на 19 квітня, понеділок,

заняття за знаменником

 

Відділення загальноосвітньої підготовки

11-З

2

Укр. мова

11-Д

3

Інформатика

 

 

 

 

 

 

Відділення програмування

Юридичне відділення

21-ІП

4

Дискретна математика

21-Ю

3

Орг. судових і правоох.орган, ауд.4

22-ІП

6

Математика

 

7

--------------------

 

 

 

41-Ю

4

Судочинство

 

 

 

 

5

Осн. охорони праці

 

 

 

43-Ю

4

Осн .охорони праці

 

 

 

 

5

Орг.юридичної служби

 

 

 

 

6

Укр.мова (за проф.спрямуван.)

 

 

 

31-Ю

5

Адвокатура

 

 

 

 

 

 

Економічне відділення

Технічне відділення

 

 

 

21-З

1

Укр. мова

21-М

4

Організація виробництва

 

2-4

Навчальна практика

32-О

3

Облік і звітність у бюдж.установах

22-З

1-4

Навчальна практика

21-Ф

4

--------------------

 

4

Історія України

21-П

4

В ауд. 53

31-З

1

Земельний кадастр

5-ОБ

1

АРМ-бухгалтера

21-Б

2

Опір матеріалів

31-Ф

2

Банківські операції

21-Д

2

Креслення та перспектива

 

 

 

31-Д

3

Основи правознавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

  21-З, 22-З, 32-З, 32-ІП, 23-ІП, 22-Б, 31-П,

42-Ю, 31-О, 22-Б

41-Б, 41-Д, 6-ББ (технологічна), 41-ІП, 42-ІП, 43-ІП,

41-З, 42-З

 

Чергова група: ----------------

Черговий викладач:згідно з графіком

Черговий викладач у гуртожитках:згідно з графіком