Захист дипломних робіт молодших спеціалістів на відділенні програмування

Відділення програмування

16 червня 2022

16 червня 2022 року розпочала роботу екзаменаційна комісія за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення". Атестація випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" здійснюється в онлайн режимі у вигляді захисту дипломних робіт та завершується видачею диплома про фахову передвищу освіту встановленого зразка. Атестація здійснюється відкрито і публічно. Головою екзаменаційної комісії є професор, доктор технічних наук Бомба Андрій, заступник голови - Качановський Олег, заступник директора з виробничої роботи та члени комісії - викладачі циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін Кот Василь, к.т.н., Масталярчук Євгеній, інженер-електронік.

Цього року в умовах воєнного стану випускаються 71 молодший спеціаліст, які навчалися у коледжі чотири та три роки у групах 41-ІП (куратор Сорока Мирослава) - 23 здобувачі освіти, 42-ІП (куратор Стрик Павло) - 24 здобувачі освіти, 43-ІП (куратор Черняк Тетяна) - 24 здобувачі освіти. Дослідження, викладені у дипломних роботах, проводилися на базі підприємств різної форми власності та різних галузей діяльності. Цього року вплину війна на виконання дипломних робіт студентами, це дистанційний режим завершення навчального року, сигнали повітряної тривоги та активні військові дії на більшій частині території України. Та наша молодь доклала всіх необхідних зусиль та виконала навчальний план.

Тому сьогодні майбутні програмісти показали високі результати, а кращі отримали у подарунок друковані видання "Історія звершення особистості". Вітаємо випускників, бажаємо їм обрати правильний життєвий шлях та здобути успіхів у галузі інформаційних технологій у мирній Україні!

Слава Україні!

Ірина Якимчук, завідувач відділення програмування