світ

Інфраструктура товарного ринку

Комерційна діяльність

Комерційне товарознавство

Комунікаційна діяльність

Культурологія

Менеджмент

Навчальна практика з Комерційного товарознавства

Основи екології

Основи філософських знань

Планування та організація діяльності підприємства

Політична економія

Ринкові дослідження

Соціологія

Статистика

Технологія зберігання і переробки с/г продукції

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фінанси підприємства

Фінансовий облік

Ціноутворення

навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

І курс

Інформаційні технології і засоби освітньо-наукової діяльності

Теорія ймовірності та математична статистика

Мікроекономіка

Історія економіки та економічної думки

Облік зовнішньо-економічної діяльності

Оподаткування фізичних і юридичних осіб

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Аналіз господарської діяльності

Макроекономіка

Міжнародна економіка

Статистика

Економіко-математичне моделювання

Фінансове право

Фінансовий облік I

Облік в установах державного сектору

Облік і звітність в оподаткуванні

Виробнича практика

ІІ курс

Фінансовий облік ІІ

Технологія зберігання, переробки та стандартизація с/г продукції

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва

Навчальна практика з обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва

Навчальна практика з технології зберігання, переробки та стандартизації с/г продукції

Облік у банках

Бухгалтерський облік у галузях національного господарства

Маркетинг

Облік у фермерських господарствах

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку і аудиті

Аудит

Управлінський облік

Університетська освіта та соціальні комунікації

АРМ-бухгалтера

Звітність підприємств

Міжнародне оподаткування

Основи методології наукових економічних досліджень

Навчальна практика з обліку у фермерських господарствах

Навчальна практика з аудиту