На початку 2016 року у Відокремленому структурному підрозділі «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» створено новий структурний підрозділ – «Комп’ютерно-інформаційний центр».

Головними завданнями цієї структури є:

  • забезпечення навчального процесу студентів коледжу в комп’ютерних лабораторіях та кабінетах;
  • створення та супроводження автоматизованих систем управління коледжу (обліку студентів та співробітників, документообігу, архіву, бібліотеки та іншої господарської діяльності);
  • освоєння і впровадження в коледжі сучасних інформаційних та інноваційних технологій.

Комп’ютерно-інформаційний центр організаційно об’єднує працівників, що виконують роботи по забезпеченню навчального процесу в комп’ютерних лабораторіях, а також по обслуговуванню комп’ютерів і програмного забезпечення в службах і підрозділах коледжу.

До складу комп’ютерно-інформаційного центру входять такі структурні підрозділи:

  • комп’ютерні лабораторії;
  • комп’ютерні кабінети;
  • видавнича лабораторія.

Співробітниками комп’ютерних лабораторій є завідувачі лабораторій та лаборанти.

Графік роботи комп’ютерних лабораторій узгоджується з навчальною частиною для оптимізації використання комп’ютерного обладнання у навчально-виховному процесі. Пріоритети, при формуванні графіку роботи комп’ютерних лабораторій, є наступні:

1) забезпечити проведення спеціалізованих занять з комп’ютерних дисциплін (основи інформатики, комп’ютерна техніка та програмування, комп’ютерна графіка тощо);

2) забезпечити проведення занять з інших дисциплін, які передбачають використання комп’ютерного обладнання при розгляді окремих тем або розділів навчального курсу;

3) передбачити години для самостійної роботи студентів та викладачів коледжу для підготовки до занять.

Комп’ютерно-інформаційний центр відповідає за підтримку та супровід автоматизованих систем управління коледжу (обліку студентів та співробітників, документообігу, бібліотеки та іншої господарської діяльності) супроводження презентацій, семінарів, конференцій та інших заходів проекційною технікою, збір, узагальнення і систематизацію заявок викладачів на технічні засоби навчання і складання на цій основі графіка забезпечення навчальних занять технічними засобами навчання, здійснює супровід офіційної Web-сторінки коледжу в Інтернеті та профілів навчального закладу у соціальних мережах.

Комп’ютерно-інформаційний центр координує роботу з впровадження у навчальний процес елементів дистанційної освіти та хмарних сервісів. Працівники комп’ютерно-інформаційного центру залучаються до формування електронної бази даних навчально-методичних матеріалів, надають консультації та сприяють працівникам коледжу в створенні та впровадженні дистанційних технологій навчання.

Видавнича лабораторія забезпечує підготовку до друку та друк навчально-методичної, наукової літератури, інформаційних агітаційних і нормативних матеріалів коледжу. Видавнича лабораторія забезпечує видавництво літератури, відповідно до тематичних напрямів роботи Коледжу, разом із навчальною частиною складає план випуску цієї літератури та здійснює контроль за його виконанням.