Інформацію про ЗНО-2018 можна отримати:

http://testportal.gov.ua/ - сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

http://www.lvtest.org.ua/ - сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 - телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу "Освіта Рівненщини";

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Наказ МОН від 10 січня 2017 року № 25

Про реєстрацію для участі у ЗНО-2018

Про інформування щодо стану реєстрації на участь у ЗНО-2018

Інформація щодо пошуку адрес пунктів проведення ЗНО

та алгоритм дій у разі втрати документа, за яким здійснювалась реєстрація на ЗНО

Інформація щодо пошуку адрес пунктів проведення ЗНО учнями, студентами закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. та алгоритм дій у разі втрати документа, за яким здійснювалась реєстрація на ЗНО, чи у разі втрати та/або пошкодження сертифіката учасника ЗНО учнями, студентами закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.

 Інформацію можна завантажити за гіперпосиланнями:

 1. Пошук адрес пунктів проведення ЗНО учнями, студентами закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.:

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/messages/forum1/topic486/message2214/#message2214;

 1. Алгоритм дій у разі втрати документа, за яким здійснювалась реєстрація на ЗНО:

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/messages/forum1/topic486/message2226/#message2226;

 1. Алгоритм дій у разі втрати та/або пошкодження сертифіката учасника ЗНО учнями, студентами закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.:

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/messages/forum1/topic486/message2227/#message2227

Готуємося до ЗНО

Особливості тесту ЗНО 2018 року з української мови і літератури

та матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури у 2018 році

Одним із важливих і непростих випробувань у 2018 році, яке треба буде вперше пройти студентам, є зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), оскільки 8 вересня набув чинності Наказ Міністерства освіти та науки України №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», в якому йдеться про те, що крім випускників шкіл, 2018 року ЗНО з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту. Таким учасникам результати тестування зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію для їхнього атестату про повну загальну середню освіту.

Відповідно до наказу, реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні тривала з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Студенти мали змогу взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури, яке відбулося 24 березня.

Тестування з української мови і літератури відбудеться  24 травня.

 Шановні студенти!

Щоб успішно виконати тест з української мови й літератури, готуватися до нього потрібно систематично й відповідально. З української мови треба повторювати правила, виконувати тренувальні вправи й завдання в тестовій формі, а також писати власні висловлення – творчі роботи. З української літератури потрібно читати й аналізувати твори художньої літератури, повторювати відомості з теорії літератури. Ці види робіт ви можете виконувати, використовуючи довідники, збірники тестових завдань, що рекомендовані МОН України та УЦОЯО (наприклад, Авраменко О.М., Блажко М.Б.Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. – К.: Грамота, 2017).

 ЗНО з української мови і літератури:

особливості тесту 2018 року

 Тест зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури у 2018 році складається із завдань трьох форм, а саме:

 • завдань з вибором однієї правильної відповіді;
 • завдань на встановлення відповідності («логічні пари»);
 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Виконуючи ці завдання, ви маєте змогу перевірити, як засвоїли навчальний матеріал з української мови за курс 5-9 класів, виявити «проблемні» для вас теми, а після цього попрацювати над помилками.

Загальна кількість завдань тесту з української мови і літератури – 58, на їх виконання учасникам буде відведено 180 хвилин.

Результат виконання завдань №1-33 частини «Українська мова» та №58 частини «Власне висловлення» буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з української мови.

Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з української мови, правильно виконавши всі завдання №1-33 та №58, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 68 тестовим балам.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури - 104 бали.

 ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Тест містить 48 завдань цієї форми (№1-23, №29-53), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Тест містить 9 завдань цієї форми (№24-28, №54-57), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь - яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№58). Завдання складається з основи та передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

 • Теза: 0, 1 або 2 бали.
 • Аргументи: 0, 1 або 2 бали.
 • 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.
 • 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.
 • Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.
 • Висновок: 0, 1 або 2 бали.
 • 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
 • 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Важливо! Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів. 

 Матеріали для підготовки:

Радимо вам протягом навчального року (орієнтовно раз на тиждень) виконувати по одному тесту, перевіряти його, обов’язково аналізувати помилки й заповнювати сторінку самоконтролю з метою визначення динаміки навчальних досягнень з української мови та літератури.

Щоб успішно виконати тест ЗНО, радимо навчитися правильно розподіляти час. Пам’ятайте, що завдання з однією правильною відповіддю треба виконувати в середньому за одну хвилину, на встановлення відповідності – півтори-дві хвилини, на написання власного висловлювання відводьте одну годину. Усього на виконання тесту зовнішнього незалежного оцінювання відводиться 180 хвилин (разом із процедурою перенесення результатів до бланка відповідей, на цей вид роботи раджу виділити не менше 15-20 хвилин); отже, на тренувальний тест бажано відводити майже 160 хвилин.

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО. ФРАЗЕОЛОГІЯ

УЖИВАННЯ ТА ПРАВОПИС НОВІТНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

10 СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ, У ЯКИХ МИ НАЙЧАСТІШЕ ПРИПУСКАЄМОСЬ ПОМИЛОК

7 ПОШИРЕНИХ ПОМИЛОК В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

10 ТИПОВИХ ТЕСТІВ ЗНО З ФОНЕТИКИ: ЯК ЇХ ВИКОНАТИ ПРАВИЛЬНО?

Сподіваємося, що зібрана запропонована інформація допоможе вам успішно підготуватися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Резузьтати ЗНО