В читальній залі бібліотечно-інформаційного центру для здобувачів освіти та викладачів представлені фахові періодичні видання на допомогу освітньому процесу. Розгорнуто постійну виставку «Новинки періодичних видань», на якій розміщені журнали та газети для усіх спеціальностей коледжу, загальнодержавні офіційні та місцеві періодичні видання.

Розвитку фахової компетентності викладачів та здобувачів освіти сприятимуть видання «Все про бухгалтерський облік», «Вісник аграрної науки», «Юридичний вісник України», «Економіка АПК», «Землевпорядний вісник», «Проблеми програмування», «Український історичний журнал», «Фінанси України» та ін.

Для спеціальності «Облік і оподаткування» відкритий доступ здобувачів освіти та викладачів до електронної версії видання "Все про бухгалтерський облік". Кожний номер виходить у друкованому вигляді та електронному варіанті. Електронний номер не повторює, а доповнює паперовий, є спецвипуски. Доступний за посиланням: http://vobu.ua/ukr/profile/profile?layout=for_subscribers

База законодавства України відкрита для користувачів  на сайті Верховної Ради за таким посиланням:

https://www.rada.gov.ua/news/zak

З 2020 року журнал «Аграрний тиждень. Україна» не виходить у паперовому форматi. Це фахове спеціалізоване видання виходить онлайн, постійно публікує новини, що сталися у аграрній сфері. Ознайомитись з електронною версією видання, новими актуальними публікаціями можна на сайті: https://a7d.com.ua/ або  https://www.facebook.com/a7dcomua/

Для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» - «Будівельний журнал», професійне інформаційно-аналітичне видання про будівельний ринок і нерухомість, яке об'єднує інтереси органів влади, проєктувальників, забудовників, фінансових установ і виробників будівельних матеріалів, який доступний також онлайн за посиланнями:

https://journals.ua/home/budivelnuj-journal/

https://www.facebook.com/theconstructionmagazine/

Нормативні документи, Державні будівельні норми (ДБН), Державні Стандарти України (ДСТУ), Галузеві Стандарти України,  законодавство,  довідкові документи, накази,  розпорядження та інші документи  ви можете переглянути в онлай-сервісі Будстандарт за таким посиланням:

http://online.budstandart.com/ua/

Журнал «Наука та будівництво» входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових  ступенів доктора  і кандидата  технічних наук. З публікаціями журналу можна ознайомитись за посиланням:

http://www.niisk.com/jakist/naukovo-tekhn-chn-vidannya/zhurnal-nauka-ta-bud-vnitstvo-2019-3/

Медіатека електронних засобів навчання Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти надає доступ до електронного інтерактивного видання «Освітня траєкторія» та навчально-методичного журналу «Фахова передвища освіта» за посиланнями :

http://nmc-vfpo.com/

http://nmcbook.com.ua/

Інформацію про сучасні тенденції в педагогіці та методичні рекомендації для викладання загальноосвітніх навчальних дисциплін користувачі отримають з таких видань: «Управління освітою», «Іноземні мови в школах України», «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Українська мова і література в школі» та ін.

Запрошуємо ознайомитись з новинками періодичних видань у читальній залі БІЦ.

Перелік періодичних видань БІЦ ВСП «РФК НУБіП України» на 2021 р.

         Журнали

21950 Бібліотечна планета

91857 Безпека життєдіяльності

95473 Будівельний журнал

74092 Вісник аграрної науки

74161 Економіка АПК

48783 Землевпорядний вісник

68832 Інформаційний збірник та коментар Міносвіти

74248 Комп’ютер у школі та сім’ї

86088 Пожежна та техногенна безпека

90853 Проблеми програмування

48764 Професійна освіта

06222 Сучасна освіта

22419 Українська мова і література в школі

74499 Український історичний журнал

08072 Український юрист

74580 Фінанси України

21934 CHIP News Україна

         Газети

98990 Агропрофі

33594 Все про бухгалтерський облік

60955 Голос України

89314 Головбух: бюджет

33938 Експрес (четвер)

68831 Іноземні мови в школах України

60974 Літературна Україна

6840   Пенсійний кур'єр

89782 Рідне село Україна

61019 Сільські вісті

30617 Слово просвіти

40123 Сучасна освіта України

1555   Україна молода

21616 Управління освітою

61035 Урядовий кур'єр

33787 Юридичний вісник України

         Місцеві видання

34135 Вісті Рівненщини  

33674 Вільне слово

61325 За відродження

40790 Рівне вечірнє

8902   Сім днів

Людмила Бурячинська, завідувач БІЦ