Захист звітів з навчальної практики студентів ОПС «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» з дисципліни Організація виробництва

Економічне відділення

20 травня 2022

 

20 травня 2022 р. у режимі дистанційного навчання відбувся захист звітів з навчальної практики по дисципліні Організація виробництва студентами 21-М групи спеціальності 073 «Менеджмент», викладач КОНОНЧУК Оксана Миколаївна.

Навчальна практика – це дуже важлива складова будь-якого освітнього процесу, оскільки забезпечує закріплення теоретичних знань та підкріплює їх практичними навичками, які є необхідними для подальшої роботи студента. Успішний менеджер, це людина яка поєднує в собі досконалі знання теорії та практичні навички, тобто ефективного застосування теорії на практиці.

Метою проведення навчальної практики з дисципліни «Організація виробництва», є закріплення теоретичних знань вивчених на заняттях, формування практичних навиків. Також студенти в рамках практики виконували таке цікаве завдання, як створення власного бізнес-плану, створення якого допоможе їм у майбутньому при створенні власного бізнесу, оскільки студенти опанували основні правила та принципи створення ефективного бізнес-плану.

Особливо успішно захистили свій бізнес-план такі студенти:

CЕНЕЧКО Ігор, який обрав тему для бізнес-плану «Вирощування полуниці». Він об’єктивно оцінив всі переваги та недоліки даного бізнесу та розповів про його перспективи. Приділив велику увагу особливостям вирощування, догляду та збирання полуниці.

АРТЮШИК Світлана, обрала таку цікаву тему, як «Розведення бджіл». Вона розповіла про особливості такої діяльності, про ринки збуту готової продукції. Світлана доповіла про переваги організаційно-правової форми – особистого селянського господарства, серед яких: відсутність реєстрації, оподаткування та звітності, витрат на управління тощо.

ТАРАДАЙКА Дмитро, доповів та фінансово обґрунтував свій бізнес-план на тему «Розведення корів». Він представив фінансово обґрунтовану інформацію, зокрема про фінансові цілі проекту, розробив економічно ефективний план для збільшення поголів’я стада та виробництва молока, проаналізував потребу в кормах та розповів про систему й раціон годівлі. Особливу увагу Дмитро приділив технічним характеристикам ферми, серед яких: система вентиляції, зберігання молока, видалення гною та забезпечення комфорту тваринам. Ним було представлено фінансову структуру інвестицій, рух коштів та витрати по роках.

БОНДАР Тетяна, захистила свій бізнес-план на тему «Вирощування троянд у теплицях». Вона розповіла перспективи такого бізнесу, особливу увагу приділила розповідям про оснащення теплиць, оскільки теплиця допомагає зменшити вплив різноманітних негативних природних факторів на ріст та розвиток троянд, а її оснащеність допомагає вирощувати їх у значно кращих умовах – це в кінцевому результаті призведе до збільшення кількості вирощуваних троянд та забезпечить їм спокійний розвиток. Також Тетяна обґрунтувала свою діяльність та довела ефективність такого бізнесу, студенти довідалися також і про ризики такої діяльності.

ТРОФІМЧУК Вадим, підготував бізнес-план на тему «Розведення качок в селянському господарстві». Вадим розповів про великі можливості такої діяльності та про її прибутковість спираючись на попит ринку. Студенти довідалися про особливості вирощування качок, про необхідний інвентар для такої діяльності та необхідні приміщення. Важливою частиною доповіді Вадима стала об’єктивна оцінка можливих ризиків, які можуть негативно вплинути на діяльність бізнесу та шляхів їх уникнення.

ІВАШКО Наталія, розповіла про свій бізнес-план на тему «Промислове вирощування суниці». Вона доповіла, про високу частку вирощування суниці в Україні, про зростаючий попит на дану продукцію та про особливості планування діяльності. Наталія представила обґрунтоване фінансове планування, що доводить ефективність такої діяльності. Особливу увагу вона приділила аналізу ризиків суничного бізнесу, розповівши про його можливості, сильні та слабкі сторони, а також загрози.

Загалом можна сказати, що студенти 21-М групи успішно засвоїли матеріал та опанували основні практичні навички, вони проявили велику активність та ініціативність при проходженні навчальної практики. Оскільки навчальна практика є не лише необхідною частиною освітнього процесу, а ще й цікавим досвідом, який допоможе здобувачам освіти у майбутньому працювати більш ефективно та бути впевненими у своїх знаннях.

Оксана Конончук,

викладач економічних дисциплін,

Олександр Колодюк,

здобувач освіти 21-М групи