Звіт діяльності відділення програмування у І семестрі 2020-2021 навчальному році

Відділення програмування

11 січня 2021

ЗВІТ

завідувача відділення програмування

ЯКИМЧУК Ірини Олександрівни

за І семестр 2020-2021 н.р. 

План звіту завідувача відділення програмування

 1. Проведення профорієнтаційної роботи з метою формування контингенту студентів на 2020-2021 н. р.
 2. Контингент студентів (кількість груп, спеціальностей, кількість студентів, які навчаються за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання). Кількість студентів, які потребують соціальної підтримки.
 3. Контроль за навчальним процесом, кількість відвіданих занять з метою контролю, висновки про якість проведення занять. Проведено відкриті заняття.
 4. Матеріально-технічна база відділення, робота кабінетів і лабораторій.
 5. Виховна і позааудиторна робота, яка здійснюється викладачами на відділенні
 6. Робота з кураторами та старостами навчальних груп. Самоврядування на відділенні.
 7. Проживання студентів відділення в гуртожитку, робота з батьками.
 8. Практична підготовка, якість виконання курсових робіт (проектів), звітів з навчальних і виробничих практик.
 9. Зв'язок з виробництвом і стейкхолдерами.

 

 1. Проведення профорієнтаційної роботи з метою формування контингенту студентів на 2020-2021 н. р.

Формування контингенту студентів на відділенні програмування відбувається відповідно до Правил прийому у коледж відповідно з планами державного замовлення та ліцензованим обсягом прийому за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

Профорієнтаційна робота проводилася викладачами та студентами у школах, ПТУ міста Рівне та області і за її межами. Географія студентів:

Проводились курси з вебпрограмування, комп’ютерної графіки і дизайну, що дозволило провести профорієнтаційну роботу для сторонніх осіб, які були учасниками навчальних курсів.

Поширення реклами та діяльності ВСП «РФК НУБіП України» проводиться через сайт коледжу (93114), сайт відділення (20581), соціальні мережі Fasebook (1408), Instagram (754), відеохостинг YouTube (4452).

Інженерія програмного забезпечення

БЗСО,9 класів

ЗАЯВИ

Ліцензований обсяг

ЗАРАХОВАНО

ВСЬОГО

ДЗ

Оплата

ДЗ

Оплата

1

62

50

12

50

12

110

 

ПЗСО, 11 класів

 

1

15

5

10

10

4

72

 

 

 

 

60

16

 

 

Бакалаври, МС

 

1

30

19

11

23

7

40

 

 

 

 

 

 

 

 1. Контингент студентів (кількість груп, спеціальностей, кількість студентів, які навчаються за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання). Кількість студентів, які потребують соціальної підтримки.

Станом на сьогоднішній день за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення навчається 278+62 (1-й курс) = 340 студентів. На відділенні програмування є 11 груп:

Група

Куратор

К-ть студентів

Бюджетників

Контрактників

ОКР «Молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

ІІ курс

21-ІП

Петрівська Л. О.

27

23

4

22-ІП

Матвійчук Т. А.

26

21

5

23-ІП

Артемчук В. І.

25

12

13

 

Разом

78

56

22

ІІІ курс

31-ІП

Сорока М. В.

23

23

0

32-ІП

Стрик П. М.

24

6

18

33-ІП

Черняк Т. Г.

24

11

13

 

Разом

71

40

31

IV курс

41-ІП

Куделя О. О.

24

22

2

42-ІП

Музичук І. В.

24

1

23

43-ІП

Нікітська О. В.

24

10

14

 

Разом

72

33

39

РАЗОМ «МС» та «ФМБ»

221

129

92

ОС «Бакалавр»

5-ІПБ

Кот В. В.

30

23

7

6-ІПБ

Собко В. Г.

27

18

9

РАЗОМ «Б»

57

41

16

Всього на відділенні

278

170

108

 

На відділенні навчаються студенти, що потребують соціальної підтримки та особливої педагогічної уваги. Їх кількість становить 69+14=83 особи:

Група

Куратор

К-ть студентів

Юнаків

Дівчат

Отримували стипендію

К-ть студентів, що потребують соціальної підтримки

ОКР «Молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

ІІ курс

21-ІП

Петрівська Л. О.

27

21

6

11

 4

22-ІП

Матвійчук Т. А.

26

21

5

9

7

23-ІП

Артемчук В. І.

25

23

2

2

7

 

 

 

78

65

13

22

18

 ІІІ курс

31-ІП

Сорока М. В.

23

19

4

11

6

32-ІП

Стрик П. М.

24

20

4

1

9

33-ІП

Черняк Т. Г.

24

22

2

6

10

 

 

71

61

10

18

25

IV курс

41-ІП

Куделя О. О.

24

21

3

10

8

42-ІП

Музичук І. В.

24

24

0

0

6

43-ІП

Нікітська О. В.

24

22

2

4

12

 

 

72

67

5

14

26

РАЗОМ «МС» та «ФМБ»

221

193

28

54

69

ОС «Бакалавр»

5-ІПБ

Кот В. В.

30

30

0

8

5

6-ІПБ

Собко В. Г.

27

27

0

8

9

РАЗОМ «Б»

57

57

0

16

14

Всього на відділенні

278

250

28

69

83

 

 1. Контроль за навчальним процесом, кількість відвіданих занять з метою контролю, висновки про якість проведення занять. Проведено відкриті заняття.

Під час навчання ведеться облік відвідування занять студентами відділення, за яким на початку наступного місяця куратори груп готують аркуші відпрацювань пропущених занять з тих чи інших причин для кожного студента кожної навчальної групи. За результатами відпрацювань пропущених занять куратори пишуть листи батькам, діти яких не виконали своєчасно навчальний план. Це зменшує академічну заборгованість перед початком заліково-екзаменаційної сесії. Результатом є 4 студенти відділення програмування на групі аналізу успішності студентів коледжу у І семестрі 2020-2021 н. р. Академічну заборгованість ліквідовано всіма студентами, тому до зимової сесії допущені всі.

Систематично проводиться анкетування здобувачів освіти, що дозволяє виявити проблемні питання освітнього процесу на відділенні. Серед них наступні:

 • дисципліни, що важко засвоюються (Історія: Україна і світ, Основи програмування та алгоритмічні мови);
 • чи маєте технічне забезпечення навчатися дистанційно (3-є студентів мають «поганий» Інтернет).

З метою вивчення досвіду проводиться взаємовідвідування викладачами навчальних занять та обговорення результатів проведення занять. Мною відвідано 26 занять. Кожен відвідав 5 занять (105 занять). Усі заняття проводяться з належною документацією: підписані робочі програми, розроблені силабуси, наявні КНМЗ дисциплін.

На відділенні працюють:

ЦК дисциплін

К-ть викладачів

1

Програмування та інформаційних

15

2

Гуманітарних

4

3

Загальноосвітніх

4

4

Фізичного виховання та Захисту Вітчизни

1

5

Соціально-юридичних

4

6

Будівельних

1

7

Землевпорядних

1

8

Економічних

2

 

Разом

32

У І семестрі проведено 19 відкритих занять, позааудиторних та виховних заходів, з них:

 • відкритих занять – 9;
 • позааудиторних заходів – 8;
 • виховних заходів – 2.

Відкриті заняття та заходи


з/п

Прізвище та ініціали викладача

Дисципліна, предмет

Вид, тип заняття

Тема заняття

Термін виконання

1.       

Кот Василь Васильович

Логічне програмування

лекція

Рекурсія як спосіб організації повторюваних обчислень.

жовтень

2.       

Куделя Оксана Олексіївна

Методи та засоби КПЗ

лабораторна робота

Планування та проектування програмного забезпечення

вересень

3.       

Матвійчук Тетяна Адамівна

Інформатика

лекція

Освітні вебресурси та вебресурси коледжу

вересень

4.       

Нікітська Оксана Віталіївна

Технологічна практика

конференція

Підсумкова конференція за результатами проходження технологічної практики

грудень

5.       

Новіцький Сергій Броніславович

Інформатика

лекція

Кібербезпека. Проблеми інформаційної безпеки

вересень

6.       

Панасюк Василь Олексійович

Інформаційні системи і технології в комп'ютерній діяльності

лекція

Автоматизована інформаційна система в Податковій сфері,

листопад

7.       

Собко Валентина Григорівна

Математичне програмування

лабораторна робота

Математична модель транспортної задачі. Методи побудови опорного плану

листопад

8.       

Стрик Павло Миколайович

Комп’ютерна графіка

лабораторна робота

Огляд інтерфейсу. Створення найпростіших об’єктів, їх обробка в Adobe Illustrator

грудень

9.       

Черняк Тетяна Григорівна

Основи програмування та алгоритмічні мови

лекція

Підготовка і розв’язання на ПЕОМ задач обробки рядків

жовтень

10.    

Кот Василь Васильович

Тиждень дисциплін

майстер-клас

Створення пристроїв на базі платформи прототипування Arduino

вересень

11.    

Куделя Оксана Олексіївна

Тиждень дисциплін

виставка-презентація

Штучний інтелект очима програміста

вересень

12.    

Масталярчук Євгеній Володимирович

Тиждень дисциплін

турнір

Ігровий турнір CounterStrike 1.6

вересень

13.    

Нікітська Оксана

Тиждень дисциплін

турнір

Інтелектуальний батл 2020

вересень

14.    

Нікітська Оксана Віталіївна

Тиждень дисциплін

семінар

Перспективи дуальної освіти в ІТ-сфері

вересень

15.    

Стрик Павло Миколайович

Тиждень дисциплін

турнір

Інтелектуальний батл 2020

вересень

16.    

Черняк Тетяна Григорівна

Тиждень дисциплін

хакатон

Хактон «Вірус» серед студентів відділення

вересень

17.    

Якимчук Ірина Олександрівна

Тиждень дисциплін

майстер-клас

Робота з навчальною хмарою Lcloud РК НУБІП

вересень

18.    

Куделя Оксана Олексіївна

Благодійна акція

виховний захід

Лист до Святого Миколая

грудень

19.    

Якимчук Ірина Олександрівна

Щорічно

Конкурс

Краща група відділення

листопад

 1. Матеріально-технічна база відділення, робота кабінетів і лабораторій.

Комп’ютерно-інформаційний центр (Панасюк В. О.) має на рахунку 13 кабінетів та лабораторій, в яких обслуговується інженерами 294 АРМ (Масталярчук Є. В., Кондюк С. М.).

30 грудня 2020 року введено у дію 13 АРМ (на місці 12 АРМ) навчальної лабораторії «Інформаційних технологій в будівництві».

1 – економічне відділення (48 Навчальна лабораторія «Комп’ютерної бухгалтерії»);

2 – технічне відділення (17 кабінет «Інформаційних технологій у будівництві», 62 кабінет «Комп’ютеризації землевпорядного виробництва»);

10 кабінетів та лабораторій (7 кабінетів та 3 лабораторії) – відділенням програмування:

Таблиця кабінетів та лабораторій, закріплених за відділенням програмування

14

Баз даних

Стрик П. М.

15

Навчальна лабораторія

«Комп’ютерно-інформаційний центр»

Панасюк В. О.

16

Комп’ютерних мереж та вебзастосувань

Нікітська О. В.

18

Інформатики та обчислювальної техніки

Матвійчук Т. А.

26

Навчальна лабораторія «Програмної інженерії»

Якимчук І. О.

27

Конструювання програмного забезпечення

Куделя О. О.

38

Навчальна лабораторія «Видавничий цент»

Панасюк В. О.

43

Інформаційних технологій

Кот В. В.

51

Інструментальних засобів візуального програмування

Собко В. Г.

52

Основ програмування та алгоритмічних мов

Черняк Т. Г.

 

У жовтні 2020 року збільшено функціональні можливості локальної мережі коледжу шляхом додавання чотирьох точок Wi-Fi, що дозволило під час перебування міста Рівне у «червоній зоні» проводити навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

10 вересня 2020 року викладачі коледжу знайомилися з навчальною хмарою коледжу LCloud РК НУБіП. lCloud – це хмарний сервіс для навчальних закладів. Він реалізує потужність інформаційно-мережевих технологій для вирішення щоденних задач навчальних установ різного рівня. Система складається з компонентів, кожен з яких має свої функції: навчальні плани та їх виконання, педнавантаження викладачів, розклад, відвідування студентами занять, електронний журнал, залікова книжка тощо.

У І семестрі 2020-2021 н. р. було збільшено бібліотечний фонд новими надходженнями підручників, навчальних посібників для відділення програмування. Придбано 8 книг на суму 2640 грн. Передплачено 4 фахових періодичних видань на суму 510,96 грн.:

-        Проблеми програмування;

-        Комп’ютер в школі;

-        CHIP News Україна;

-        Інформатика в школі.

Періодичних видань на І півріччя 2021 року передплачено – 3 назви на суму – 476,82 грн.:

-        Проблеми програмування;

-        Комп’ютер в школі;

-        CHIP News Україна.

  

 1. Виховна і позааудиторна робота, яка здійснюється викладачами на відділенні.

Студенти відділення є активними учасниками різнопланових загальноколеджівських заходів та заходів на відділенні програмування.

Результати:

Дата проведення

Подія

Викладачі

1.               

7-12.09.

2020

анонс тиждень програмування та інформаційних дисциплін

Куделя О. О., Черняк Т. Г.

2.               

08.09.2020

виставка-презентація тематичних колажів на тему «Штучний інтелект очима програміста»

Куделя О. О., Черняк Т. Г.

3.               

08.09.2020

гра «Інтелектуальний батл 2020». 8 команд відділення (22-ІП)

Нікітська О. В., Стрик П. М.

4.               

09.09.2020

ігровий турнір з Counter-Strike 1.6. Сім команд відділення (43-ІП)

Масталярчук Є. В.,

Бабич С. В.

5.               

09.09.2020

семінар «Перспективи дуальної освіти в ІТ-сфері» для студентів 4-го курсу та бакалаврів відділення. Запрошені ІТ-кластер, компаній HONECOMBSOFT, Beetroot Academy, які запросили студентів для проходження навчальних та виробничих практик з перспективою працевлаштування.

Також до заходу долучились завідувач МНЛ НУБіП Кондюк С. та випускниця НУБіП України,викладач Артемчук В., які підготували доповіді про переваги навчання як у МНЛ так і у НУБіП

Нікітська О. В.,

Якимчук І. О.

6.               

10.09.2020

завершальний етап хакатону «Вірус» для визначення карщих студентів, які будуть представляти коледж на світовому турнірі Global Game Jam, у якому відділення програмування бере участь чотири роки поспіль за підтримки члена ради роботодавців Остаповця Петра, ведучого програміста компанії Zagrava Games Studio (42-ІП)

Черняк Т. Г.

7.               

15.10.2020

Турнір з мініфутболу серед відділень коледжу. І місце збірна відділення

Свінтозельський Н. В. 

8.               

26.09.2020

І етап Міжнародної студентської олімпіади з програмування ACM ICPC у дистанційному форматі. Участь взяли сім команд, дві з них проходять до наступного етапу, який відбудеться у квітні 2021 року

(21-ІП, 31-ІП, 33-ІП, 42-ІП)

Бабич С. В.

9.               

31.10.2020

двогодинний батл дизайнерів в рамках Rivne Design Days 2020. (Хондока Олексій, Шамшин Сергій – 5-ІПБ і Саврук Ольга- 43-ІП; 5, 7, 8 місце)

Стрик П. М.

10.           

листопад, 2020

конкурс проєкту Homescapes компанії Playrix щодо розробки 5000 рівня гри (Остаповець Софія)

Нікітська О. В.,

рада роботодавців

11.           

листопад, 2020

Всеукраїнський зимовий турнір серед студентів з е-спорту (збірна відділення)

Свінтозельський Н. В.

12.           

13.11.2020

круглий стіл на тему «Пам’ять про голодомор 1932–1933 років як фактор впливу на соціально-політичну обстановку та масову свідомість в сучасній Україні» (22-ІП)

Коняхін Ю. О.,

Мазепа О. М.

13.           

14.11.2020

диспуту на тему «Перспектива інтеграції України до НАТО. Перемоги та сподівання» (21-ІП, 22-ІП)

Кристопчук Т. Є.,

Коняхін Ю. О.

14.           

20.11.2020

конкурс «Краща група відділення» до Міжнародного дня студентів (41-ІП, Куделя О. О.)

Якимчук І. О.

15.           

20.11.2020

VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з Англійської мови у форматі ЗНО (2-й курс – 9 призових місць: І – 2, ІІ – 5, ІІІ – 2)

Музичук І. В.

16.           

10.12.2020

засідання наукового студентського гуртка робототехніки

Кот В. В.

17.           

17.12.2020

круглий стіл «Наукове обговорення сучасних проблем програмування (огляд журналу «Проблеми програмування)»

Собко В. Г.,

Куделя О. О.

18.           

18.12.2020

День Святого Миколая з подарунками для вихованців Клеванської школи-інтернат для дітей з вадами зору (групи відділення)

Куделя О. О.

19.           

29.12.2020

підсумкова конференція за результатами проходження технологічної (виробничої) практики студентами IV курсу спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Нікітська О. В.

  

 1. Робота з кураторами та старостами навчальних груп. Самоврядування на відділенні.

Щотижня у вівторок проводиться спільне засідання старостату відділення та збори кураторів навчальних груп відділення. На таких засіданнях розглядаються питання, які стосуються умов навчання здобувачів освіти та роботи кураторів, які плідно працюють з батьками.

Вирішено було наступне:

 • продовжити випуск інформаційного вісника відділення програмування «Монітор». На сьогодні є 40 випусків;
 • провести щорічний конкурс «Краща група відділення»;
 • підтримувати та допомагати вихованцям Клеванської школи-інтернату у вигляді подарунків до Дня Святого Миколая та вихованців-випускників.
 • задіяти студентів для проходження курсів в Мережевій академії Cisco, яка діє при факультеті ІТ НУБіП України. Це дозволяє зарахувати окремі модулі з дисциплін «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Організація комп’ютерних мереж», «Архітектура комп’ютера», «Об’єктно-орієнтоване програмування» згідно з положенням про академічну мобільність студентів;
 • заплановано організувати курси з комп’ютерної графіки та дизайну, з вебпрограмування у ІІ семестрі 2020-2021 н. р. також для академічну мобільність студентів;
 • продовжувати співпрацювати з ІТ кластером Рівного, які організовують спільні проєкти з ІТ-компаніями.
 1. Проживання студентів відділення в гуртожитку, робота з батьками.

У гуртожитку проживає 70 студентів відділення (60 юнаків (49 мс+11 б) та 10 дівчат (мс)).

 

Гуртожиток № 1

Гуртожиток № 2

 

МС та ФМБ

21-ІП

5

3

22-ІП

3

1

23-ІП

9

2

31-ІП

4

1

32-ІП

4

2

33-ІП

4

1

41-ІП

5

-

42-ІП

7

-

43-ІП

8

-

РАЗОМ

49

10

 

Бакалаври

5-ІПБ

6

-

6-ІПБ

5

-

РАЗОМ

11

-

70

60

10

 

Куратори навчальних груп відділення програмування чергують у гуртожитку згідно графіку. Крім цього, куратори перевіряють дотримання умов проживання студентами і поза графіком.

Для роботи з батьками куратори створили групи у вайбері та надсилають листи-подяки батькам студентів, які добре навчаються та листи батькам студентів, які пропускають заняття без поважних причин та мають академічну заборгованість (щомісяця). Всього – 30 листів.

 

 1. Практична підготовка, якість виконання курсових робіт (проектів), звітів з навчальних і виробничих практик.

На відділенні, відповідно до навчальних планів, для студентів відводиться частина занять практичного характеру. Це 10 тижнів навчальної практики для ОКР «Молодший спеціаліст» та 10 тижнів для ОС «Бакалавр». З усіх видів навчальної практики розроблені практикуми.

Курсові роботи на відділенні досліджуються з «Баз даних» (керівник Якимчук І. О.), «Інструментальні засоби візуального програмування» (керівник Масталярчук Є. В.) для ОКР «Молодший спеціаліст», «Архітектура та проектування програмного забезпечення» (керівник Надозірний С. В.) для ОС «Бакалавр».

Групи/Показник

БД, %

ІЗВП, %

41-ІП

79,2

83,3

42-ІП

54,2

62,5

43-ІП

78,3

78,3

якісний показник захисту

70,6

74,7

загальна успішність

100

100

 

Для проходження виробничих практик, тривалістю 9 тижнів, розроблені методичні рекомендації та електронні варіанти щоденників-звітів. Керівник практики у молодших спеціалістів Нікітська О. В. За результатами проходження технологічної (виробничої) практики студентами 4-го курсу 29 грудня 2020 року проводилася ХІ підсумкова конференція.

Групи/Показник

Технологічна, %

41-ІП

91,7

42-ІП

75,4

43-ІП

79,2

якісний показник захисту

82,1

загальна успішність

100

 

 

 1. Зв'язок з виробництвом і стейкхолдерами.

09 вересня в 37 аудиторії викладачем Нікітською Оксаною Віталіївною та завідувачем відділення програмування Якимчук Іриною Олександрівною було проведено семінар «Перспективи дуальної освіти в ІТ-сфері» для студентів 4-го курсу та бакалаврів відділення програмування.

Мета семінару полягала у визначенні поняття та основних пріоритетів дуальної освіти для студентів випускних груп спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», встановленні взаємозалежності тандему «ОСВІТА - РОБОТА» в ІТ-сфері, доцільності продовження освіти та отриманні вищої освіти, як перспектива розвитку конкурентоспроможного ІТ – спеціаліста.

В рамках заходу були запрошені представники сфери ІТ Рівного: Андрій Хмельник виконавчий директор громадської організації ІТ-кластер Рівне, Оксана Степанчук представник компанії HONECOMBSOFT, Богдан Ярмошук представник BeetrootAcademy, які донесли інформацію здобувачам освіти про наявність ІТ-компаній та організацій Рівного та готовність їх співпрацювати з студентами в межах технологічних практик та, в перспективі ставати їх потенційними роботодавцями.

Значну роль у змінах ОПП відіграють роботодавці. З метою обміну досвіду щодо набуття компетентностей фахівцями з галузі ІТ та для налагодження співпрацю з компаніями, які займаються розробкою ПЗ на відділенні було організовано екскурсії невеликими групами в умовах карантину у:

 1. ТОВ «Заграва студіос»;
 2. ТОВ «Ханікомб Софт»;
 3. ТзОВ «Елвін Інтрнешнл»;
 4. ПП «Комтехсервіс»;
 5. Віртуальна екскурсія у компанію Apiko (Тернопіль).

10 вересня 2020 року у рамках тижня спецдисциплін був проведений хакатон з розробки комп’ютерних ігор на тему «Вірус» для визначення карщих студентів, які будуть представляти коледж на світовому турнірі Global Game Jam, у якому відділення програмування бере участь чотири роки поспіль за підтримки члена ради роботодавців Остаповця Петра, ведучого програміста компанії Zagrava Games Studio.

Також для практичного досвіду було запропоновано студентам 26 вересня 2020 року взяти участь у І етап Міжнародної студентської олімпіади з програмування ACM ICPC у дистанційному форматі. Участь взяли сім команд, дві з них проходять до наступного етапу, який відбудеться у квітні 2021 року.

Студенти, які цікавляться комп’ютерним дизайном 31 жовтня 2020 року брали участь у двогодинному батлі дизайнерів в рамках Rivne Design Days 2020, за підтримки Управління економіки міста Рівне та Рівненської обласної адміністрації, у партнерстві з фірми «КТС». За звання найкращого змагалися 10 учасників з міста Рівне та інших міст. До числа рівнян увійшли троє студентів відділення програмування (Хондока Олексій, Шамшин Сергій – 5-ІПБ і Саврук Ольга- 43-ІП; 5, 7, 8 місце).

16 жовтня 2020 року для студентів відділення програмування було організовано відкриту лекцію «Від «маленької» бази даних до системи ERP». У ролі лектора виступив заступник начальника відділу інформаційних технологій ПП «Комтехсервіс» Надозірний Святослав Вікторович, який за сумісництвом працює викладачем на відділенні. Зараз він створив групу у телеграм для студентів, яких цікавить кібербезпека. Тут вони навчаються вирішувати практичні задачі, які стосуються розробки безпечної системи управління процесами.

У листопаді підводились підсумки конкурс проєкту Homescapes компанії Playrix щодо розробки 5000 рівня гри, в яку грають сотні тисяч гравців по всьому світі. Серед досвідчених учасників була наша студентка Остаповець Софія, яка вже другий рік поспіль поєднує навчання у коледжі та роботу у Zagrava Games Studio.

Планується проводити студентами бакалаврату з ініціативи Тернопільської ІТ-школи курси для школярів, щоб поділитися практичним досвідом з розробки програмного забезпечення.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВІДДІЛЕННЯ

 1. Здійснити якісний набір студентів на навчання за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» та ОС «бакалавр».
 2. Ліцензувати спеціальність 125 «Кібербезпека».
 3. Сприяти ступеневій освіті випускників у НУБіП, Міжкафедральній навчальній лабораторії базового університету тощо.
 4. Студентам ІІ курсу успішно підготуватися та здати ЗНО за трьома предметами.
 5. Результативно залучати стейкхолдерів до обговорення ОПП «Інженерія ПЗ».
 6. Дотримуватися виконання наскрізної задачі під час виконання курсової роботи, проходження виробничої практики та написання дипломної роботи.
 7. Проводити щосеместрово конференції за результатами проходження виробничої практики.
 8. Постійно здійснювати випуск інформаційного вісника «Монітор».
 9. Підтримувати та допомагати вихованцям Клеванської школи-інтернату у вигляді подарунків для вихованців-випускників.
 10. Організувати курси з комп’ютерної графіки та дизайну, з вебпрограмування у ІІ семестрі 2020-2021 н. р. для академічної мобільность студентів.
 11. Задіяти студентів для проходження курсів в Мережевій академії Cisco.
 12. Продовжувати співпрацювати з ІТ кластером Рівного, які організовують спільні проєкти з ІТ-компаніями.