ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КАРАНТИН

 навчання проходить з використанням дистанційних технологій 

Відділення загальноосвітньої підготовки

Відділення програмування

Юридичне відділення

Економічне відділення

Технічне відділення

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

          

41-Ю, 42-Ю, 41-ІП, 42-ІП,

41-З, 42-З, 41-Б, 42-Б, 41-Д