Навчальна практика на економічному відділенні

Економічне відділення

16 жовтня 2020

З 5 жовтня 2020 року студенти 31-П групи, економічного відділення спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проходили навчальну практику у ВСП «РК НУБіП України», керівники якої викладачі Я.П. Корсун, І.М. Мартинова

Навчальна практика з  дисципліни «Комерційного товарознавства» є важливим етапом формування у студентів активного ставлення до майбутньої практичної діяльності в комерційній галузі, організаційною структурою та виробничим процесом, що сприяє формуванню професійних навичок з обраної спеціальності.

Мета навчальної практики – систематизація, закріплення та поглиблення знань теоритичного матеріалу з даної дисципліни, поглиблене знайомство з продовольчими та непродовольчими товарами.

Під час перебування на практиці студенти 31-П групи  сумлінно відносились до виконання програми практики та відпрацювали всі питання згідно календарного графіку. Детально розглядали кожну тему, закріпивши свої теоретичні знання практичною діяльністю. Працювали над вивченням продовольчих та непродовольчих товарів, їх якістю, відповідністю та стандартизацією. Також студенти проходили тестування з дисципліни «Комерційне товарознавство», яке виноситься на державний екзамен.

Наталія Протасюк, староста 31-П