Додаток до протоколу № 1 засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України

з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів,

щодо обсягів прийому за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України