Навчання за програмою «Впровадження Навчальної хмари «lCloud» в освітній процес коледжу»

Відділення програмування Коледж

18 січня 2022

17 січня 2022 року у ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» пройшли курс підвищення кваліфікації викладачів у формі навчання за програмою «Впровадження Навчальної хмари «lCloud» в освітній процес коледжу». Метою навчання педагогічних та науково-педагогічних викладачів є підвищення практичного рівня ІКТ компетентності педагогічних працівників відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів суспільства, установ і закладів фахової передвищої освіти, освітніх потреб здобувачів освіти коледжу.

Навчання було спрямоване на використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі коледжу та організацію цифровізації освітнього процесу з використанням системи «lCloud».

У процесі навчання було здійснено огляд можливостей Навчальної хмари «lCloud» для розв'язання освітніх завдань, а саме:

  • складання індивідуального плану роботи викладача на навчальний рік з метою формування рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу;
  • створення електронного комплексу навчально-методичного забезпечення (робоча програма навчальної дисципліни, матеріали для самопідготовки студентів (текстові та медіафайли), тестові завдання);
  • використання віртуальної аудиторії для організації дистанційного навчання у синхронному та асинхронному режимі (приєднання до відеозаняття, додавання завдань та їх перевірка, оцінювання результатів навчання тощо).

У результаті навчання викладачі набули наступні компетентності:

  • здатність використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому процесі;
  • здатність працювати дистанційно.

На цьому етапі впровадження Навчальної хмари lCloud в освітній процес педагогічні та науково-педагогічні працівники:

  • знають можливості та механізми використання Навчальної хмари «lCloud» для організації навчального процесу у дистанційній формі;
  • розуміють алгоритм роботи з Навчальною хмарою «lCloud»;
  • вміють створювати, поширювати та класифікувати навчальний контент за допомогою сервісу Навчальна хмара «lCloud»;
  • розуміють особливості організації навчальних занять у віртуальній аудиторії;
  • підвищили рівень інформаційної компетентності.

Навчання проводили викладачі циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін: Якимчук Ірина, Куделя Оксана, Бондарчук Валентин, Нікітська Оксана, Черняк Тетяна, Матвійчук Тетяна, Стрик Павло та викладач будівельних дисциплін – Павленко Олександр. Слухачі курсів отримали сертифікати на 8 годин, а це 71 особа.

Ірина Якимчук, завідувач відділення програмування