...У наших руках — найбільша з цінностей світу —

Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творить

 свою статую з безформного шматка мармуру:

 десь в глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси,

які належить добути, очистити від усього зайвого.

                                                                                        В. О.  Сухомлинський

 

Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Організацією навчання студентів першого курсу займається відділення загальноосвітньої підготовки коледжу, створене в 2004 році.Його робота спрямована на підвищення рівня знань, умінь і навичок, опанованих сьогоднішніми студентами ще в середній школі, організацію  творчої діяльності, яка дозволить вчорашнім школярам швидко, безболісно і цікаво пройти нелегкий шлях соціальної адаптації.

Упродовж своєї 16-ти річної історії на відділенні навчалось студентів від семи до одинаннцяти груп.

З початку його заснування відділення очолює спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Гуменюк Валерій Дмитрович.

Роботу відділення забезпечують три циклових комісії: загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та захисту Вітчизни. Упроваджуючи комплексний підхід до формування змісту та організації навчального процесу, викладачі наполегливо працюють над удосконаленням своєї педагогічної майстерності шляхом вивчення кращого педагогічного досвіду, впровадження нових освітніх технологій. Своєчасному опануванню і залученню до навчального процесу новітніх методик сприяє участь педагогів у роботі обласних методоб’єднань. Викладачі відділення систематично підвищують кваліфікацію, беруть участь у науково-педагогічних конференціях.

Завдяки клопіткій праці педагогів першокурсники успішно вчаться  і весело відпочивають. Адже ніщо так не зближує, як гуртом проведене дозвілля, колективні поїздки, екскурсії, тематичні вечори. На відділенні загальноосвітньої підготовки вчорашні вступники стають справжніми студентами та приєднуються до дружнього колективу коледжу.