Фахівці з програмування є найбільш затребувані на українському ринку. На них є попит як серед державних, так і серед приватних підприємств. Зважаючи на те, що підготовку таких фахівців проводить лише декілька ВУЗів регіону можна сміливо говорити про невелику конкуренцію на ринку праці.

2001 рік – відділення програмування здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Програмування для ЕОТ і АС».

2005 рік – випускники Рівненського державного аграрного коледжу відділення програмування отримують кваліфікацію техніка-програміста зі спеціальності «Розробка програмного забезпечення».

2016 рік – ВСП «Рівненський коледж НУБІП України» починає здійснювати набір абітурієнтів за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Наявність комп’ютерної техніки нового покоління, мультимедійних систем, вихід у Всесвітню мережу Інтернет, WI-FI дозволяють здійснювати підготовку не лише конкурентоздатного, висококваліфікованого фахівця, а й особистості з високим рівнем національної свідомості та духовної культури.

На даний момент випускники Рівненського коледжу відділення програмування отримують кваліфікацію техніка-програміста зі спеціалізації «Розробка програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Навчання здійснюється – за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб. Ліцензований обсяг прийому – 75 осіб.

Сьогодні на відділенні програмування навчається 180 студентів, а фундаментальні теоретичні знання та практичні навики надають їм 35 викладачів. Очолює відділення програмування ЯКИМЧУК Ірина Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, яка працює у коледжі з 2002 року.

ЗВІТ завідуючої відділенням програмування за 2016-2017 навчальний рік       

 

 

Відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» випускова циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін. Головою циклової комісії є МАТВІЙЧУК Тетяна Адамівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. До складу циклової комісії входить 15 науково-педагогічних та педагогічних працівників: двоє мають науковий ступінь, а саме, доцент, кандидат технічних наук Каштан С. С. та кандидат технічних наук Присяжнюк О. В., кваліфікаційна категорія семи викладачів – «спеціаліст вищої категорії»: Матвійчук Т. А., Юпаткіна Н. Я. з них троє мають педагогічне звання «викладач-методист»: Якимчук І. О., Новіцький С. Б., Лук’янчук В. С., чотири викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»: Куделя О. О., Петрук Г. М., Фесенко В. О., Черняк Т. Г., чотири – «спеціаліст другої категорії»: Кунах І. С., Масталярчук Є. В., Панасюк В. О., Сабадишин В. Р.

     Навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» заплановане так, що 2/3 часу підготовки відведено на лабораторно-практичне навчання, під час якого студенти набувають практичного досвіду:

  • застосування технологій проектування;
  • програмування;
  • налагодження;
  • тестування програмних продуктів.

    Світ комп’ютерних технологій стрімко розвивається. В цьому розвитку все частіше беруть участь молоді таланти. Ми допомагаємо розвити зароджені здібності та навчити необхідним навикам роботи з інформацією на міцній матеріально-технічній базі.

    13 комп’ютерних лабораторій у достатній мірі обладнані сучасним устаткуванням (255 комп’ютерів), технічними засобами навчання (інтерактивні дошки та мультимедійні проектори), меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-практичних робіт.

    Велика увага приділяється організації курсового та дипломного проектування. Студенти виконують проекти на замовлення роботодавців, чим демонструють свої знання, вміння, навики та сприяють подальшому самоствердженню та працевлаштуванню.

Назва спеціальних дисципліни

Програмне забезпечення

Операційні системи

MS DOS, операційні системи сімейства Windows, Linux

Інформаційні технології

Microsoft Office, хмарні сервіси

Основи програмної інженерії

Rational Rose

Основи програмування

та алгоритмічні мови

Turbo C

Алгоритми та структури даних

Turbo C, Diagram Designer

Бази даних

FoxPro, MySQL

Об’єктно-орієнтоване програмування

Microsoft Visual C++

Інструментальні засоби

візуального програмування

RAD Studio EX, C++ Builder, Inter Base Expert

Конструювання

програмного забезпечення

Aris, Microsoft Visual C++

Веб-дизайн

SQL Management Studio, HTML 5

Розробка веб-застосувань

Microsoft Visual Studio ASP.Net

Комп’ютерна бухгалтерія

1С: Бухгалтерія 8

Архітектура комп’ютерів

Flash-PC

Організація комп’ютерних мереж

S2 Netest

Інженерна і комп’ютерна графіка

Paint. Net, Adobe Photoshop, CorelDraw, AutoCad

Основи патентознавства

Ліга – Закон, НАУ

 

Випускники відділення програмування мають можливість продовжити навчання за ступеневою освітою:

ВСП «Рівненський коледж

НУБіП України»

ОКР «Молодший спеціаліст»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОКР «Бакалавр», «Магістр»

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Економічна кібернетика

Після 9 класів

на І курс

термін навчання –

3 роки 10 місяців

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

121

Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація

Розробка програмного забезпечення

Після 11 класів

на ІІ курс

термін навчання –

2 роки 10 місяців

ВСП «Рівненський коледж

НУБіП України»

ОКР «Бакалавр»

Інженерія програмного забезпечення

Після ПТУ (ПЛ) за професією «Оператор комп’ютерної верстки»

на ІІІ курс

термін навчання –

1 рік 10 місяцівПосади, на яких можуть працювати випускники спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

фахівець з організації захисту інформації;

адміністратор доступу;

проектувальник систем та засобів захисту інформації;

проектувальник комп’ютерних систем та мереж;

адміністратор системи;

адміністратор баз даних;

фахівець з комп’ютерних комунікацій;

прикладний програміст;

системний програміст;

менеджер проектів;

тестувальник.