Історія економічного відділення ВСП "Рівненський фаховий коледж НУБіПУкраїни" з бухгалтерської школи у 1952 році. Економічне відділення створене 09 вересня 2010 року шляхом об’єднання бухгалтерського та комерційного відділень, яке очолює завідувач економічного відділення Мартинова Ірина Миколаївна.

Основним завданням педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних працювати в умовах ринкової економіки. Колектив відділення постійно перебуває у творчому пошуку, направленому на вдосконалення навчально-виховного процесу з використанням інтерактивних методів навчання.

Особливістю підготовки фахівців у коледжі є їх практична спрямованість. Практична підготовка студентів за спеціальністю «Бухгалтерський облік», «Комерційна діяльність», «Фінанси і кредит» у навчальному закладі здійснюється через навчальну практику в лабораторії з навчальної бухгалтерії. Складовою частиною навчальної практики для обліковців є освоєння навичок роботи з прикладною програмою 1С: Підприємство 8.2. Навчальні практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку», «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності» студенти проходять в лабораторії навчальної бухгалтерії.

Ефективному формуванню практичних вмінь і навичок студентів сприяє проведення виробничої практики на базі виробничих, сільськогосподарських підприємств з можливістю подальшого працевлаштування. Молодші спеціалісти, випускники коледжу, здатні виконувати професійні роботи і обіймати первинні посади в державних установах і організаціях: податкових інспекціях, управліннях державної казначейської служби, відділеннях Пенсійного фонду, районних фінансових відділах, управліннях Держадміністрацій.

Переважна більшість випускників економічного відділення продовжують навчання за обраним фахом в університетах та інститутах за денною або заочною формами. Цьому сприяє те, що коледж входить в навчально-науково-виробничий комплекс з Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Тернопільським національним економічним університетом, Львівським національним аграрним університетом.

У 2016 році на економічному відділенні оновилися спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

У 2020 році економічне відділення починає підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальністю "Менеджмент".

У 1964 р. було введено спеціальність «Планування сільськогосподарського виробництва», яка з 1992 р. була реформована у спеціальність «Комерційна діяльність», а наразі – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Попит на випускників-комерсантів спеціальності постійно зростає. З них переважна більшість працевлаштовується на посади комерційних та торговельних агентів, торгових представників, менеджерів торгового залу, бухгалтерів з реалізації продукції, ревізорів комерційних, товарознавців, представників з реклами, мерчендайзерів. Базою навчальної практики з комерційної діяльності є супермаркет «Епіцентр», де майбутні комерсанти набувають змістовних навичок та знань.

Практична підготовка за спеціальністю «Облік і оподаткування» у навчальному закладі здійснюється через навчальну і виробничу практику. Форми, тривалість і терміни проведення практики визначені навчальним планом і програмою практики.

Складовою частиною навчальної практики є освоєння навичок роботи з прикладною програмою 1С: Підприємство (Типова конфігурація для України 8.2.). Навчальну практику з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» студенти проходять в лабораторії навчальної бухгалтерії.

Ефективному формуванню практичних вмінь і навичок студентів сприяє проведення виробничої практики на базі виробничих, сільськогосподарських підприємств з можливістю подальшого працевлаштування. Так, у 2016 р. студенти-бухгалтери проходили виробничу практику на базі таких підприємств: ТОВ СГП ім. Воловікова, ДП Клеванський лісгосп, СГПП «Нове життя», ТДВ «Плодорозсадник», СГПП «Злагода», СВК «Перемога», СГПП «Рокитне», ДПДГ «Білокриницьке», ПРАТ Агрофірма «Зоря ім. Плютинського» та ін.

Підготовка фахівців спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” здійснюється з 2001 року. Випускники коледжу, що отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста з фінансів мають можливість реалізувати себе в різних сферах діяльності. 

Високий рівень підготовки дозволяє працювати фінансистами і бухгалтерами на провідних підприємствах області. Ґрунтовні фахові знання випускники спеціальності застосовують у банківській і страховій сферах. Вони працюють касирами, менеджерами з кредитування, менеджерами карткових відділів, бухгалтерами, страховими агентами, спеціалістами із страхування і за певний період досягають значного кар’єрного

Молодші спеціалісти з фінансів – випускники ВСП «РФК НУБІП України» здатні виконувати професійні роботи і обіймати первинні посади в державних установах і організаціях: податкових інспекціях, управліннях державної казначейської служби, відділеннях Пенсійного фонду, районних фінансових відділах, управліннях Держадміністрацій.