Перейти до роботи з електронними підручниками та навчальними посібниками Електронної бібліотеки можна за посиланням:  Електронна бібліотека

Електронні навчальні ресурси ВСП "Рівненський коледж НУБіП України" 

Електронні версії підручників для 10 та 11 класів розміщені у вільному доступі за посиланням: https://lib.imzo.gov.ua/

Медіатека електронних засобів навчання Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти надає вільний доступ до електронних підручників та навчальних посібників для усіх спеціальностей за такими посиланнями:

http://nmc-vfpo.com/

http://www.agroosvita.com/

https://www.facebook.com/groups/272511736428871/