До складу циклової комісії загальноосвітніх дисциплін входять 15 викладачів, які володіють сучасними технологіями навчання і мають великий педагогічний досвід та професійний рівень. Це викладачі Гуменюк Валерій Дмитрович (голова циклової комісії), Тригубець Лариса Романівна, Грицик Тетяна Андріївна, Петрівська Людмила Олексіївна, Юхимчук Юлія Петрівна, Капітула Ігор Карпович, Шелепенко Олексій Ігорович, Іващук Яків Григорович, Рафальський Олег Антонович, Бойко Людмила Анатолівна, Лідич Володимир Адамович, Христянович Володимир Миколайович, Зіняч Вікторія Вікторівна, Дячук Валерій Петрович, Свінтозельський Назар Віталійович. З них 2 кандидати наук, 11 викладачів вищої категорії, 8 викладачів-методистів. Викладачі фізики, астрономії, хімії, біології, математики, фізичного виховання і захисту України вирішують непросте завдання – допомогти  вчорашнім  школярам адаптуватися  до  нових  вимог  і  умов, забезпечити  базову  підготовку  для вивчення фахових дисциплін на високому професійному рівні.  Педагогічна майстерність,  доброзичливість  і толерантність  наших  педагогів  дають можливість успішно вирішувати поставлені перед ними завдання.

Викладачі циклової комісії органічно поєднують навчальний процес із виховною роботою, що спрямована на формування компонентів національного світогляду, як рідна мова, рідна культура, мистецтво, звичаї, традиції.

Для провадження освітнього процесу в коледжі викладачами створені комплекси навчально-методичного забезпечення, які постійно поновлюються новими методичними матеріалами: конспектами лекцій, лабораторними роботами, електронними презентаціями, навчальними посібниками.

Роботи викладачів циклової комісії постійно представлені на  конкурсі «Педагогічні інновації»  ДУ «НМЦ « Агроосвіта», «Педагогічний Оскар».

  

ГУМЕНЮК Валерій Дмитрович,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 1998 року. З 2004 року по 2021 – завідувач відділення загальноосвітньої підготовки. З 2021 р. - голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

 

Викладає дисципліни:

– Фізика, астрономія.

Закінчив Рівненський державний педагогічний інститут, 1992 р. за спеціальністю «Математика і фізика».

 E–mail: gv68@ukr.net

 Досвід роботи викладача:

• виступ на обласному методичному об’єднанні викладачів фізики ВНЗ І-ІІ р.а. з доповіддю на тему «Сучасний урок фізики. Особливості підготовки та проведення у контексті компетентнісного підходу», 2017 р.;

• виступ на обласному методичному об’єднанні завідувачів денних відділень  ВНЗ І-ІІ р.а. з доповіддю на тему «Досвід організації роботи відділення  загальноосвітньої підготовки ВСП «РК НУБіП України», 2019 р.;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• учасник Міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Досвід, проблеми і перспективи їх вирішення у процесі підготовки молодших спеціалістів у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації», тези доповіді на тему «Особливості проходження адаптації студентів нового набору до умов навчання у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації», 2018 р.;

• учасник ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка», тези доповіді на тему «Освітні процеси з погляду концепції інтелекту», 2019 р.;

• розроблені та підготовлені такі посібники та методичні розробки:

– Тиждень першокурсника;

– Курс молекулярної фізики. Опорний конспект для самопідготовки студентів;

– Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звукові хвилі;

– Адаптація студентів першого року навчання Рівненського державного аграрного коледжу до навчального процесу;

– Фізика. Мультимедійний супровід занять з дисципліни для студентів І курсу;

– Астрономія. Мультимедійний курс для самопідготовки студентів першого курсу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

– Молекулярна фізика. Методичні матеріали для самостійного опрацювання навчального матеріалу і перевірки знань з дисципліни для студентів І курсу.

  1

ТРИГУБЕЦЬ Лариса Романівна,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 2004 року. З 2015 року по 2021 рік – голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

 

 Викладає дисципліни:

– Математика;

– Вища математика;

– Фізика.

Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, 1992 р. за спеціальністю «Математика і фізика» та Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 1996 р. за спеціальністю «Менеджер освіти шкільного рівня».

 E–mail: larisa129@ukr.net

 Досвід роботи викладача:

• учасник XVII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка проходила на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ», доповідь на тему «Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання математичних дисциплін», 2015 р.;

• для участі у конкурсі з номінації «Розробка та упровадження в освітню практику інноваційних технологій, технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень» на Сьомому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» підготовлена робота «Використання інтерактивних технологій під час викладання дисциплін математичного циклу». РДАК нагороджено золотою медаллю та дипломом, 2015 р.;

• стаття «Застосування елементів лінійної алгебри, як ефективний спосіб впорядкування інформації» опубліковано на порталі Видавничої групи «Основа» в «Учительському журналі online», 2016 р.;

• розробка відкритого заняття з математики «Паралельне проектування та його властивості» розміщена на сайті «Освітній навігатор» в розділі «Математика», 2016 р.;

• для студентів загальноосвітнього відділення провела науково-пізнавальні заходи «Математика та мистецтво» у 2015 р., «Математика із зірками» та «Це дивовижне число» у 2017  р., «Математичні перегони» у 2018 р., «Математика в моїй майбутній професії» у 2019 р.;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені навчальні посібники для використання на лекційних та практичних заняттях з дисциплін  «Математика», «Математичний аналіз» та «Вища математика»;

• у 2016 році підготувала призера ІІ етапу Восьмої Всеукраїнської олімпіади з математики серед ВНЗ І-ІІ р.а. в Рівненській області, учасника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», який отримав «відмінний» результат та 13 учасників – «добрий» результат;

• у 2018 році підготувала учасника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», який отримав «відмінний» результат та 23 учасники, які отримали «добрий» результат;

• учасник XХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», виступ на тему «Інноваційні підходи до процесу формування творчих здібностей студентів під час вивчення математичних дисциплін» у 2017 р.

• учасник Міжвузівської науково-методичної інтернет-конференції «Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського: практичні впровадження в освітній процес», виступ на тему «Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях математики у контексті ідей В. О. Сухомлинського» у 2018 р.

• у 2019 році підготувала переможця ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ЗВО І-ІІ р. а. в Рівненській області та учасника ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади;

• член журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики у 2019 р.

• учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», яка проходила на базі Ніжинського агротехнічного коледжу,  доповідь на тему «Математичні знання в системі професійної підготовки студентів економічних спеціальностей», 2019 р.

• переможець конкурсу «Лідер коледжівської освіти» у номінації «Завідувач кабінетом», 2021 р.;

• підготувала призера VIII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок», 2021 р.

 

  

КАПІТУЛА Ігор Карпович,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 2001 року.

 

Викладає дисципліни

– Біологія, екологія;

– Хімія.

Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, 1993 р. за спеціальністю «Хімія і біологія».

 E–mail: kapityla_2008@mail.ru

 Досвід роботи викладача:

• учасник семінару-практикуму "Забезпечення якості професійної освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності викладачів та застосування інноваційних технологій в навчальному процесі" в номінації «Активізація навчальної діяльності студентів інноваційними методами і прийомами інтегрованого навчання під час проведення бінарних занять» з виступом на майстеркласі «Активізація навчальної діяльності студентів інноваційними методами і прийомами під час проведення бінарних занять з хімії і біології»  у 2014 році;

• виступ на обласному методичному об’єднанні викладачів хімії та біології з доповіддю на тему «Науково-методичний супровід реалізацій інноваційних підходів у систему загальнобіологічної та екологічної освіти студентів» в 2016 році;

• для студентів загальноосвітнього відділення започатковано у 2016 році та організовується щорічно виставка-конкурс «Артагрофест»;

• провів відкриті виховні години: «Чорнобильська рана» в 2015 році;  «СНІД – чума 21 століття» в 2016 році;

• учасник XХХ Всеукраїнської    науково-практичної інтернет-конференції  «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», виступ на тему «Мотивація навчальної діяльності студентів шляхом використання проектних технологій на заняттях хімії та біології» у 2017 р;

• учасник круглого столу «Сучасний стан охорони довкілля в   Рівненській області: проблеми та перспективи», виступ на тему «Вишнева Гора – місце для охорони чи відпочинку?» у 2017 р.;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• автор навчальних відеофільмів «Життя на суходолі», «Ботанічний заказник державного значення «Вишнева гора»; електронних посібників «Біологія», «Хімія», «Основи органічної хімії», методичної розробки «Групові методи навчання, як засіб забезпечення співпраці у навчальному процесі»;

• учасник засідання робочої групи по експертній оцінці навчальної програми з біології (Інститут модернізації змісту освіти). Кропивницький коледж механізації сільського господарства, 2018 р.;

• автор навчального посібника «Біологія. Навчальний посібник для студентів загальноосвітнього відділення», який зайняв І місце на конкурсі «Педагогічний Оскар», 2019 р.

• співавтор навчального посібника «Біологія. Електронний навчально-методичний посібник для студентів І курсу», ІІІ місце на конкурсі «Педагогічний Оскар», 2020 р.

  

ПЕТРІВСЬКА Людмила Олексіївна,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 2003 року. Впродовж 2005-2012 років була головою циклової комісії викладачів природничо-математичних дисциплін.

Викладає дисципліни:

– Вища математика;

– Теорія ймовірностей і математична статистика;

– Диференціальні рівняння;

– Математика.

Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануільського у 1993 році за спеціальністю «Математика і фізика»; У 2006 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач математики та методики викладання математики у вищих навчальних закладах.

E–mail: mika71@ukr.net

Досвід роботи викладача:

• учасник семінару-аукціону педагогічних ідей для викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у квітні 2015 р. з виступом на тему «Електронне портфоліо викладача – альтернативна форма оцінювання його педагогічної діяльності та професіоналізму»;

• учасник майстер-класу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі» в ДУ «НМЦ «Агроосвіта» у жовтні 2015 року ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• підготовлена робота «Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання фахових дисциплін. Розробка та впровадження сучасних засобів навчання у коледжі» для участі у VІІ Міжнародній виставці «Іноватика в сучасній освіті», 2016 рік. РДАК нагороджено золотою медаллю та дипломом;

• підготовлена та надрукована стаття Особливості використання тестів при викладанні дисциплін природничо-математичного циклу / Л. О. Петрівська // Математика. – 2011.

• виступ на педагогічних читаннях у 2016 році на тему «Використання інтерактивних технологій на заняттях у коледжі»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на лекційних заняттях з дисциплін «Вища математика» та «Теорія ймовірностей і математична статистика»;

• розроблені методичні вказівки для самостійного вивчення з дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів економічного відділення та відділення програмування;

• розроблений та удосконалюється електронний навчально-методичний комплекс дисципліни «Вища математика»;

• використовує на заняттях електронну тестову програму для діагностики та контролю знань студентів;

• створила банк тестів з дисциплін, що викладає;

• співпрацює з викладачами кафедр «Вищої математики» та «Методики викладання математики» Рівненського державного гуманітарного університету, з фахівцями кабінету математики Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

• учасник VІІ Міжнародного  форуму «Інноватика в сучасній освіті», підготовлена робота  «Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання  фахових дисциплін», 2016 р.;

• організатор та учасник науково-практичної конференції «Використання пакетів комп'ютерної математики під час розв'язування задач з дисципліни Вища математика» у 2017 р.

• для студентів загальноосвітнього відділення провела науково-пізнавальний захід «Математичний квест» та «Це дивовижне число» у 2017 р.

• учасник ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти», тези доповіді на тему «Методика застосування середовища Mathcad для розв’язування задач з дисципліни «Вища математика», 2019 р.

 

                     

ЮХИМЧУК Юлія Петрівна,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2004 року.

 

Викладає дисципліни:

– Математика;

– Вища математика;

– Основи вищої математики.

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», Рівненський державний гуманітарний університет, 2007 р. за спеціальністю «Прикладна математика. Інформатика» та Рівненський державний гуманітарний університет, 2011 р., магістр з математики.

 E–mail: betbud21093@gmail.com

 Досвід роботи викладача:

• участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих фахівців: виклики часу» з виступом «Використання комп’ютерно-інформаційних технологій під час вивчення математики на загальноосвітніх відділеннях у ВНЗ І-ІІ р.а.» у 2016 р.;

• для студентів загальноосвітнього відділення провела науково-пізнавальний захід «Математичний квест» та «Це дивовижне число» у 2017  р., інтелектуальну гру «Вперед – до перемоги» у 2018 р., мотиваційну презентацію «Вклад відомих математиків у сферу мого майбутнього фаху», 2019 р.;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники для використання на заняттях з дисциплін «Математика», «Чисельні методи», «Дискретна математика»;

• у 2016 році підготувала 12 учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», які отримали «добрий» результат, у 2017 році – 2 учасника з «відмінним» результатом та 10 –  з «добрим»;

• учасник ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», виступ на тему «Діяльнісний підхід до формування на заняттях з математики та позааудиторних заходах творчої особистості в сучасному інформаційному суспільстві» у 2017 р.;

• організатор та учасник науково-практичної конференції «Використання пакетів комп'ютерної математики під час розв'язування задач з дисципліни Вища математика» у 2017 р.;

• учасник ХХХІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», виступ на тему  «Гурткова робота з математики у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації» у 2018 р.;

• учасник Міжвузівської науково-практичної конференції «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Творча спадщина педагога у вітчизняному і міжнародному вимірах», тези доповіді на тему «Актуальні проблеми виховання в контексті педагогіки В.О. Сухомлинського: «Дайте дитині радість розумової праці, радість успіху в навчанні», 2019 р.;

• учасник X Регіональної міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми українського суспільства: Булінг. Мобінг», тези доповіді на тему «Зупинимо булінг разом», 2019 р.;

• переможець конкурсу «Лідер коледжівської освіти» у номінації «Куратор групи», 2019 р.

• учасник ІІ Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021 Форум молодих дослідників », м.Суми;

• учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції педагогічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених «Інноваційні погляди у майбутнє – 2021», м.Ніжин, 2021.

 

ШЕЛЕПЕНКО Олексій Ігорович,

спеціаліст вищої категорії. У коледжі працює з 2016 року.

 

Викладає дисципліни:

– Біологія, екологія;

– Хімія.

Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010 р. за спеціальністю «Біологія» та Житомирський держаний університет імені Івана Франка, 2013 р. за спеціальністю «Хімія».

 E–mail: shelepenko@ukr.net

 Досвід роботи викладача:

• участь в ХІ обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості у номінації «Робота з обдарованими учнями», 2014 р.;

• учасник XХХ Всеукраїнської    науково-практичної інтернет-конференції  «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», виступи на тему «Розвиток екологічної компетентності у студентів на заняттях біології шляхом використання ментальних карт» та  «Мотивація навчальної діяльності студентів шляхом використання проектних технологій на заняттях хімії та біології» у 2017 р;

• підготовлені до друку посібники: Біологія людини в таблицях та схемах. Частина 1 / уклад. О. І. Шелепенко. — Х.: Вид. група «Основа», 2014. — 78, [2] с.: табл., схеми. — (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 10 (142)) та Біологія людини в таблицях та схемах. Частина 2 / уклад. О. І. Шелепенко. — Х.: Вид. група «Основа», 2014. — 95, [1] с.: табл., схеми. — (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 11 (143));

• для студентів загальноосвітнього відділення започатковано у 2016 році та організовується щорічно виставка-конкурс «Артагрофест»;

• нагороджений Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2015), Почесною грамотою управління освіти Рівненської облдержадміністрації (2013, 2014), Подякою управління освіти Рівненської облдержадміністрації (2013, 2014), Подякою Рівненської райдержадміністрації та Рівненської районної ради (2013, 2015, 2016);

• учасник ХХХІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», виступ на тему  «Психофізіологічні властивості уваги та мислення школярів залежно від рівня тренованості (статевий аспект)» у 2018 р.;

• учасник Міжвузівської науково-методичної інтернет-конференції «Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського: практичні впровадження в освітній процес», виступ на тему «Педагогічний досвід В. О. Сухомлинського в реалізації здоров’язберігаючої компетентності при викладанні природничих дисциплін» у 2018 р.;

• член журі ІІ етап Всеукраїнського конкурсу захисту МАН у 2020 р.;

• співавтор навчального посібника «Біологія. Електронний навчально-методичний посібник для студентів І курсу», який зайняв ІІІ місце на конкурсі «Педагогічний Оскар», 2020 р.

  

ГРИЦИК Тетяна Андріївна,

спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук. У коледжі працює з 2019 року.

 

Викладає дисципліни

– Фізика, астрономія;

– Фізика.

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р. за спеціальністю «Математика і фізика». У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Диференційоване вивчення тригонометричного матеріалу у профільній школі».

 E–mail: grizik2008@ukr.net

 Досвід роботи викладача:

• розроблені та підготовлені навчально-методичні комплекси з дисциплін «Фізика», «Фізика, астрономія»;

• створені навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів, конспекти лекцій, методичні вказівки, практикуми з предметів «Фізика», «Вища математика», «Біометрія»;

• учасник ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*ПЛЮС», тези доповіді на тему «Розвиваємо дослідницькі здібності студентів за темою «Визначні криві», 2015 р.;

• учасник Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів», тези доповіді на тему «Формування умінь математичного моделювання в курсі вищої математики», 2015 р.;

• учасник Всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя», тези доповіді на тему «Векторна алгебра – основа математичної підготовки студентів технічного вузу»,  2017 р.;

• учасник ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти», тези доповіді на тему «Розвиток творчих здібностей студентів засобами тригонометрії», 2019 р.;

• автор багатьох публікацій у фахових наукових виданнях України, які присвячені актуальним проблемам навчання природничо-математичних дисциплін, зокрема:

1. Грицик Т. А. Психолого-педагогічні особливості навчання вищої математики студентів-іноземців / Т. А. Грицик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. праць. – Суми, 2014 – С. 235−244.

2. Грицик Т. А. Навчання методу математичного моделювання студентів природничих напрямів підготовки в курсі вищої математики / Т. А. Грицик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського держ. гум. ун-ту. – 2014. – Вип. 10 (53). – С. 156–161.

3. Грицик Т.А. Організація дослідницької діяльності студентів при вивченні вищої математики / Т.А.Грицик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. праць. – Суми, 2016. – № 2 (56). - С. 218-227

4. Грицик Т. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення векторів у вищому технічному закладі освіти / Т.Грицик // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : РОІППО, 2018. - № 4 (96). – С. 103-106.

 

ЗІНЯЧ Вікторія Вікторівна,

спеціаліст І категорії. У коледжі працює з 2021 року.

Викладає дисципліни:

– Біологія, екологія.

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет 2001 року за спеціальністю «Початкове навчання та біологія».

E-mail:ativa7844@gmail.com

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Антонович,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. У коледжі працює з 2001 року. Керівник фізичного виховання.

 

Викладає дисципліни:

– Фізичне виховання;

– Фізична культура.

Закінчив Львівський державний університет фізичної культури, 1991 р. за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

 E–mail: olegrafal1966@gmail.com

 Досвід роботи викладача:

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта», розроблені та підготовлені такі методичні матеріали:

• Організаційні основи фізичного виховання студентів з відхиленнями у стані здоров’я;

• Фізична культура та здоровий спосіб життя студентської молоді;

• Баскетбол: методика підготовки і проведення спортивних змагань;

• Сучасні підходи до викладання дисципліни «Фізичне виховання у вищій школі».

• спортивні досягнення:

– 2013 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу, 1 місце;

– 2013 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з мініфутболу, 3 місце;

– 2013 р. Всеукраїнська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу, 5 місце;

– 2014 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу, 2 місце;

– 2014 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу , 2 місце;

– 2014 р. Всеукраїнська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу, 7 місце;

– 2015 р. Всеукраїнська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу, 5 місце;

– 2016 р. Всеукраїнська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу, 7 місце;

– 2016 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу , 2 місце;

– 2017 р. Фінальні змагання Всеукраїнських спортивних ігор з вільної боротьби, 2 місце.

   

ХРИСТЯНОВИЧ Володимир Миколайович,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. У коледжі працює з 2007 року.

 

Викладає дисципліни:

– Захист Вітчизни.

Закінчив Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище, 1985 р. за спеціальністю «Військово-політична робота».

 E–mail: vovalora1962@gmail.com

 Досвід роботи викладача:

• виступи на педагогічних радах РДАК з доповідями:

– «Комплексна система військово-патріотичного виховання в коледжі» у 2015 році;

– «Військово-патріотичне виховання як вагомий фактор підготовки молоді до служби в Збройних Силах України» у 2017 році;

• «Роль військово-патріотичного виховання студентів у формуванні громадянина-патріота України» у 2018 році;

• «Сучасні аспекти формування громадянина-патріота під час викладання дисципліни «Захист Вітчизни»» у 2019 році;

• організував студентську науково-теоретичну конференцію «Один народ – одна країна» у 2015 році;

• провів відкритий виховний захід «Пам’яті героїв Крут, «Небесної сотні» і загиблих бійців АТО» у 2016 році;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• розроблені та підготовлені посібники «Захист Вітчизни: курс лекцій, методичні вказівки для проведення практичних та навчально-польових занять з навчальної дисципліни», «Перша медична допомога. Навчально-практичний посібник», методичні розробки: «Колектив як форма виховання та формування особистості в соціумі, готовності юнаків до захисту Вітчизни. Методичні матеріали до вивчення теми «Психологічна характеристика військової діяльності», «Національно-патріотичне виховання студентів. Досвід роботи циклової комісії соціально-економічних дисциплін»;

• реалізовані ідеї військово-патріотичного виховання через діяльність гуртка «Влучний стрілець» у 2018 році;

• учасник конкурсу «Лідер коледжівської освіти», номінація «Завідувач кабінету – лідер коледжівської освіти», переможець у 2019 році.

 

ДЯЧУК Валерій Петрович,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 2004 року.

Викладає дисципліни:

– Фізичне виховання;

– Фізична культура.

Закінчив Вінницький педагогічний інститут, 1986 р. за спеціальністю «Початкове військове навчання і фізичне виховання».

 E–mail: shvili0159@gmail.com

 Досвід роботи викладача:

• виступи на педагогічних радах РДАК з доповідями:

«Аналіз сучасної системи фізичного виховання студентів коледжу» у 2014 році;

«Аналіз сучасної системи фізичного виховання студентів коледжу» у 2014 році;

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта», розроблені та підготовлені такі методичні матеріали:

• Тести оцінки знань студентів з фізичного виховання;

• Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій в РДАК. Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти;

• Всеукраїнський легкоатлетичний крос. Методика організації та проведення спортивних змагань;

• Організація тестового контролю знань у сучасних технологіях навчання з дисципліни «Фізичне виховання»;

• Сучасна методика навчання техніці гри у волейбол студентів вищих навчальних закладів.

• спортивні досягнення:

– 2015 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ I-II р.а. з настільного тенісу 2 місце;

– 2015 р. Всеукраїнська спартакіада серед ВНЗ I-II р.а. з волейболу( дів.), 4 місце;

– 2016 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ I-II р.а. з настільного тенісу 1 місце;

– 2017 р. Обласні змагання з волейболу (дівчата), 2 місце.

 

БОЙКО Людмила Анатоліївна,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 2001 року.

Викладає дисципліни:

– Фізичне виховання;

– Фізична культура.

Закінчила Каменець-Подільський державний педагогічний інститут, 1987 р. за спеціальністю «Фізичне виховання».

 E–mail: fermercha@gmail.com

 Досвід роботи викладача:

• участь у Молодіжній інтернет-конференції, яка проходила на базі Полтавського університету економіки і торгівлі з виступом «Нові пріоритети фізичного виховання в умовах сучасного стану здоров’я студентської молоді» у 2016 р.;

• учасник XХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» у 2017 р.;

• учасник конкурсу «Лідер коледжівської освіти», номінація «Викладач року – лідер коледжівської освіти» у 2018 р.;

• учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Вип. 68.с. 128-131. Збірник наукових праць. Переяслав ‒ 2021;

• учасник Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» у 2021 р.; з виступом на тему «Суперечливості та кризи студентського віку»

• учасник ІІ інтернет-конференції « Майбутня професія – виклик сьогодення» у 2021 р.; з виступом на тему «Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській»

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта», розроблені та підготовлені такі методичні матеріали:

–  Раціональне харчування спортсменів;

–  Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій в РДАК. Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти;

– Організація та методична робота спеціальних медичних груп;

– Інноватика в організації практичного навчання студентів;

– Використання інноваційних технологій на заняттях фізичного виховання;

–Основи української національної системи фізичного виховання;

– Самостійна робота, її організація та переваги у процесі викладання фізичного виховання;

– Особистісно-діяльний підхід до організації навчального процесу.

  • спортивні досягнення:

– 2015 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ I-II р.а. з баскетболу, 3 місце;

– 2015 р. Міська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з плавання, 4 місце;

– 2016 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ I-II р.а. з баскетболу, 3 місце;

– 2017 р. Міська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з плавання, І місце;

– 2017 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ I-II р.а. з баскетболу, І місце;

– 2017 р. Міська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу, 4 місце;

– 2018 р. Міська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з плавання, І місце;

– 2018 р. Міська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу, 4 місце;

– 2018 р. Обласна спартакіада серед ВНЗ I-II р.а. з баскетболу, І місце;

– 2019 р. Міська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з плавання, ІІ місце.

                 

ЛІДИЧ Володимир Адамович,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач. У коледжі працює з 2004 року.

 

Викладає дисципліни:

– Фізичне виховання;

– Фізична культура.

Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Галана, 1985 р. за спеціальністю «Фізичне виховання».

 E–mail: volodimirlidich@gmail.com

 Досвід роботи викладача:

• постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта», розроблені та підготовлені такі методичні матеріали:

– Організація фізично-оздоровчої і спортивної роботи у вищих навчальних закладах;

– Правила самостійного виконання фізичних вправ;

– Правила і прийоми загартування і самомасажу;

– Правила і прийоми загартування та самомасажу. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації;

• Організація та проведення туристичних походів у вищих навчальних закладах;

• Фізична підготовка студентів з послабленим здоров’ям;

• Основи професійної фізично-прикладної підготовки студентів ВНЗ.

• спортивні досягнення:

– 2015р. Обласна спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з волейболу, 1місце;

– 2015 р. Всеукраїнська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з волейболу, 4 місце;

– 2016 р. Всеукраїнська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з волейболу, 4місце;

– 2017 р. Обласні змагання з волейболу (юнаки), 2 місце;

– 2017 р. Всеукраїнська спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. з волейболу, 4місце;

– 2018 р. Обласні змагання з волейболу (юнаки), 3 місце.

  

СВІНТОЗЕЛЬСЬКИЙ Назар Віталійович,

спеціаліст. У коледжі працює з 2020 року.

Викладає дисципліни:

– Фізичне виховання;

– Фізична культура.

Закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С.Дем’янчука у 2015р. за спеціальностю фізична реабілітація та фізичне виховання.

E-mail: semklok3@gmail.com