Звіт діяльності у І семестрі 2020-2021 навчального року відділення загальноосвітньої підготовки

Відділення загальноосвітньої підготовки

04 січня 2021

Формування контингенту студентів на відділенні загальноосвітньої підготовки у 2020 році відбувалося відповідно до Правил прийому до коледжу у відповідності з планами державного замовлення та ліцензованим обсягом прийому за 9 спеціальностями:

Спеціальність

БЗСО  9кл

ЗАЯВИ

Ліцензований обсяг

ЗАРАХОВАНО

ВСЬОГО

ДЗ

Оплата

ДЗ

Оплата

1

Облік і оподаткування

30

26

4

26

2

52

2

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25

24

1

24

1

56

3

Фінанси, банківська справа та страхування

25

21

4

21

1

55

4

Менеджмент

15

8

7

8

0

43

5

Право

50

0

50

0

31

43 (73)

6

Геодезія та землеустрій

30

26

4

26

0

54

7

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

25

17

8

17

0

46

8

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

25

22

3

22

1

59

9

Інженерія програмного забезпечення

62

50

12

50

12

110

ВСЬОГО

287

194

93

194

48

518

На сьогодні на відділенні навчається 238 студентів  (в минулому році 261). З них 202 на державній формі навчання (в минулому році 211), за контрактом 36 (в минулому році 50).

Розподіл по регіонам:   Рівне і Рівненська обл.- 224, Волинська- 1, Тернопільська- 2 Хмельницька – 8, Житомирська – 1, Закарпатська – 1, Крим-1.

По віку: 15 років – 152, з них дівчат – 71, 16 років -83, з них дівчат – 33, 17 років – 3  хлопців.

Дівчат-104, хлопців – 134.

З вересня поданий час 11 студентів переведено на державну форму навчання, 4 відраховано за власним бажанням.

Студенти:

11-О    Мельник Мая Петрівна  на держ наказ №135-СК від 24.09.20р.

11-ФМ Мельник Анастасія Степанівна на держ наказ №135-СК від 24.09.20р.

11-П    Шевчук Катерина Вікторівна на держ наказ №135-СК від 24.09.20р.

11-Д    Грищук Мартин Русланович на держ наказ №135-СК від 24.09.20р.

12-ІП   Богданович Ігор Володимирович на держ наказ №135-СК від 24.09.20р.

12-ІП   Делідон Ілля Іванович на держ наказ №135-СК від 24.09.20р.

12-ІП   Мастолярчук Максим Володимирович на держ наказ №135-СК від 24.09.20р.

12-ІП   Ушакова Марія Ігорівна на держ наказ №135-СК від 24.09.20р.

11-П     Гакало Ігор Ігорович відрахований наказ №157-СК від 23.10.20р.

11-О    Коваль Анна Олегівна відрахована наказ №157-СК від 23.10.20р.

12-ІП   Чубинський Вадим Віталійович на держ наказ №160-СК від 29.10.20р.

12-ІП   Назарчук Владислав Юрійович на держ наказ №160-СК від 29.10.20р.

12-ІП   Конончук Олександра Володимирівна на держ наказ №160-СК від 29.10.20р.

11-Ю   Міносян Кіріл Маратович відрахований наказ № 23-СК від 14.12.20р.

11-ІП   Боровець Самуїл Олександрович відрахований наказ № 23-СК від 14.12.20р.

На відділенні сформовано 9 груп:

Група

Кількість студентів

Закріплений кабінет

Куратор

групи

Держ

замовлення

 Оплата

11-О

27

19

Курилас Тетяна Віталіївна

26

1

11-ФМ

22+8

21

Гулюк Юлія Сергіївна

30

0

11-П

24

11

Купчишина Тетяна Володимирівна

24

0

11-Ю

30

50

Троцюк Вікторія Віталіївна

0

30

11-З

26

53

Малимон Стефанія Стефанівна

26

0

11-Б

17

18

Петриковська Алла Анатоліївна

17

0

11-Д

23

20

Масло Ольга Андріївна

23

0

11-ІП

31

12

Юхимчук Юлія Петрівна

31

0

12-ІП

30

9

Бойко Людмила Анатоліївна

25

5

Разом

238

 

 

202

36

На відділенні навчаються соціально-незахищені студенти, а саме: 3 інваліди, 4 студентів, батьки яких мають статус учасника бойових дій, 5 малозабезпечених, 1 переміщений.

1

Левчик Ангеліна Василівна

11-П

31.10.2020

мз

2

Клімчук Ольга Миколаївна

11-О

28.02.2021

мз

3

Вонс Софія Віталіївна

11-О

 

БД

4

Мазурок Максим Вікторович

11-З

 

БД

5

Стрільчук Богдан Віталійович

11-П

 

БД

6

Дмитрук Софія Генадіївна

11-З

До 02.02.2022

інвалід

7

Матчишин Олександр Романович

11-ІП

20.02. 2021

інвалід

8

Юхимчук Ольга Сергіївна

11-О

27.07.2023

інвалід

9

Сенечко Ігор Станіславович

11-ФМ

 

БД

10

Мастолярчук Максим Васильович

12-ІП

 

переміщений

11

Мельник Майя Петрівна

11-О

28.02.2021

мз

12

Матюшик Дарина Сергіївна

11-О

31.03.2021

мз

13

Богданович Олексій Анатолійович

12-ІП

31.12.2020

мз

 

Успішність

відділення загальноосвітньої підготовки

за І семестр 2020 / 2021 навчального року

№ п/п

Група

Кількість студентів по списку

Закінчили семестр

Якісна

успішність,

%

Загальна

успішність,

%

5

5,4

4

4,3

3

2

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

ч

%

1.

11-О

27

-

-

11

41

-

-

13

48

3

11

-

-

41

100

2.

11-ФМ

30

1

3

8

27

1

3

19

64

1

3

-

-

33

100

3.

11-П

24

1

4

9

38

-

-

14

58

-

-

-

-

42

100

4.

11-Д

23

1

4

6

26

-

-

16

70

-

-

-

-

31

100

5.

11-Ю

30

-

-

11

37

-

-

19

63

-

-

-

-

37 

100

6.

11-З

26

-

-

10

38

-

-

15

58

1

4

-

-

 39

100

7.

11-Б

17

-

-

4

24

-

-

13

76

-

-

-

-

24

100

8.

11-ІП

31

2

6

13

42

-

-

16

52

-

-

-

-

48

100

9.

12-ІП

30

1

   3

14

47

-

-

15

50

-

-

-

-

50  

100

Загалом:

238

6

2,52

86

36,13

1

0,42

140

58,83

5

2,10

-

-

39,1

100

 

« 5»:     11-ФМ  Мельник Анастасія

В 2019-2020 навчальному  році якісна успішність в І семестрі  була 38,2 %.

             11-П      Левчик Ангеліна

В 2019-2020 навчальному  році було 3 відмінника

             11-Д      Дученко Світлана

По одній трійці мають 14 студентів.  (В минулому році 10 студентів)

             11-ІП     Сисонюк Анастасія

Зокрема:   11-О – 3 студенти;         11-ФМ  - 2 студенти;            11-П  - 2 студенти;    

             11-ІП     Янчук Анатолій

                  11-Ю  - 2 студенти;       11-З - 1 студент;                     11-Б - 1 студент;    

             12-ІП     Конончук Олександра

                  11-Д   - 2 студенти;       11-ІП -  0 студентів;               11-ІП - 1 студент;    

Згідно з положенням “Про організацію навчально-виховного процесу”, надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти  здійснює дві циклові комісії: викладачів  загальноосвітніх дисциплін, яку очолює Тригубець Лариса Романівна,   і викладачів циклової комісії  гуманітарних дисциплін, яку очолює Кристопчук Тетяна Євгенівна.

Вся педагогічна та науково-методична робота відділення планується на перспективу, навчальний рік, семестр, щоденно.

На основі навчальних програм складаються робочі програми з навчальних дисциплін. Крім того, окремо планується робота кураторів груп, навчальних кабінетів та лабораторій. Плани роботи усіх підрозділів узгоджуються із загальним планом роботи коледжу.

Успішне розв’язання поставлених перед відділенням завдань забезпечується постійним аналізом стану навчально-виховного процесу, своєчасним виявленням недоліків, заохоченням ініціативи, новаторства, творчості педагогів. Великого значення надається контролю за станом навчально-виховної роботи, який дає можливість отримати аналітичну інформацію про кількісний, якісний рівень роботи, її зміст, організацію.

Залежно від мети і завдань застосовуються різні види контролю знань студентів: первинні зрізи знань, рубіжна атестація, обов’язкові контрольні роботи . Наслідки узагальнюються та обговорюються на засіданнях циклових комісій. При цьому зіставляються поточні та семестрові оцінки з оцінками, які отримують студенти за контрольні роботи, аналізується зміна якісного показника, його відповідність можливостям студента.

Така система контролю рівня знань студентів сприяє об’єктивності оцінювання, формує почуття відповідальності викладачів та студентів перед колегами.

Педагогічний колектив коледжу працює над удосконаленням навчальних програм, виходячи з сучасних вимог до системи освіти та рівня професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

За навчальним планом 2020-2021 навчального  року викладання загальноосвітніх дисциплін і здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється  впродовж першого і другого року навчання.  На другому курсі продовжують вивчатись математика, українська мова, а також предмети, які інтегруються в нормативні дисципліни, визначені в освітньо-професійній програмі  підготовки молодшого спеціаліста: фізична культура, іноземна мова, історія України.  

Навчально – методичні комплекси предметів розроблені з усіх дисциплін. З кожного предмету розроблені завдання поточного та кінцевого контролю знань з методичними вказівками до їх виконання.

Навчальні дисципліни робочого навчального плану забезпечені основною навчальною літературою з грифом МОН. 

з/п

Назва дисципліни

Кількість підручників

1.        

Українська мова

265

2.        

Українська література

548

3.        

Зарубіжна література

409

4.        

Математика

357

5.        

Фізика

380

6.        

Астрономія

87

7.        

Хімія

229

8.        

Інформатика

558

9.        

Біологія

345

10.     

Географія

257

11.     

Іноземна мова

352

12.     

Захист Вітчизни+МСП

230

13.     

Історія України

288

14.     

Всесвітня історія

205

Крім того на сайті Інституту модернізації освіти   https://lib.imzo.gov.ua є електронна бібліотека всіх діючих підручників з усіх дисциплін, яким  активно користуються наші студенти.

Коледж передплачує понад 36 найменувань періодичних видань, 9 з яких мають безпосереднє відношення до загальноосвітньої підготовки, закрема , журнали: «Математика в сучасній школі»,   «Біологія і хімія в рідній школі»,   «Українська мова і література в   школі»,  «Іноземні мови  в  школах України»,  та ін.

Навчання в коледжі і зокрема на відділенні здійснюється за 5-денним навчальним тижнем. Навчальні заняття проводяться за постійним розкладом, який затверджується директором коледжу. Розклад занять містить повну назву навчального предмету, номер аудиторії та прізвище викладача. За окремим розкладом для студентів проводяться позааудиторні заходи, заняття гуртків, секцій, клубів, колективів художньої самодіяльності.

При складанні розкладу навчальних занять дотримано гранично допустиме навантаження студентів 32 год, а також загальна позааудиторна кількість годин, які не перевищують меж, встановлених планами.

Головними напрямами здійснення контролю є навчальний процес, навчальні плани і програми, якість викладання, рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, навчально-методична робота, виховна робота, вдосконалення якості підготовки студентів. Питання, які підлягають контролю заслуховуються на засіданні педагогічної ради, адміністративної ради та методичної ради.

Адміністрацією навчального закладу та головами циклових комісій ведеться систематичний контроль за якістю знань студентів з предметів загальноосвітнього циклу.

В кінці семестрів проводяться контрольні роботи з базових предметів, які підтверджують відповідність рівня знань студентів з виставленими  оцінками, що вказує на об'єктивність оцінювання викладачами навчальних досягнень студентів.

Головами циклових комісій і завідувачем відділення загальноосвітньої підготовки систематично проводиться контроль проведених записів в навчальних журналах. Виявлені в процесі перевірки журналів навчальних занять порушення та зауваження до введення журналу фіксуються з зазначенням дисципліни, викладача і контролюється їх виконання.

Здійснюється на відділенні і така форма контролю як взаємовідвідування з аналізом навчальних занять і виховних заходів. Ця форма контролю носить індивідуальний характер, має за мету не лише проконтролювати діяльність педагогічних працівників, а й надати методичну допомогу.

Особисто мною відвідано за І семестр 2020-2021 н.р. 14 занять очно 12 занять дистанційно.

У процесі вивчення дисциплін циклу гуманітарної підготовки здійснюється формування соціальної компетентності майбутніх спеціалістів – набуття громадянської позиції, розуміння соціальної значущості обраної професії; загальнокультурної компетентності - морально-етичних і духовних  цінностей, толерантності, милосердя (культурно-мистецькі заходи, пізнавальні екскурсії).

При вивченні дисциплін  циклу природничо-математичної підготовки студенти набувають: навчальної та базової компетентності, що визначається як «вчитись вчитися» – вміння організовувати й регулювати власне навчання як індивідуально, так і в групах та забезпечують адаптованість до обраного фаху, фундаментальні знання, уміння, навички.

 

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, викладачами циклової комісії загальноосвітньої підготовки розроблено форми і методи контролю знань студентів та критерії оцінок з усіх предметів. Контрольні заходи включають  поточний, рубіжний та підсумковий контроль. Для здійснення поточного контролю під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять, який має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи, передбачено такі форми контролю як індивідуальні завдання (реферати, дослідницькі та розрахункові роботи). Результати успішності оцінюються за п’ятибалбною і дванадцятибальною шкалою  і вносяться в   залікову книжку та навчальну картку студента.

Виховна робота.  Організація контролю виховної роботи включає контроль виконання плану виховної роботи закладу, який складається на навчальний рік. На підставі загального плану виховної роботи куратори груп складають плани виховної роботи в навчальних групах.  Виховні заходи, передбачені  бібліотечно-інформаційним центром та зі спортивно-масової роботи і фізичного виховання, включено до плану виховної роботи.  Контроль за проведенням виховної роботи здійснюється в період підготовки та виконання запланованих заходів загального плану виховної роботи методом відвідування заходів та аналізу їх проведення.  На жаль в зв’язку з карантином не були проведені традиційні міроприємства на рівні коледжу («Приймаємо в студентську родину»,  «Ми заявляємо про себе»). Але багато виховних заходів проводилось на рівні окремих груп і гуртків. 

Зокрема: - До міжнародного дня чистих берегів 19 вересня студенти 11-З групи загальноосвітнього відділення, члени екологічного гуртка “Джерело” під керівництвом керівника гуртка  Малимон С.С. прибирали побутове сміття в Гідропарку та вели роз’яснювальну роботу з громадянами, щодо підвищення екологічної свідом рівнян;

 • 23-24 вересня 2020р в ВСП Рівненський коледж НУБіП України пройшли змагання серед студентів перших курсів присвячені Міжнародному дню студентського спорту.  Програма змагань включала в себе змагання з перетягування канату, міні футболу, баскетбольний снайпер, шахів та шашок;
 • 07.10.2020 – відкрите засідання гуртка «Наука і природа» (керівник Капітула І. К.);
 • 7 жовтня 2020 р. в рамках проведення тижня юридично-соціальних дисциплін було проведено тематичну інформаційну годину «Україна – член європейського і світового співтовариства»11-П група;
 • Відкрита виховна година «COVID-19 – непізнана чума ХХІ століття» Капітула І.К.;
 • 10.11.2020 для студентів 11-ФМ групи був проведений інтерактивний виховний захід з використанням ZOOM «Тригонометрія навколо нас» (викладач Тригубець Л. Р.);
 • 11 листопада 2020 року о 13.00 годині викладачем гуманітарних дисциплін Троцюк Вікторією Віталіївною була проведена виховна година «Мова – душа народу!» в 11-Ю групі загальноосвітнього відділення за допомогою сервісу ZOOM;
 • 11 листопада у ВСП «РФК НУБіП України» провели круглий стіл для студентів І курсів із зарубіжної літератури. Тема розмови: «Оскар Уайльд: символ мистецтва і культури свого часу», яку підготувала викладач зарубіжної літератури Гринкевич І.В.;
 • 12 листопада відбувся літературний – ринг знавців зарубіжної літератури серед студентів I курсу, організований викладачем зарубіжної літератури Гринкевич І.В.;
 • 12.11.2020   у групі 11-Д відбувся відкритий навчально-виховний захід з англійської мови: Літературна година «Данієль Дефо – гордість англійської літератури. До 360 річниці з Дня народження». Організатори – викладачі англійської мови О.М. Лисяк та І.В. Музичук.;
 • 13 листопада  відбулася презентація з іноземної мови «Мови без кордонів». Організатор - викладач іноземної мови Курилас Т.В.;
 • 19.11.2020 з використанням ZOOM конференції, для студентів 1 курсу був проведений інтерактивний виховний захід до Міжнародного дня відмови від паління. Студентами були підготовлені цікаві презентеції та короткі відеоролики, які були спрямовані показати всю небезпеку цієї шкідливої звички. Захід організований викладачем Шелепенком О. І.;
 • Петрівською Л.О. була організована математична вікторина між командами студентів І курсу 11-З та 11-П груп, листопад 2020;
 • 23 листопада 2020 року в групі 11-П було проведено Урок памяті «Тернистий шлях до свободи» з нагоди Дня Гідності та Свободи (куратор Купчишина Т. В.);
 • 27 листопада 2020 року в групі 11-П було проведено Урок Пам’яті і Скорботи «Голодомор 1932-1933 років – біль серця всієї України» (куратор Купчишина Т. В.);
 • 01.12.2020 до Міжнародного дня захисту від СНІДу був проведений круглий стіл із студентами 11-ІП групи, на якому були розглянуті питання особливостей інфікування, поширення та профілактики СНІДу (викладач Шелепенко О.І.);
 • 1 грудня студенти 11-Б групи взяли участь у літературному диспуті, який відбувся у відділі літератури іноземними мовами Рівненської державної обласної бібліотеки;
 • 02.12.2020 в ВСП “РФК НУБіП України” відбувся щорічний конкурс з озеленення коледжу “Краща зелена композиція”;
 • 7 грудня – Всесвітній день української хустки. Саме українській хустці була присвячена виховна година «Берегиня наша, українська хустка», яка була проведена в 11-П групі (куратор Купчишина Т. В.);
 • для студентів 1 курсу викладачами математики Петрівською Л. О., Юхимчук Ю. П. та Тригубець Л. Р. організований і проведений інтерактивний проект «Роль математики в моїй майбутній професії» жовтень 2020, квест «Ерудит»  - грудень 2020;
 • 07.12.20 р. студенти 11-Ю групи взяли участь у літературному диспуті, який відбувся у відділ літератури іноземними мовами Рівненської державної обласної бібліотеки;
 • День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС щорічно відзначається в Україні 14 грудня – у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Безпосередня відверта розмова з учасниками, очевидцями і без перебільшення героями тих трагічних подій відбулася15 грудня 2020 і  зворушила  здобувачів освіти 11-П групи разом з куратором Тетяною Купчишиною, завідувачкою БІЦ Людмилою Бурячинською  та ін.

Вся навчально-виховна робота на відділенні проходить в тісній співпраці з кураторами і старостами відділення загальноосвітньої підготовки. Центральне місце в системі виховної роботи займає виховна година. Серед ряду функцій найважливішою функцією є формування цілісного, згуртованого та дружнього колективу студентів, а це можна лише спільними діями. 

Разом з кураторами груп контролюю санітарно-побутові  умови студентів, які проживають у гуртожитках 52 дівчат (гуртожиток №2) і 36 хлопців (гуртожиток №1).

Щотижня по понеділкам  проводиться старостат відділення, де обговорюється та аналізується успішність студентів,дисципліна по групах, планується виховна робота.

Здійснюється контроль за оформленням і санітарним станом навчальних приміщень та кімнат гуртожитків, в яких проживають студенти відділення.

На жаль, в зв’язку з карантинними обмеженнями, батьківські збори відділення загальноосвітньої підготовки не проводились. За необхідності проводилися зустрічі з батьками для корекції навчальної чи виховної складових окремих студентів. 

Незважаючи з названими обмеженнями, постійно підтримується  зв'язок з батьками студентів відділення, своєчасно інформують куратори та старости батьків про стан навчання студентів, особливо тих, які мають академзаборгованості та пропуски занять без поважних причин.

№ п/п

Група

Кількість студентів по списку

Пропущено   год.

Процент відвідування

Всього

з них

по поважним причинам

без поважних причин

1.

11-О

27

222

162

60

98,5

2.

11-ФМ

30

228

228

-

98,6

3.

11-П

24

334

284

50

97,4

4.

11-Д

23

150

70

80

99.4

5.

11-Ю

30

348

348

-

97,9

6.

11-З

26

180

180

-

98,7

7.

11-Б

17

202

144

58

97,8

8.

11-ІП

31

170

130

40

99,0

9.

12-ІП

30

234

218

16

   98,6

В загальному:

238

2068

1764

304

   98,4

Важливу роль у навчальному процесі відіграють умови створені для навчання в кабінетах і лабораторіях.

За відділенням закріплено 12 навчальних кабінетів і лабораторій. Всі вони підтримуються в належному стані і в кінці навчального року проводяться планові косметичні ремонти.

каб

Назва кабінету

ПІБ завідувач кабінету 

 6 каб.

Фізичного виховання

Бойко Людмила Анатоліївна

 9 каб.

Зарубіжної літератури

Сорока Мирослава Василівна

12 каб.

Фізики, електротехніки

Шелепенко Олексій Ігорович

13 каб.

Біології, хімії

Капітула Ігор Карпович

19 каб.

Української мови та літератури

Кристопчук Тетяна Євгенівна

21 каб.

Математики та математичного програмування

Тригубець Лариса Романівна

25 каб.

Поглибленого вивчення іноземних мов

Музичук Ірина Володимирівна

29 каб.

Соціально-економічних дисциплін

Купчишина Тетяна Володимирівна

53 каб.

Історії України

Коняхін Юрій Олександрович

71 каб.

Музей

Мазепа Олександр Миколайович (без оплати)

74 каб.

Захисту Вітчизни (Стрілецький тир)

Христянович Володимир Михайлович

 6 каб.

Фізичного виховання

Бойко Людмила Анатоліївна

З метою подальшої ефективної роботи відділення загальноосвітньої підготовки необхідно:

 • проводити більш інтенсивнішу профорієнтаційну роботу виконання прийому ліцензійного обсягу набору студентів;
 • удосконалювати і покращувати методичне забезпечення навчальних дисциплін для набуття студентами універсальних і практичних знань які забезпечать високоякісну професійну підготовку майбутніх фахівців-випускників;
 • використовувати в освітньому процесі педагогічний досвід, сучасні досягнення науки, ще ширше використовувати інформаційно-комунікаційні технології;
 • активно використовувати мотивацію студентів до навчання шляхом сприяння адаптації першокурсників до спеціалізованих дисциплін вибраної спеціальності;
 • надалі підвищувати професійну підготовку викладачів-предметників.

Валерій Гуменюк, завідувач відділення