НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ

ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

071Облік і оподаткування
121Інженерія програмного забезпечення
192Будівництво та цивільна інженерія
193Геодезія та землеустрій