Відкрите заняття з дисципліни «Математичний аналіз»

Відділення програмування

17 жовтня 2020

16 жовтня 2020 року викладач математичних дисциплін Петрівська Людмила Олексіївна провела відкрите заняття зі студентами 31-ІП групи відділення програмування з теми «Дослідження функцій за допомогою похідної. Побудова графіків функцій».

Епіграфом до заняття викладач обрала слова відомого математика М. Лобачевського «З усіх мов світу найкраща мова штучна, вельми стисла мова, мова математики».

На практичному занятті використані різні форми і методи роботи зі студентами: розповідь, бесіда, пояснення, демонстрація, робота в малих групах, робота з роздавальним матеріалом, тестування.

Актуалізація опорних знань студентів проведена шляхом розв’язування задач на дослідження властивостей функцій в малих групах. Демонстрація презентації «Загальна схема дослідження функцій».

Всі здобувачі освіти були залучені до виконання практичної роботи. Результат їхнього дослідження – графік функції, який був побудований у середовищі Mathcad. Даний пакет комп’ютерної математики надає досить широкі можливості користувачу для форматування графічних залежностей.

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу була проведена тестуванням з використанням інтернет-форми.

На занятті був присутній Петрівський В. Я., аспірант кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка з метою знайомства зі студентами відділення програмування та сприяння засвоєнню ними математичних дисциплін для застосування у галузі програмування.

Людмила Петрівська, викладач