на 18 квітня, четвер,

заняття за знаменникомЕкономічне відділення

Технічне відділення

22-О

3

Фінансовий облік

21-З

4

Осн.екології

4

Технологія виробн.., ауд. 11

31-О

4

Казначейська справа

32-О

4

Облік і звітність у бюдж.устан.

21-Б

3

Опір матеріалів,  ауд. 17

31-П

3

Фінансовий облік

4

Ауд. 17

4

Підприємницька діяльність

6

--------------------

21-Ф

2

Фіз. виховання

31-Д

3

Осн.вищої математики, ауд.60

3

Іноз.мова за проф..спрям.

4

Кольоров.і простор.дизайн

4

Гроші та кредит

5

Технологія опорядж.робіт

4-ОБ

1,2

Облік і звітність в оподаткуван.

6,7

--------------------

21-П

1

Комунікаційна діяльність

Відділення загальноосвітньої підготовки

11-О

1

Фіз. виховання

11-З

2

Укр. мова

11-Ф

4

Укр. література

4

Історія

11-Ю

2

Історія

11-Б

4

Іноземна мова

11-Д

4

Укр. мова

11-ІП

4

Громад. освіта

12-ІП

4

Громад. освіта

Відділення програмування

Юридичне відділення

22-ІП

6

Економічна теорія

32-Ю

Навчання в ауд.102

32-ІП

5

Конструювання ПЗ

41-Ю

1

Цивільний процес

3

Укр. мова

42-Ю

4

Укр. мова

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКАПЕРЕДДИПЛОМНА  ПРАКТИКА

         42-Ю,32-Б, 22-З, 31-З, 31-О, 32-О, 31-Ф,41-Д, 41-Б, 42-Б, 41-ІП, 42-ІП

21-ІП – у 1 зміну, ауд. 16

31-ІП – у 1 зміну, ауд. 51

Чергова група:   11-Ф, 32-ІП

Черговий викладач:  Музичук І. В.

Черговий викладач у гуртожитку:  Капітула І. К.