Фахівці з програмування є найбільш затребувані на українському ринку. На них є попит як серед державних, так і серед приватних підприємств. Зважаючи на те, що підготовку таких фахівців проводить лише декілька ВУЗів регіону можна сміливо говорити про невелику конкуренцію на ринку праці.

Підготовку здобувачів вищої освіти в галузі інформаційних технологій здійснює відділення програмування ВСП «РК НУБіП України», яке з 01.09.2001 р. готує молодших спеціалістів за спеціальністю «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» при землевпорядному відділенні (накази від 08.08.2001 № 226-СК та № 227-СК), а відповідно до наказу від 01.09.2004 №109-ОС утворено відділення програмування, яке до сьогодні готує здобувачів освіти за ОПП «Інженерія програмного забезпечення».

2001 рік – відділення програмування здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Програмування для ЕОТ і АС».

2005 рік – випускники Рівненського державного аграрного коледжу відділення програмування отримують кваліфікацію техніка-програміста зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».

2016 рік – ВСП «Рівненський коледж НУБІП України» починає здійснювати набір абітурієнтів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

У вересні 2017 року отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, і у вересні 2018 року розпочато набір за цією спеціальністю ОПП «Інженерія програмного забезпечення», яка нині акредитується.

У квітні 2019 року була проведена успішна акредитація ОПП «Інженерія програмного забезпечення» за цією ж спеціальністю ОКР «Молодший спеціаліст».

Наявність комп’ютерної техніки нового покоління, мультимедійних систем, вихід у Всесвітню мережу Інтернет, WI-FI дозволяють здійснювати підготовку не лише конкурентоздатного, висококваліфікованого фахівця, а й особистості з високим рівнем національної свідомості та духовної культури.

На даний момент випускники Рівненського коледжу НУБіП відділення програмування отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з інженерії програмного забезпечення спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення, галузь знань 12 Інформаційні технології. А з 2018 року на відділенні опановують навчальні дисципліни зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, галузі знань 12 Інформаційні технології за першим (бакалаврським) рівнем 29 здобувачів освіти. Навчання здійснюється – за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб.

Сьогодні на відділенні програмування навчається 263 студенти, а фундаментальні теоретичні знання та практичні навики надають їм 34 викладачі. Очолює відділення програмування з 2016 року ЯКИМЧУК Ірина Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, яка працює у коледжі з 2002 року.

ЗВІТ завідуючої відділенням програмування за 2018-2019 навчальний рік       

 

 

Відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення випускова циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін. Головою циклової комісії є Каштан Сергій Степанович, кандидат технеічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. До складу циклової комісії входить 12 науково-педагогічних та педагогічних працівників: троє мають науковий ступінь, а саме, кандидат технічних наук, доцент Каштан Сергій Степанович, кандидат технічних наук Шевцова Наталія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент Денищук Микола Федотович, кваліфікаційна категорія чотирьох викладачів – «спеціаліст вищої категорії»: з них троє мають педагогічне звання «викладач-методист»: Якимчук Ірина Олександрівна, Матвійчук Тетяна Адамівна, Новіцький Сергій Броніславович, шість викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»: Куделя Оксана Олексіївна,  Масталярчук Євгеній Володимирович, Фесенко Вадим Олександрович, Черняк Тетяна Григорівна, Нікітська Оксана Віталіївна, Панасюк Василь Олексійович, два спеціалісти – Стрик Павло Миколайович, Бабич Сергій Васильович, Кондюк Сергій Миколайович.

     Навчання за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення заплановане так, що 2/3 часу підготовки відведено на лабораторно-практичне навчання, під час якого студенти набувають практичного досвіду:

  • застосування технологій проектування;
  • програмування;
  • налагодження;
  • тестування програмних продуктів.

    Світ комп’ютерних технологій стрімко розвивається. В цьому розвитку все частіше беруть участь молоді таланти. Ми допомагаємо розвити зароджені здібності та навчити необхідним навикам роботи з інформацією на міцній матеріально-технічній базі.

    13 комп’ютерних лабораторій у достатній мірі обладнані сучасним устаткуванням (281 комп’ютери), технічними засобами навчання (інтерактивні дошки та мультимедійні проектори), меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторних та практичних робіт.

    Велика увага приділяється організації курсового та дипломного проектування. Студенти виконують проекти на замовлення роботодавців, чим демонструють свої знання, вміння, навики та сприяють подальшому самоствердженню та працевлаштуванню.

Назва спеціальних дисципліни

Програмне забезпечення

Операційні системи

операційні системи сімейства Windows, Linux

Інформаційні технології

Microsoft Office, Paint. Net, Adobe Photoshop, CorelDraw, AutoCad, хмарні сервіси

Основи програмної інженерії

Rational Rose

Основи програмування

та алгоритмічні мови

Turbo C 3.0, C++ Builder

Бази даних

Ms Access, MySQL, FoxPro

Об’єктно-орієнтоване програмування

Microsoft Visual C++

Інструментальні засоби

візуального програмування

RAD Studio EX, C++ Builder, Inter Base Expert

Конструювання

програмного забезпечення

RAD Studio EX, C++ Builder, Microsoft Visual C++

Технології веб-програмування

HTML 5, CSS, Java Script, PHP, SQL, Microsoft Visual Studio ASP.Net, Microsoft Visual Studio ASP.Net, SQL Management Studio, .Net Framework

Економіка програмного забезпечення

1С: Бухгалтерія 8, Парус

Архітектура комп’ютерів

Flash-PC

Організація комп’ютерних мереж

S2 Netest

Основи патентознавства

Ліга – Закон, НАУ

 

Випускники відділення програмування мають можливість продовжити навчання за ступеневою освітою:

ВСП «Рівненський коледж

НУБіП України»

ОКР «Молодший спеціаліст»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОКР «Бакалавр», «Магістр»

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Економічна кібернетика

Після 9 класів

на І курс

термін навчання –

3 роки 10 місяців

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

121

Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація

Розробка програмного забезпечення

Після 11 класів

на ІІ курс

термін навчання –

2 роки 10 місяців

ВСП «Рівненський коледж

НУБіП України»

ОКР «Бакалавр»

Інженерія програмного забезпечення

Після ПТУ (ПЛ) за професією «Оператор комп’ютерної верстки», «Операто обробки інформації та програмного забезпечення»

на ІІІ курс

термін навчання –

1 рік 10 місяців

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення:

Технік-програміст
Фахівець з інформаційних технологій
Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Фахівець з розроблення комп'ютерних програм