Бібліотечно-інформаційний центр Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» (далі – БІЦ) є обов’язковим навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу, який здійснює інформаційну підтримку його науково-освітньої діяльності та виховної роботи за профілем закладу.


Бібліотека коледжу розпочала свою діяльність 1956 року разом зі створенням Ровенського сільськосподарського технікуму. 2009 року шляхом об’єднання ресурсів бібліотеки та лабораторії технічних засобів навчання з метою реалізації державної політики в галузі освіти, наближення рівня навчання у вищих навчальних закладах України до європейських і світових стандартів був створений бібліотечно-інформаційний центр. Сьогодні це сучасний навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ коледжу, визначальним фактором розвитку якого є інноваційна діяльність.

Крім виконання традиційних освітніх, виховних функцій, БІЦ надає доступ до світових інформаційних ресурсів, електронних журналів і баз даних в мережі Інтернет, а також власних баз даних: електронних каталогів, картотек, електронної бібліотеки підручників та навчальних посібників та ін. Для роботи здобувачів освіти та викладачів з електронними ресурсами в читальному залі є 4 автоматизованих робочих місця з доступом до мережі Інтернет, вільний Wi-Fi.

Ефективній роботі бібліотечно-інформаційного центру сприяє матеріально-технічна база: є сканер, два ксерокси, два принтери.

Бібліотечно-інформаційний центр складається з абонементу, читального залу із комп’ютерною зоною, книгосховища та медіа-залу.

Для вирішення освітніх завдань формується бібліотечний фонд на паперових та нетрадиційних носіях згідно профілю навчального закладу. Фонд бібліотечно-інформаційного центру нараховує 54250 видань на різних носіях інформації (книги – 44200 примірників, фахові періодичні видання – 9750 примірників (45 найменувань), понад 300 електронних навчальних посібників та відеофільмів.

Сучасне програмне забезпечення ІРБІС відповідає світовим стандартам бібліографічних описів. Власна база даних - електронний каталог містить 100500 бібліографічних записів – книги та статті з періодичних фахових видань для усіх спеціальностей. Автоматизовано проводиться комплектування бібліотечних фондів, каталогізація, систематизація, наукова та технічна обробка книг, багатоаспектний пошук необхідних джерел, створення бібліографічний списків та покажчиків. Бібліотечно-інформаційний центр коледжу з 2004 року є учасником Рівненського регіонального корпоративного об’єднання бібліотек і бере участь у створенні нового якісного інформаційного продукту – регіонального каталогу періодичних видань.

Бібліотечно-інформаційний центр проводить диференційоване довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів на абонементі, у медіа-залі, читальному залі. Впродовж року бібліотечно-інформаційний центр обслуговує понад 2000 користувачів за єдиним читацьким формуляром. Це здобувачі освіти денної та заочної форм навчання, викладачі та співробітники коледжу, випускники, серед яких спеціалісти сільського господарства та ін. За рік на абонементі та в читальному залі видається понад 120 тис. документів. Кількість відвідувань за рік становить більше 110 тис.

БІЦ готує на допомогу освітньому процесу бібліографічні видання (інформаційні бібліографічні списки та покажчики), організовує виставки нових надходжень та тематичні виставки літератури, у т. ч. віртуальні книжкові виставки, проводить бібліографічні огляди, дні інформації, ділові зустрічі, літературні вечори, зустрічі з письменниками Рівненщини, презентації книг, у т. ч. видань викладачів коледжу, флешмоби, квести, інсценізації літературних творів, екскурсії в обласну бібліотеку та інші заходи. Талановиті юні художники та поети є учасниками бібліотечного проекту «Літопис талантів ALMA-MATER». Для студентів першого року навчання проводяться заняття бібліотечно-бібліографічних знань. Новою формою роботи стали відео-конференції в режимі он-лайн. Всього впродовж року проводиться понад 85 бібліотечно-інформаційних заходів. За рік БІЦ виконує понад 8500 бібліографічних довідок з використанням інформаційних технологій.

     

БІЦ співпрацює з Науковою бібліотекою НУБіП України та бібліотеками інших структурних підрозділів НУБіП України, Рівненською обласною науковою універсальною бібліотекою, а також бібліотеками закладів освіти міста з метою обміну досвідом роботи, підвищення ділового іміджу та вирішення спільних завдань бібліотечної та освітньої діяльності.

        

У бібліотечно-інформаційному центрі коледжу працюють 4 бібліотекарі, всі з вищою фаховою освітою. Завідувачка Бурячинська Людмила Василівна впроваджує в роботу БІЦ інноваційний досвід інших бібліотек, який вивчає як член секції бібліотечної роботи Ради з виховної, спортивно-масової роботи та студентського самоврядування ДУ НМЦ «Агроосвіта» під час семінарів та нарад. 2018 року на професійному конкурсі «Кращий бібліотекар 2018» відзначена дипломом І ступеня. Завжди готові до порад та професійного обслуговування провідні бібліотекарі Петренко Галина Іванівна та Андрійчук Світлана Василівна. Творча та енергійна у роботі з молоддю бібліотекар Денисюк Марина Олександрівна. На базі БІЦ також проходять засідання обласного методичного об’єднання бібліотечних працівників закладів вищої освіти, що сприяє підвищенню кваліфікації бібліотекарів та створює позитивний діловий імідж коледжу.

   

Медіа-зал, який входить в структуру БІЦ, оснащений сучасним обладнанням для проведення відео-конференцій в режимі он-лайн, демонстрації відео-фільмів, електронних презентацій та інших відео-матеріалів для навчальних цілей. Роботою медіа-залу керує адміністратор бази даних Концемал Юрій.

Успіх коледжу залежить від висококваліфікованих фахівців, тому бібліотекарі постійно працюють над іміджем бібліотеки і коледжу в цілому, професійно виконують завдання організації інформаційно-комунікаційного середовища в умовах інформаційного суспільства. Про досягнення коледжу підготовлені і опубліковані іміджеві статті в презентаційних виданнях, серед них: «Флагмани освіти і науки України», «Агропромисловий комплекс: сьогодення та майбутнє», «Золотий фонд нації», «Науково-освітній потенціал України», «Енциклопедія аграрної освіти України», «Енциклопедія економічної освіти України» та ін.

Та найбільше пишається коледж своїми справжніми духовними надбаннями, книгами, які долучають наших користувачів до національних святинь українського народу та першими демонструються гостям коледжу і здобувачам освіти першого року навчання. Це – ювілейне видання «Пересопницьке Євангеліє: витоки і сьогодення», сучасне видання «Острозької Біблії», «Україна – козацька держава» В. Недяка та ін.

Сьогодні бібліотечно-інформаційний центр - це інформаційний, культурно-освітній центр з новітніми технологіями, комфортними умовами для користувачів, автоматизованими технологічними процесами, справжній комунікативний майданчик, відкритий не лише для здобувачів освіти та співробітників коледжу, а й для наших випускників та спеціалістів.

Людмила Бурячнська, завідувачка БІЦ