на 22 травня, вівторок,

заняття за чисельником

Економічне відділення

Технічне відділення

22-О

1

Історія України

22-З

2

Основи правознавства

21-К

1

Історія України

32-З

2

Комп’ютеризація зем.виробн.

3

Землеустрій населених пунктів

21-Ф

2

Статистика

4

Гроші та кредит

21-Б

3

Опір матеріалів

31-Б

ТУРИСТИЧНИЙ ПОХІД

Відділення загальноосвітньої підготовки

11-Д

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ

11-Ф

ЗБОРИ

11-Б

2

Біологія

11-О

1

Хімія

3

Математика

3

Фіз. виховання

4

Вс. історія

11-Ю

4

Фізика

11-П

2

Вс. історія

12-Ю

1

Біологія

12-П

1

Фізика

2

Фіз. виховання

2

Фіз.. виховання

11-З

1

Фізика

3

Осн. інформатики

Юридичне відділення

Відділення програмування

21-Ю

4

Ауд. 2

6

Осн.інформатики

22-Ю

5

Осн.інформатики

6

Конституційне право

32-Ю

4

Ауд. 21

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

22-Б, 21-З, 21-П, 22-П

Чергова група: 21-О, 21-П

Черговий викладач Музичук І.В.

Черговий викладач у гуртожитках Рудько О.М.