Звіт діяльності технічного відділення у І семестрі 2020-2021 навчальному році

Технічне відділення

12 січня 2021

Звіт завідувача технічного відділення

Люльчика Вадима Олександровича

За І семестр 2020-2021 н.р.

 1. Проведення профорієнтаційної роботи з метою формування контингенту студентів на 2020-2021 н. р.

На технічному відділенні впродовж останніх чотирьох років сформувались власні традиції проведення профорієнтаційної роботи, яка проводиться із залученням всіх без винятку штатних викладачів, під контролем завідувача відділення при сприянні відповідального секретаря приймальної комісії Качановського О.І. Ми розуміємо профорієнтацію як систему заходів, спрямованих на виявлення особистісних особливостей, інтересів і здібностей потенційних абітурієнтів та надання їм допомоги в усвідомленому виборі професії, найбільш відповідної її індивідуальним можливостям.

Вже четвертий рік поспіль ми впровадили практику відвідування викладачами всіх шкіл міста Рівного, згідно розробленого графіка. Так, згідно нього викладачі відвідали такі школи

 1. Кийко Н.М. – 23, 19, 8
 2. Рудько О.М. – 19, 28, 23

3-4. Петрова О.М + Русіна Н.Г. (разом) - 20, 11, 18, 1, 3

 1. Кушнірук О.М. 12, 10, 4
 2. Малимон С.С. – 6
 3. Петриковська А.А. – 7, 15, 27
 4. Масло О.А. – 5, центр надії, 12
 5. Шаперчук С.В. – 25, 13,9
 6. Павленко О.І. – 22, 24
 7. Сасовський Т.А. – 14, 26, 2
 8. Люльчик В.О. – 16, 17
 9. Медвідь М.М. – Дубно
 10. Філіпович А.Ю. – Тучин
 11. Свінтозельський В.П. – Сарни

 

В грудні 2020 року нами було проведено організаційні збори серед студентів всіх груп відділення і роздано профорієнтаційні матеріали як з приймальної комісії так і власні, які студенти розповсюджують серед учнів випускних класів тих шкіл, в яких вони навчалися. Слід відзначити, що випускники шкіл позитивно сприймають інформацію про коледж, практично в кожному класі є люди, у яких друзі або родичі, чи хтось із батьків які в різні роки закінчували наш коледж і мають про нього позитивні згадки. Після успішного входження нашого коледжу в структуру НУБіП України особливо важливо доносити до учнів та їх батьків інформацію про можливість продовжувати навчання в провідному університету України.

Відділення підтримує багаторічні дружні зв’язки з Демидівським ВПУ № 25 де працює наша випускниця 1998 року Пузьо Жанна Іванівна, яка з радістю допомагає проводити профорієнтаційну роботу серед учнів училища. Зокрема, завдяки цій співпраці наш коледж, спочатку на рівні молодшого спеціаліста закінчив випускник даного ПТУ, учасник АТО Лавренюк Ігор Ігорович, який тепер працює в училищі майстром виробничого навчання, а зараз навчається в групі 6-ББ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Всього в 2020 році відділення поповнилось на 133 студенти, з яких на базі базової загальної середньої освіти 81, на базі повної загальної середньої освіти 47, і на базі ПТУ 5, всі з яких отримали місця державного замовлення, і це ще без поповнення бакалаврів, кількість яких склала в наборі цього року склала 46 чоловік (23 геодезисти і 23 будівельника), з яких 40 осіб отримали місця державного замовлення, з навчаються за повну оплату вартості начання.

Окремо хочу відмітити, що завдяки проведеній профорієнтаційній роботі ми щороку показуємо належні результати щодо кількості випускників, що виявили бажання продовжити навчання в НУБіП України. В 2016 продовжили навчання в НУБіПі 2 студентки, то в 2017 році вже 6 студентів –в 2018 році 4 студенти і в 2019 році було встановлено рекорд – 10 студентів і 2020 році 6 студентів вступило на денну форму навчання в НУБіП України.

Таким чином весь науково-педагогічний колектив технічного відділення залучений до проведення профорієнтаційної роботи, отримав завдання на поточний період та їх виконує, завдяки чому ми з впевненістю дивимось в 2021-2022 навчальний рік.

 

 1. Контингент студентів (кількість груп, спеціальностей, кількість студентів, які навчаються за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання). Кількість студентів, які потребують соціальної підтримки.

 

Технічне відділення є найбільшим відділенням в коледжі, і станом на сьогоднішній день його контингент складає 432 особи. Вони формують два освітньо-кваліфікаційні рівні (бакалавр та молодший спеціаліст) по двом спеціальностям (геодезія та землеустрій і будівництво та цивільна інженерія). Спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія" має в своєму складі дві спеціалізації - Будівництво та експлуатація будівель і споруд та Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн.  Всього груп на відділенні 19, з них 15 груп молодших спеціалістів і 4 бакалаврів

Група

Куратор

Всього

Державна форма

Оплата

 

Примітка

Геодезія та землеустрій (Землевпорядкування)

1

21-З

Гринкевич І.В.

18

18

 

 

 

2

22-З

Русіна Н.Г.

19

19

 

 

 

3

31-З

Рудько О.М.

18

18

 

 

 

4

32-З

Лютко М.Г.

18

18

 

 

 

5

41-З

Кийко Н.М.

17

17

 

 

 

6

42-З

Петрова О.М.

18

18

 

 

 

 

 

Всього

108

108

0

 

 

Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

21-Б

Мазепа О.М.

25

25

 

 

 

2

22-Б

Шаперчук С.В.

24

24

 

 

 

3

31-Б

Чорна І.В.

21

21

 

 

 

4

32-Б

Грищук Ю.В.

24

24

 

 

ДМ Цикун № 152-СК від 10.09.2019

5

41-Б

Шелепенко О.І.

29

28

1

 

 

Всього

123

122

1

 

 

Будівництво та цивільна інженерія  (Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн)

1

21-Д

Лук'янчук С.В.

20

20

 

 

 

2

22-Д

Свінтозельський

22

22

 

 

 

3

31-Д

Капітула І.К.

27

27

 

 

Вільне державне місце Вознюка Гліба 15-СК від 03.12.20

4

41-Д

Медвідь М.М.

28

26

2

 

 

Всього

97

95

2

 

 

Разом

328

325

3

 

 

5-ЗБ

Біда П.І.

23

22

1

6-ЗБ

Кушнірук О.М.

29

14

15

5-ББ

Шалай С.В.

23

21

2

6-ББ

Сасовський Т.А.

29

15

14

 

Всього

104

72

32

432

Разом

432

397

35

 

За державним замовленням насьогодні навчається 397 студентів, за повну оплату вартості навчання – 35 студентів, з них Молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів на державному замовленні 325, платників 3, бакалаврів на державному замовленні 72, платників 35.    

Під час здійснення набору студентів приділяється увага виконанню ліцензійних обсягів та державного замовлення, так, зокрема в 2020 році було зараховано на навчання на ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» на базі 9 класів 26 студент, на базі 11 класів 16 студентів, всього державне замовлення складало 37 студентів, виконано в повному обсязі, всього за спеціальністю навчається 108 студентів.

за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Будівництво») на базі 9 класів 17 студентів, на базі 11 класів 17 студентів, всього державне замовлення складало 34 студентів, виконане в повному обсязі.

Хочу окремо відмітити що в минулому році завдяки злагодженій роботі з відповідальним секретарем приймальної комісії Качановським О.І. та завідувачем заочного відділення Пастушенко Н.В. вдалося залучити 5 випускників ПТУ на 3 курс спеціальності Будівництво та цивільна інженерія денної форми навчання в 32-Б групу та 15 будівельників вступили на заочну форму навчання.

По спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Опорядження») на базі 9 класів 22 студенти, на базі 11 класів 14 студентів, державне замовлення складало 36 студент, виконане в повному обсязі.

Всього за спеціалізацією «будівництво» навчається 123 студенти, за спеціалізацією «дизайн» навчається 97 студентів.

Що стосується бакалаврату, то на сьогоднійшій день кількість студентів за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» становить 52 чоловіки при ліцензованому обсязі на 2 роки 60 студентів, і за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» кількість студентів становить 52 чоловік при ліцензованому обсягу 120 чоловік на 4 роки, тобто в середньому теж 30 чоловік на рік, заповнення ліцензованого обсягу по бакалаврату складає 97%.

Значна увага приділяється збереженню контингенту. За результатами минулого семестру жодного студенту не було відраховано за невиконання навчального плану, більше того, одна студентка, що поступила після нашого коледжу в НУБіП України Бартманська Катерина Петрівна не встигла закінчити там навчання через вагітність, написала заяву на поновлення на бакалаврат нашого коледжу в групу 6-ЗБ.

 

На відділенні навчаються студенти, які потребують соціальної підтримки, а саме: позбавлених батьківського піклування – 3;  інвалідів – 9;  дітей учасників бойових дій – 7;  малозабезпечених – 15 і 1 особа – статус внутрішньо переміщеної. Всі вони перебувають на обліку в заступника директора з виховної роботи і отримують пільги в соціальному і стипендіальному забезпеченні згідно з чинним законодавством. 

 

 

 1. Контроль за навчальним процесом, кількість відвіданих занять з метою контролю, висновки про якість проведення занять. Проведено відкриті заняття.

Успішне розв’язання поставлених перед відділенням завдань забезпечується постійним контролем стану навчально-виховного процесу, своєчасним виявленням недоліків, заохоченням ініціативи, новаторства, творчості педагогів. Великого значення надається контролю за станом навчально-виховної роботи, який дає можливість отримати аналітичну інформацію про кількісний, якісний рівень роботи, її зміст, організацію.

Залежно від мети і завдань застосовуються різні види контролю знань студентів: модульний контроль, семестровий контроль, обов’язкові контрольні роботи, заліки, іспити, ведуться журнали обліку роботи академічної групи, журнали кураторів груп. Наслідки узагальнюються та обговорюються на засіданнях циклових комісій. При цьому зіставляються поточні та семестрові оцінки з оцінками, які отримують студенти за контрольні роботи, аналізується зміна якісного показника, його відповідність можливостям студента. Я як завідувач відділення або голови циклових комісій беруть участь у заходах семестрового контролю, також залучаю на методичну допомогу та з метою контролю заступника директора з навчальної роботи Царука В.Ю, виробничої роботи Качановського О.І., методиста коледжу Балдич Л.В.

Така система контролю рівня знань студентів сприяє об’єктивності оцінювання, формує почуття відповідальності викладачів та студентів перед колегами.

Аналогічно здійснюється контроль за роботою викладачів. Головами циклових комісій і завідувачем відділення систематично проводиться контроль за проведенням навчальних занять та здійсненням записів в навчальних журналах. Виявлені в процесі перевірки журналів навчальних занять порушення та зауваження до введення журналу фіксуються з зазначенням дисципліни, викладача і контролюється їх виконання.

Здійснюється на відділенні і така форма контролю як взаємовідвідування з аналізом навчальних занять і виховних заходів. Ця форма контролю носить індивідуальний характер, має за мету не лише проконтролювати діяльність педагогічних працівників, а й надати методичну допомогу.

Особисто мною відвідано за І семестр 2020-2021 н.р. 32 занять,  головою циклової комісії будівельних  дисциплін Сасовським Т.А.  14 занять, головою цикловою комісією землевпорядних дисциплін Русіною Н.Г. 14 занять. Висновки про якість проведення занять після надання рекомендацій викладачам зберігаються в методкабінеті. Особлива увага приділяється викладачам, що планують атестуватися в цьому навчальному році, це по цикловій комісії землевпорядних дисциплін Біда П.І., Бусленко Г.М., Люльчик В.О., Малимон С.С., Рудько О.М., Русіна Н.Г.  і по цикловій комісії будівельних дисциплін Сасовський Т.А., Шаперчук С.В., Свінтозельський В.П.

В цьому році вже вчетверте мною було застосовано нетрадиційний метод контролю і підготовки студентів до ЗНО – «Радіодиктант національної єдності», що проводився 9 листопада у День української писемності та мови. В сам день писемності я брав участь у написанні радіодиктанту, після чого в інші дні я дав написати даний радіодиктант, що доступнив в інтернеті для студентів 21 та 22-З груп. Хоча методика проведення радіодиктанту не передбачає оголошення результатів, але ми змогли встановити найбільш та найменш підготовлених студентів, на яких слід звернути особливу увагу. Найкраще підготовлені до екзамену з Української мови Кристопчук Тарас 21-З група і Козакевич Дарина 22-З, найгірші результати отримали Мольдван Іван і Мазурець Олексій 21-З.

 

 

 1. Матеріально-технічна база відділення, робота кабінетів і лабораторій.

Важливу роль у навчальному процесі відіграють умови створені для навчання в кабінетах і лабораторіях.

За відділенням закріплено 16 навчальних кабінетів і лабораторій, 10 за цикловою комісією будівельних дисциплін та 7 землевпорядних дисциплін.

 

Лабораторії

17 Інформаційних технологій в будівництві Павленко О.І.

61 Інформаційних технологій в землевпорядкуванні Лютко М.Г.

Кабінети

Землевпорядних дисциплін

63 каб.

Грунтознавства та меліорації

Рудько Ольга Миколаївна

64 каб.

Геодезії

Петрова Ольга Миколаївна

65 каб.

Курсового та дипломного проектування

Люльчик Вадим Олександрович (без оплати)

66 каб.

Креслення та землевпорядного проектування

Русіна Неля Григорівна

67 каб.

Екології

Малимон Стефанія Стефанівна

68 каб.

Земельного права та кадастру

Кийко Неля Миколаївна

 

Будівельних дисциплін

2 каб.

Архітектури та інженерної геодезії

Біда Петро Іванович

3 каб.

Основ розрахунку будівельних конструкцій та будівельного матеріалознавства

Медвідь Михайло Михайлович

4 каб.

Економіки будівництва

Сасовський Тарас Анатолійович

5 каб.

Технології і організації будівництва

Шаперчук Степан Віталійович

31 каб.

Інженерного креслення, стандартизації, сертифікації і метрології

Петриковська Алла Анатоліївна

39 каб.

Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Кушнірук Олександр Миколайович

55 каб.

Санітарно-технічного обладнання та будівельного дизайну

Свінтозельський Віктор Петрович

58 каб.

Столярно-теслярських робіт

Грищук Юрій Миколайович

76 каб.

Малюнка, живопису та дизайну

Масло Ольга Андріївна

 

 

Всі вони підтримуються в належному стані і в кінці навчального року, проведено їх паспортизацію згідно графіка, в кабінетах розміщено інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, щороку проводяться планові косметичні ремонти.

          Окремо хочу подякувати директору коледжу Корсуну Я.П. за придбання нового комп’ютерного класу на 13 АРМ в лабораторію Інформаційних технологій в будівництві та здійснення ремонту в лабораторії випробування будівельних матеріалів, що значно посилило матеріальну базу відділення перед акредитацією спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

          Прикрасою нашого відділення і коледжу в цілому є навчально-практичний центр із землевпорядкування, де проходять навчальні практики студенти 9 інших навчальних закладів. В 2019 році в навчально-практичному центрі на відділенні пройшли навчальну практику 262 студенти та 18 викладачів з інших навчальних закладів західної України. Після закінчення карантину очікуємо відновлення приїзду навчальних груп в НПЦ.

Так само на базі НПЦ проходять навчальні практики нашого коледжу. Відділення забезпечене найсучаснішими приладами, двома комп’ютерними класами на 15 місць кожен (№ 61 в цикловій комісії землевпорядних дисциплін та № 17 в цикловій комісії будівельних дисциплін), двома електронні тахеометрами (3Та-5 та SOUTH), цифрова тахеометрична станція «Дельта», теодоліти 4-Т30П, нівеліри серії Н-3 та SOUTH тощо, ліцензійним та демонстраційним програмним забезпеченням Digatals, AutoCad, Компас та інше.

          Протягом всього періоду існування НПЦ в ньому пройшло підготовку 5100 слухачів.

 

 

 1. Виховна і позааудиторна робота, яка здійснюється викладачами на відділенні

Особливо слід відзначити відкриті виховні та загальнокультурні заходи, до проведення чи відвідування яких були залучені студенти нашого відділення. Так, зокрема студенти беруть участь у відзначенні Дня пам’яті та примирення 8 травня, Дня знань 1 вересня в НУБіП України та в нашому коледжі, 13 жовтня урочистості в Драматичному театрі до Дня захисника вітчизни, Екскурсія на льонокомбінат 20 жовтня, Наукова презентація з ґрунтознавства в обласній бібліотеці 6 грудня. Студенти активно залучаються до співпраці з роботодавцями, було проведено такі заходи як 1. Форум  «Успішна громада – можливості для гідного життя!» 12 березня 2020р. Партнери Клеванської ОТГ (інженер-землевпорядник Рожкова Марія, випускниця нашого коледжу).

 1. Форум «Ринок земель: досвід зарубіжних країн» – 12 жовтня 2020р. Партнери Агентство нерухомості "Цитадель" (директор Ляшук Олександр Євгенович), ТзОВ «Фірма Нива-Експерт» (директор Васюк  Ярослав Борисович).
 2. Відкрите засідання наукового гуртка «Консультант» «Земельне законодавство: питання, відповіді, роз’яснення» 10 березня 2020р. Партнери: Управління земельних відносин Рівненського міськвиконкому (Демчук Галина Миколаївна – начальник відділу орендних відносин та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної допомоги у Рівненській області (Павлюк Микола Григорович – заступник директора та Марчук Оксана Володимирівна – начальник відділу комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації.
 3. Підсумкова конференція проходження виробничої технологічної практики 21 листопада 2019 р. Партнери: ПП «Земельний наділ» (Ващишина Надія Олексіївна – сертифікований інженер-землевпорядник) та Рівненське Міськрайонне управління у Рівненському районі та місті Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області (Лютко Ольга Вікторівна - головний спеціаліст), тощо.

До заходів залучається і НУБіП України. Куратор нашого коледжу, декан факультету землевпорядкування Євсюков Тарас Олексійович в березні минулого року відвідав студентів випускних груп спеціальності «Геодезія та землеустрій» та провів їх відкрите заняття з використанням дрону-квадракоптера «Фантом», при чому було здійснено аерофотознімання території коледжу та подальше розшифрування результатів знімання з отриманням цифрової моделі місцевості.

 1. Робота з кураторами та старостами навчальних груп. Самоврядування на відділенні.

Організація контролю виховної роботи включає контроль виконання плану виховної роботи закладу, який складається на навчальний рік. На підставі загального плану виховної роботи куратори груп складають плани виховної роботи в навчальних групах.  Виховні заходи, передбачені  бібліотечно-інформаційним центром та зі спортивно-масової роботи і фізичного виховання, включено до плану виховної роботи. 

Щосеместру проводяться збори відділення в актовому залі, на яких аналізується стан успішності та дисципліни по групах, розглядаються поточні питання роботи груп та плануються заходи до виконання в майбутніх періодах. Минулі збори були проведені 20 жовтня в минулому семестрі, на них були запрошені заступник директора з виробничої роботи Качановський О.І. та заступник директора з адміністративно-господарської роботи Ковальчук С.В.

Контроль за проведенням виховної роботи  здійснюється в період підготовки та виконання запланованих заходів загального плану виховної роботи методом відвідування заходів та аналізу їх проведення. Я, як завідувач відділенням беру участь у підготовці виховних заходів, які проводяться на рівні коледжу («Приймаємо в студентську родину»,  «Ми заявляємо про себе») та тих, які проводяться безпосередньо в навчальних групах з кураторами.

Систематично проводиться анкетування здобувачів освіти, що дозволяє виявити проблемні питання освітнього процесу на відділенні та отримати зворотній зв’язок від студентів. Серед них наступні:

 • дисципліни, що важко засвоюються (Креслення, Вища математика); складність стобальної системи оцінювання для студентів ОКР «Бакалавр».

За результатами анкетування розробляється заходи покращення ситуації.

Вся навчально-виховна робота на відділенні проходить в тісній співпраці з заступником директора з виховної роботи Талімончуком О.Г., кураторами і старостами відділення. Центральне місце в системі виховної роботи займає виховна година. Серед ряду функцій найважливішою функцією є формування цілісного, згуртованого та дружнього колективу студентів, а це можна лише спільними діями.

У всіх 19 групах відділення обрано та затверджено наказом директора старост групи, які є активними помічниками завідувача відділення у практичній навчально-виховній роботі . Голова старостату відділення Радчук Аліна Сергіївна –голова студентської ради коледжу. З усіма старостами налагоджено зв’язок як особисто, так і за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, соціальних мереж, зокрема Фейсбук, Вайбер.

 1. Проживання студентів відділення в гуртожитку, робота з батьками.

 

Гуртожитки: Разом з кураторами груп проводжу огляд санітарно-побутових умов студентів, які проживають у гуртожитках 24 дівчат (гуртожиток №2) і 36 хлопців (гуртожиток №2), всього проживає в гуртожитках 60 студенти відділення що є майже половина від усієї кількості студентів і найбільшим показником серед всіх відділень коледжу:

Здійснюється контроль за оформленням і санітарним станом навчальних приміщень та кімнат гуртожитків, в яких проживають студенти відділення.

 

Згідно плану роботи проводяться батьківські збори на відділенні. В цьому навчальному році 20 листопада 2019 року було проведено батьківські збори, на яких було присутньо 210 батьків студентів. Батьківські збори пройшли в сприятливій атмосфері, батьки задавали багато питань щодо ЗНО, організації навчального процесу та можливостей продовження навчання за ступеневою освітою після закінчення коледжу. Жодних претензій чи зауважень батьками студентів на зборах не було висловлено, що можна вважати позитивим результатом.

Постійно підтримується  зв'язок з батьками студентів відділення, своєчасно інформують куратори та старости батьків про стан навчання студентів, особливо тих, які мають академзаборгованості та пропуски занять без поважних причин.

 1. Практична підготовка Виконання курсових робіт (проектів), звітів з виробничих практик, дипломних проектів.

Велика увага на відділенні приділяється курсовому та дипломному проектуванню. На спеціалізації «Будівництво» студенти виконують 3 курсових проекти - Будівельні конструкції (керівник Петриковська А.А.), Технологія і організація будівельного виробництва (Медвідь і Шаперчук), Основи розрахунку будівельних конструкцій (Грищук Ю.М.); На спеціалізації «Дизайн» теж 3 курсових проекти - Конструкції будівель і споруд (Петриковська), Основи архітектурного проектування (Масло), Кольоровий і просторовий дизайн (Масло), На спеціальності «Геодезія та землеустрій» 2 курсових проекти – Землевпорядне проектування (Русіна Н.Г. та Економіка і організація землевпорядного виробництва – Конончук О.М.).

Після виконання даних курсових проектів студенти є готовими до виконаня своєї підсумкової кваліфікаційної роботи – дипломного проекту.

Результати захисту дипломних проектів в 2020 році відповідно до протоколів засідання екзаменаційної комісії по спеціальності «Геодезія та землеустрій» наступні:

Результати захисту дипломних проектів відповідно до протоколів засідання екзаменаційної комісії наступні:

 • на “відмінно” – 22;
 • на “добре” – 11;
 • на “задовільно” –6.

 

Середній якісний показник захисту – 85 %.

 

6-ЗБ група (куратор Біда П.І.), всього 29 студентів:

 • на “відмінно” - 17 (59%);
 • на “добре” - 11 (38%);
 • на “задовільно” - 1 (3%).

Абсолютна успішність 100%, якісна успішність 97%

 

По спеціальності Будівництво та експлуатація будівель і споруд

 • на “відмінно” – 40;
 • на “добре” – 20;
 • на “задовільно” - 5.

Всього захистилося 65 студентів, з них 9 заочної форми навчання (46 денної форми навчання), середній показник якісної успішності захисту 92%

 

Головами екзаменаційних комісій на нашому відділенні були по спеціальностям Будівництво та Опорядження головний інженер управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради Матвійчук Анатолій Олександрович та по спеціальності «Геодезія та землеустрій» декан факультету землевпорядкування НУБіП України, доктор економічних наук Євсюков Тарас Олексійович.

 1. Зв'язок з виробництвом і стейкхолдерами.

Здобувачі освіти дуже позитивно сприймають появу роботодавців та НУБіП України в нашому закладі освіти, вбирають їх досвід, домовляються про проходження переддипломної практики налагоджують ділові контакти, планують подальший вступ до базового закладу. До різноманітних поза аудиторних заходів залучаються такі представники виробництва як Агентство нерухомості "Цитадель", ТзОВ «Фірма Нива-Експерт», Клеванська ОТГ, Рівненський районний ЦНАП. Особливо слід відмітити стейкхолдерів, які надали свої пропозиції та рецензії  на освітні програми відділення – це Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради, Проектно-виробниче приватне підприємство-фірма «Конвест-проект» (насьогодні керівниками даних організацій є випускники коледжу минулих років), Приватне підприємство «Земельний наділ» по спеціальності «Геодезія та землеустрій» і Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, Приватне акціонерне товариство «Рівнебуд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Орбіта будпроект» по спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». З усіма стейкхолдерами підписано договора про співпрацю і використання матеріальної бази, студенти з задоволенням проходять практику на підприємствах і мають перспективу подальшого працевлаштування.

 

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

З метою подальшої ефективної роботи технічного відділення, на мою думку, необхідно:

 

 • вдосконалити профорієнтаційну роботу з метою виконання ліцензійного обсягу набору студентів;
 • успішно провести акредитацію та здійснити перший випуск студентів будівельників ОКР «Бакалавр» у 2021 році;
 • продовжувати роботу з орієнтації випускників ОКР «молодший спеціаліст» та СВО «бакалавр» на продовження навчання в базовому університеті.