Підсумки роботи відділення програмування у поточному навчальному році

Відділення програмування

06 квітня 2020

ЗВІТ

завідувача відділення програмування

ЯКИМЧУК Ірини Олександрівни

за 2019-2020 навчальний рік

 

 1.  Контингент студентів відділення.

Станом на сьогоднішній день за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення навчається 263+64 (1-й курс)=327 студентів. На відділенні програмування навчається 263 студенти в 10 групах:

 • 74 студентів – ІІ курс (три групи): 40 – бюджет, 34 – контракт;
 • 72 студенти – ІІІ курс (три групи): 33 – бюджет, 39 – контракт;
 • 61 студент – ІV курс (дві групи): 27 – бюджет, 34 – контракт;
 • 56 студентів – бакалаври (дві групи): 31 – бюджет, 25 – контракт.

Разом 263 студенти.

На відділенні навчаються студенти, що потребують соціальної підтримки та особливої педагогічної уваги. Їх кількість становить 26+37=63 особи:

 • 5 студентів, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • 3 студенти із малозабезпечених сімей;
 • 9 студенти, батьки яких мають статус учасників бойових дій;
 • 9 студенти з обмеженими фізичними можливостями;
 • 37 студенти із багатодітних родин.

 

 1. Аналіз успішності студентів за І семестр 2019-2020 н. р.

Як результат – якісна успішність за І семестр 2019-2020 навчального року становить 60,2 % (59,6 % – ОКР «МС», 62,5 % – ОС «Бакалавр»).

Рейтинг студентів. Сьогодні 45 % студентів відділення, що навчаються за державним замовленням, отримують стипендію. Їх кількість становить 57 з 131 студента.

Рейтинг студентів відділення програмування

Курс

Кількість державників

45 % студентів-державників

1 група

2 група

3 група

ІІ

40

18

11

1

6

ІІІ

33

14

10

-

4

IV

27

12

8

4

 

МС

100

44

 

 

 

І

18

8

8

 

 

ІІ

13

5

5

 

 

Бакалаври

31

13

 

 

 

Разом

131

57

42

5

10

Результати І семестру 2019-2020 навчального року було обговорено 12 лютого 2020 р. на зборах відділення програмування з представниками адміністрації, заступником директора з навчальної роботи, Царуком В. Ю.

17 вересня 2019 року відбулися збори відділення програмування ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» за результатами ІІ семестру 2018-2019 навчального року.

 

 1. Контроль за навчальним процесом, кількість відвіданих занять з метою контролю, висновки про якість проведення занять.

Під час навчання ведеться облік відвідування занять студентами відділення, за яким на початку наступного місяця куратори груп готують аркуші відпрацювань пропущених занять з тих чи інших причин для кожного студента кожної навчальної групи. За результатами відпрацювань пропущених занять куратори пишуть листи батькам, діти яких не виконали своєчасно навчальний план. Це зменшує академічну заборгованість перед початком заліково-екзаменаційної сесії. Результатом є відсутність студентів відділення програмування на групі аналізу успішності студентів коледжу у І семестрі 2019-2020 н.р.

Систематично проводиться анкетування здобувачів освіти, що дозволяє виявити проблемні питання освітнього процесу на відділенні. Серед них наступні:

 • дисципліни, що важко засвоюються (українська мова, математика/, основи програмування та алгоритмічні мови);
 • на яких дисциплінах не використовуєте «Електронні навчальні ресурси» (таких немає).

З метою вивчення досвіду проводиться взаємовідвідування викладачами навчальних занять та обговорення результатів проведення занять. Мною відвідано 40 занять, аналізи відвіданих занять у методиста коледжу.

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ

В умовах загальнонаціонального карантину навчальний процес проходить з використанням дистанційних технологій. Напередодні мною було збільшено об’єм Google-диску, який відноситься до вебресурсу коледжу. За два тижні карантину наповнення навчальними матеріалами викладчів збільшилося на 1 Гб і це 15 частина тої інформації, якою заповнювався сайт за 2,5 роки.

Згідно ГОСТ 8.417-2002 термін гігабайт з позначенням «ГБ» дорівнює 109 = 1 000 000 000 байт.

У липні 2019 року відділенням програмування розпочато роботу каналу ВСП «РК НУБіП України» на популярному відеохостинг, що надає послуги розміщення відео матеріалів YouTube.

 

 1. Матеріально-технічна база відділення, робота кабінетів і лабораторій.

На відділенні діє Комп’ютерно-інформаційний центр (Панасюк В. О.). На його рахунку 13 кабінетів та лабораторій та обслуговування 281 комп’ютерної одиниці. Обслуговування здійснює Масталярчук Є. В., інженер-елктронік, Кондюк С. М., інженер-програміст (ЄДЕБО), Мельник Ю. М., лаборант навчальної лабораторії «Видавничий центр»).

1 – економічне відділення (48 Навчальна лабораторія «Комп’ютерної бухгалтерії»);

2 – технічне відділення (17 кабінет «Інформаційних технологій у будівництві», 62 кабінет «Комп’ютеризації землевпорядного виробництва»);

10 кабінетів та лабораторій (7 кабінетів та 3 лабораторії) – відділенням програмування:

Таблиця кабінетів та лабораторій, закріплених за відділенням програмування

14

Баз даних

Стрик П. М.

15

Навчальна лабораторія «Комп’ютерно-інформаційний центр»

Панасюк В. О.

16

Комп’ютерних мереж та вебзастосувань

Нікітська О. В.

18

Інформатики та обчислювальної техніки

Матвійчук Т. А.

26

Навчальна лабораторія «Програмної інженерії»

Якимчук І. О.

27

Конструювання програмного забезпечення

Куделя О. О.

38

Навчальна лабораторія «Видавничий цент»

Панасюк В. О.

43

Інформаційних технологій

Каштан С. С.

51

Інструментальних засобів візуального програмування

Бабич С. В.

52

Основ програмування та алгоритмічних мов

Черняк Т. Г.

 

За останні роки оновлено повністю кабінет 16 (2018 р.), оновлено та збільшено функціональні можливості локальної мережі коледжу (2019 р.), придбано ксерокс формату А3 у видавничий центр (2019 р.).

Щороку здійснюється косметичний ремонт комп’ютерних кабінетів та лабораторій, зокрема перероблено 26 та 14 кабінети для проведення лекційних та лабораторних занять.

Студенти відділення підтримують порядок і чистоту в навчальних аудиторіях, лабораторіях. У кожному кабінеті навчальної групи є графік чергування студентів. Останнього четверга кожного місяця проводиться захід «Чистий четвер», на якому студенти кожної групи прибирають комп’ютерні кабінети та лабораторії, закріплені за ними.

У 2019 році було збільшено бібліотечний фонд новими надходженнями підручників, навчальних посібників для відділення програмування. Всього 19 найменувань – 38 навчальних видань на суму 6200 грн.

 1. Інформаційна безпека, 2019.
 2. Якість програмного забезпечення та тестування, 2011.
 3. Концептуальне моделювання інтелектуальних програмних систем, 2012.
 4. Проектування баз даних у середовищі MS Access 2010, 2016.
 5. Чисельні методи. Лабораторний практикум, 2018.
 6. Аналіз вимог до програмного забезпечення, 2018.
 7. Забезпечення інформаційної безпеки держави, 2017.
 8. Технології захисту цінних паперів, 2013.
 9. Методи документування консолідованої інформації, 2014.
 • Вступ до інженерії програмного забезпечення, 2018.
 • Життєвий цикл програмного забезпечення, 2017.
 • Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, 2011.
 • Програмування інтернет-застосувань, 2013.
 • Об’єктні технології С++11, 2013.
 • Основи комп’ютерної графіки, 2012.
 • Безпека програм та даних, 2015.
 • Програмування систем штучного інтелекту. Експертні системи, 2012.
 • Системи штучного інтелекту, 2018.
 • Сховища та простори даних, 2009.

 

Також замовлено у 2020 році

 1. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access: практикум.
 2. Кібербезпека: ризики та заходи.
 3. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби (лабораторний практикум): навчальний посібник.
 4. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби : підручник.
 5. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник.

10 прим. на суму 2790 грн.

 

 1. Робота з кураторами та старостами навчальних груп. Самоврядування на відділенні.

Щотижня у вівторок проводиться спільне засідання старостату відділення та збори кураторів навчальних груп відділення. На таких засіданнях розглядаються питання, які стосуються умов навчання здобувачів освіти та роботи кураторів, які плідно працюють з батьками.

На таких засіданнях визначилися теми в робочих навчальних програмах спецдисциплін, які в ОПП «Інженерія програмного забезпечення» описані компетентностями фахівця з ІПЗ, а саме:

Додалися у навчальну практику години з комп’ютерної графіки, з’явилася дисципліна «Технології вебпрограмування» (ОКР «Молодший спеціаліст»), «Вебтехнології та вебдизайн», «Комп’ютерна графіка» (ОС «Бакалавр»). Було організовано та проведено курси з веброзробки для студентів та викладачів коледжу (26 осіб, вартість 610 грн.) та розпочалися курси з комп’ютерної графіки та дизайну (зараз проходять дистанційно – 16 осіб, вартість 640 грн.).

Значну роль у змінах ОПП відіграють роботодавці. З метою обміну досвіду щодо набуття компетентностей фахівцями з галузі ІТ та для налагодження співпрацю з компаніями, які займаються розробкою ПЗ на відділенні було організовано екскурсії.

ЕКСКУРСІЇ НА ВИРОБНИЦТВО

 • ІТ компанія Mindy Teams Rivne
 • ІТ-компанія Zagrava games
 • Рівненський льонокомбінат
 • Редакція газети «За відродження»
 • ТОВ «Друк Волині»
 • «РВК Артлайт»
 • ПРАТ «Рівне-Борошно»
 • ПрАТ «Рівнеазот»
 • ІТ компанія Codevog

Ведуться переговори з керівником ІТ-кластеру м. Рівне про співпрацю для якісної підготовки здобувачів освіти за спеціальністю 121 Інженерія ПЗ

 

Виховна робота

Студенти відділення є активними учасниками різнопланових загальноколеджівських заходів та заходів на відділенні програмування.

Результати:

 • Концерт «День першокурсника» до Дня програміста на тижні програмування та інформаційних дисциплін. Куратори Куделя О. О. (31-ІП), Нікітська О. В. (33-ІП), Черняк Т. Г.
 • 10 вересня 2019 року в рамках тижня програмування та інформаційних дисциплін відбувся благодійний ярмарок «Рецепти програміста», де було зібрано понад 3 000 грн. Куратори груп, основний організатор Куделя О. О.
 • 10 вересня 2019 року організовано екскурсію «Старе місто Рівне»до краєзнавчого музею нашого міста для студентів нового набору. Куратор Черняк Т. Г.
 • 12 вересня 2019 року в рамках тижня дисциплін циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін відбувся ігровий турнір «CounterStrike 1.6 для студентів відділення програмування». Переможцями стали групи 42-ІП і 5-ІПб. Організував куратори 5-ІПб групи Бабич С. В.
 • 13 вересня 2019 року Нікітською О. В., куратором 33-ІП групи, було проведено виховну годину «Чим книга краща за комп’ютер?» в бібліотеці коледжу. Було представлено нові надходження підручників та посібників з галузі ІТ.
 • 14 вересня 2019 року студенти відділення програмування взяли участь у другому турі Всеукраїнської олімпіади з програмування: ¼ фінал АСМ ІСРС сезону 2019/2020. Серед 310 команд з усієї України Рівненську область представляли студенти 5-ІПб групи на чолі з куратором Бабичом С. В. Такий само ІI етап Всеукраїнської олімпіади з програмування (ACM/ACPC) проходив на факультеті інформаційних технологій НУБіП України для програмістів Північного регіону України. До участі в олімпіаді долучилися наші випускники, тепер вже студенти факультету інформаційних технологій НУБіП України Лазарчук Віктор, Сорочук Роман, Красовський Вадим.
 • 09 жовтня 2019 року проведено відкриту виховну годину куратором 31-ІП групи Куделею О. О. «Ні лихослів’ю» з метою формування стійкості та відрази до ненормованої лексики, негативного відношення до згубних звичок; ознайомлення з впливом лихослів’я на здоров’я та особистість здобувачів освіти.
 • 26-27 жовтня 2019 року, студенти відділення програмування здійснили екскурсійну поїздку у супроводі кураторів відділення Черняк Т. Г. та Куделею О. О. по містам України: Кам'янець-Подільський, Хотин, Чернівці.
 • 31 жовтня 2019 року куратор 32-ІП групи І. В. Музичук провела засідання англомовного клубу зі студентами-програмістами третього курсу в Рівненській обласній бібліотеці на тему «All Hallows Even» – «Вечір усіх святих».
 • 19 листопада 2019 року до Міжнародного дня студентів на відділенні програмування пройшов конкурс «Краща група відділення». Переможцем стала група 41-ІП, куратор групи Юхимчук Ю. П.
 • З 2 до 5 грудня у Рівненській обласній бібліотеці для молоді відбувалася серія відкритих показів фільмів у рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Рівненській області в 2019, де були задіяні студенти ІІ-го курсу та їх куратори Стрик П. М., Сорока М. В., Черняк Т. Г.
 • 18 грудня 2019 р. у Клеванській спеціальній школі-інтернат для дітей з вадами зору відбулося свято «ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ», на яке запросили ВСП «РК НУБіП України». Студенти закупили за благодійні кошти подарунки на кожен лист вихованця і вручили їх на святі.
 • 31 січня-2 лютого 2020 року чотири команди відділення програмування долучилися до хакатону Global Games Jam, який вже третій рік поспіль проходить у Рівне. Запросив на конкурс представник коледжівської ради роботодавців Остаповець Петро, ведучий програмістZagrava Games Studio. Учасниками стали 20 студентів відділення програмування.
 • 5 лютого 2020 року з нагоди Дня Безпечного Інтернету було проведено онлайн-урок для студентів ІІ-го курсу, куратор Черняк Т. Г.
 • Участь у конкурсі «Краса коледжу – 2020»р – Містер коледжу, Мельничук Максим, студент 31-ІП групи, Віцеміс, Олександра Теслюк, студентка 31-ІП групи
 • Спортсмени відділення радують своїми досягненнями у таких видах спорту як: настільний теніс, плавання, баскетбол, волейбол, велоспорт, кікбоксинг. Гордістю відділення є студент 33-ІП групи Ігор Дудник, який визнаний кращим спортсменом Рівненщини 2019 з кікбоксингу WAKO.

Також студенти брали участь у:

 • Щорічному Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності, писали 35 студентів відділення з ініціативи Сороки М. В.
 • Підготовці до випуску інформаційного вісника відділення «Монітор» (редакторами є студенти ІІІ курсу). В умовах загальнонаціонального карантину дистанційно готується випуск № 33.

 

 1. Виконання курсових робіт (проектів), звітів з виробничих практик, дипломних проектів.

На відділенні, відповідно до навчальних планів, для студентів відводиться частина занять практичного характеру. Це 10 тижнів навчальної практики для ОКР «Молодший спеціаліст» та 10 тижнів для ОС «Бакалавр». З усіх видів навчальної практики розроблені практикуми.

Курсові роботи на відділенні досліджуються з «Баз даних» (керівник Якимчук І. О.), «Інструментальні засоби візуального програмування» (керівник Масталярчук Є. В.) для ОКР «Молодший спеціаліст», «Технологій вебпрограмування» (керівник Присяжнюк О. В.), «Зі спеціальності» (керівник Каштан С. С.) для ОС «Бакалавр». Принцип дослідження курсової роботи полягає у виконанні наскрізної задачі, яка завершується написанням дипломної роботи. Близько 50% студентів описують та організовують бази даних з підприємств, де працюють батьки. Далі такі бази даних прикріплюють до програмного забезпечення засобами ІЗВП та описують дослідження в дипломній роботі. Щодо бакалаврів то перший набір писав курсові роботи зі спеціальності з власного досвіду, оскільки понад 50% студентів знаходяться на індивідуальному плані. Плановано що детальне дослідження з курсової роботи буде відображене у випускові дипломній роботі. Для написання курсових робіт викладачі розробили методичні рекомендації, які викладені на вебресурсі коледжу.

Програмне забезпечення, як результати дослідження на технологічній (виробничій) практиці студенти 4-го курсу зараз апробовують на переддипломній (виробничій) практиці. Для проходження виробничих практик, тривалістю 9 тижнів, розроблені методичні рекомендації та електронні варіанти щоденників-звітів. Керівник практики у молодших спеціалістів Нікітська О. В. Для здобувачів освіти за ОС «Бакалавр», тривалістю 4 тижні, також розроблені методичні рекомендації для проходження виробничої практики, оскільки з 27 квітня 2020 року студенти відбувають на виробництво. Керівник практики Каштан С. С.

За результатами проходження технологічної (виробничої) практики студентами 4-го курсу 27 грудня 2019 року проводилася ІХ підсумкова конференція на якій були представники ІТ-компанії Mindy Teams Rivne та ZagravaGames.

Дипломну роботу студенти відділення програмування досліджують та описують впродовж 5-ти тижнів ОКР «Молодший спеціаліст» та 4-х тижнів для ОС «Бакалавр». Якість підготовки фахівців відображають результати захисту дипломних робіт молодших спеціалістів. Відповідно до протоколів засідання ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ у 2018-2019 навчальному році:

«відмінно» –18 студентів,

«добре» – 28 студентів,

«задовільно» – 11 студентів.

Якісний показник захисту – 81 %, загальна успішність – 100 %.

Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт усіма здобувачами випускних курсів розроблені викладачами циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін.

 

 1. Проживання студентів відділення в гуртожитку, робота з батьками.

Хочеться відзначити, що чимало студентів відділення родом з інших населених пунктів, тому вони виконують роботу із самообслуговування: прибирання кімнат, готування їжі тощо. Часто такі студенти потребують допомоги зі сторони колективу коледжу. Так, куратори навчальних груп відділення програмування чергують у гуртожитку згідно графіку. Крім цього, куратори перевіряють дотримання умов проживання студентами і поза графіком.

У гуртожитку проживає 68 студентів відділення (63 юнак (45 мс+18 б) та 5 дівчат (мс)). На момент карантину – 6 осіб (юнаки), які працюють.

У І семестрі поточного навчального року після групи аналізу 09 листопада 2019 року були проведені батьківські збори.

З батьками обговорювалися наступні питання:

 1. Організація освітнього процесу на відділенні коледжу.
 2. Правила внутрішнього розпорядку для студентів.
 3. Про проведення ЗНО та ДПА у 2020 році.
 4. Результати проведення групи аналізу успішності студентів відділення за результатами проведення контрольних зрізів знань, анкетування щодо викладання навчальних дисциплін.
 5. Курсова робота, виробнича практика та дипломна робота – як результат підготовки програмістів до реальних умов роботи на підприємствах.
 6. Перспективи ступеневої освіти у базовому навчальному закладі – НУБіП України.

На зборах були присутні 198 батьків.

Батькам були роздані буклети про відділення, продемонстровані газети створені руками студентів.

За результатами навчання батькам кращих студентів надсилаються листи-подяки.

Щомісяця куратори повідомляють батьків про кількість пропущених та невідпрацьованих занять, що впливає на активізацію студентів до ліквідації заборгованості з навчальних дисциплін.

 

 1. Проведення профорієнтаційної роботи з метою формування контингенту студентів на 2020-2021 н. р.

Впродовж 2019 року викладачами та студентами відділення проводилася профорієнтаційна робота щодо залучення абітурієнтів до нашого навчального закладу.

Як результат під час роботи приймальної комісії – на навчання було прийнято 75 осіб (64 (БЗСО)+7(ПЗСО)).

Крім цього, 14 випускників відділення програмування (7 – денна (5 – бюджет), 7 заочна (Міжкафердральна навчальна лабораторія), продовжили навчання у базовому університеті. У колежі для здобуття ОС «Бакалавар» 28 випускників відділення продовжили навчання.

Для студентів відділення, які активно проводять профорієнтаційну роботу, куратори призначають додаткові бали під час нарахування стипендії.

Профорієнтаційна робота проведена у:

м. Рівне – ЗОШ №23, НВК №26, НВК №14, НВК №12, ЗОШ №9, ЗОШ №11, ЗОШ №28;

м. Костопіль – ЗОШ №8, Костопільська гімназія;

Здолбунівська ЗОШ, Здовбицька ЗОШ, Квасилівська ЗОШ, Березнівська ЗОШ, Обарівський ліцей, Карпилівська ЗОШ, В. Олексинська ЗОШ, Шубківська ЗОШ, Судилівська ЗОШ, Рясницький НВК, Великожитинський ліцей, Кустинський НВК, Вітковицький НВК, Любешівський ліцей, Клеванський ліцей, Дубровицький р-н, с. Лісове, Сарненський р-н, с. Вири, Володимирецький р-н, с. Великі Цепцевичі, Сарненський р-н, с.Селище.

Хмельницька обл., с. Ганнопіль, Волинська обл., смт. Маневичі, Вінницька обл., м. Немирів.

Перспективний план відділення

 1. Здійснити якісний набір студентів на навчання за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення за освітніми ступенями молодшого спеціаліста та бакалавра.
 2. Ліцензувати спеціальність 125 «Кібербезпека».
 3. Сприяти ступеневій освіті випускників у НУБіП, Міжкафедральній навчальній лабораторії базового університету тощо.
 4. Студентам ІІ курсу успішно підготуватися та здати ЗНО за трьома предметами.
 5. Результативно залучати стейкхолдерів до обговорення ОПП «Інженерія ПЗ» та «Кібербезпека».
 6. Дотримуватися виконання наскрізної задачі під час виконання курсової роботи, проходження виробничої практики та написання дипломної роботи.
 7. Проводити щорічно конференції за результатами проходження виробничої практики.
 8. Постійно здійснювати випуск інформаційного вісника «Монітор».
 9. Взяти участь у виставці ВСП «РК НУБіП України» «Педагогічні інновації».
 10. Щорічно студентам брати участь у традиційних загальноколеджівських заходах.

ЗВІТ

ПРО РОБОТУ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

ПРОГРАМУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН

Каштана Сергія Степановича

 

 1. Викладацький склад циклової комісії, педнавантаження викладачів

 

Циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін нараховує 15 штатних викладачів та 5 викладачів-сумісників. Головою циклової комісії є кандидат технічних наук, доцент Каштан Сергій Степанович.

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Навчальний заклад,

рік закінчення

Спеціальність за дипломом

Кваліфікація за дипломом, № диплома

Посада

Категорія, звання,

рік атестації

Останнє підвищення кваліфікації,

місце, термін, тема

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

1

Якимчук Ірина Олександрівна

Рівненський державний педагогічний інститут, 1996 р.,

 

 

 

 

Тернопільський національний економічний університет, 2013р.

математика

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення систем

учитель математики, інформатика та обчислювальної техніки, диплом спеціаліста

ЛБ ВЕ №007141

 

інженер-програміст,

диплом спеціаліста

12ДСК №266795

завідувач відділення, викладач

спеціаліст вищої категорії, викладач- методист

2015 р.

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/001466-16,

 

з 07.11.2016 до 18.11.2016

 

Організація роботи викладача з використанням хмарних сервісів Майкрософт

2

Матвійчук Тетяна Адамівна

Рівненський державний педагогічний інститут, 1996 р.,

 

 

 

 

Тернопільський національний економічний університет, 2013р.

математика 

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення систем

учитель математики, інформатика та обчислювальної техніки, диплом спеціаліста

ЛБ ВЕ №007133

 

інженер-програміст,

диплом спеціаліста

12ДСК №266794

викладач

спеціаліст вищої категорії, викладач- методист

2018 р.

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/001453-16, 2016р.,

 

з 07.11.2016 до 18.11.2016

 

Організація роботи викладача з використанням хмарних сервісів Майкрософт

3

Новіцький Сергій Броніславович

Кіровоградський інститут с/г машинобудування, 1983 р.

 

Національний аграрний університет,

2000 р.

технологія машино будування

 

 

професійне навчання

інженер-механік,

ЖВ-I №041407

 

 

інженер-педагог, диплом спеціаліста

КВ №14268535

зав. лабо-раторії, викладач

спеціаліст вищої категорії, викладач- методист,

2018 р.

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/008009-19,

 

з 04.02.2019 до 20.02.2019р

 

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

Спеціаліст вищої категорії

4

Каштан Сергій Степанович

Рівненський державний педагогічний інститут, 1998

 

 

 

 

 

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2004

прикладна математика

 

 

 

 

 

 

 

математичне моделювання та обчислю-вальні методи

математик, викладач математики та основ інформатики

диплом спеціаліста РВ №10607243

 

кандидат технічних наук,

ДК №026077

викладач

спеціаліст вищої категорії,

к.т.н., доцент

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/005479-18,

 

з 19.02.2018 до 07.03.2018р

 

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

5

Денищук Микола Федотович

Харківський інститут радіоелектроніки,

1970 р.

 

Харківський інститут радіоелектроніки,

1979 р.

 

Спеціальний факультет Української державної академії водного господарства, 1996 р.

автоматика і телемеханіка

 

 

 

 

 

 

облік і аудит

інженер-електрик, диплом

Щ №141398

 

кандидат технічних наук,

ТН №038988

 

 

економіст,

диплом спеціаліста ДСК №020400

викладач

спеціаліст вищої категорії,

 

к.т.н.,

доцент

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/003800-17,

 

з 19.06.2017 до 30.06.2017

 

Організація роботи викладача з використанням хмарних сервісів Майкрософт

6

Шевцова Наталія Вікторівна

Рівненський державний гуманітарний університет, 2003 р.

 

 

 

 

 

Луцький національний технічний університет, 2010 р.

педагогіка і методика середньої освіти. математика та основи інформатики

 

механіка деформівного твердого тіла

вчитель математики та основ інформатики, диплом спеціаліста РВ №23393645

 

 

кандидат технічний наук,

ДК №059263

викладач

спеціаліст вищої категорії,

к.т.н.

Луцький національний технічний університет, сертифікат № 75,

 

з 15.04.16 р. до 14.05.16р.

 

Вдосконалення професійної підготовки з дисциплін кафедри, вивчення досвіду організації та контролю за самостійною роботою студентів

Спеціаліст першої категорії

7.

Куделя Оксана Олексіївна

Тернопільський національний економічний університет,

2009 р.

спеціалізовані комп’ютерні системи

магістр з комп’ютерної інженерії,

диплом магістра

ТЕ №36904233

викладач

спеціаліст першої категорії,

2017 р.

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/001448-16,

 

з 07.11.2016 до 18.11.2016

 

Організація роботи викладача з використанням хмарних сервісів Майкрософт

8.

Масталярчук Євгеній Володимирович

Тернопільський національний економічний університет,

2011 р.

програмне забезпечення автоматизова-них систем

магістр з комп’ютерних наук,

диплом магістра

ТЕ №41756543

інженер-електронік, викладач

спеціаліст першої категорії,

2018 р.

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/003802-17,

 

з 19.06.2017 до 30.06.2017р

 

Організація роботи викладача з використанням хмарних сервісів Майкрософт

9.

Фесенко Вадим Олександрович

Український інститут інженерів водного господарства, 1976 р.,

 

Національний аграрний університет,

2006 р.

механізація гідромеліора-тивних робіт

 

 

професійне навчання

інженерна механіка,

диплом

В-I №556608

 

 

інженер-педагог, диплом спеціаліста

ДСК №099163

викладач

спеціаліст першої категорії, 2017р.

РОІППО,

СПК №02139765 0002423 17

 

з 06.02.2017 до 23.02.2017р.

 

Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі

10.

Черняк Тетяна Григорівна

Національний університет водного господарства та природокористування, 2005 р.

прикладна математика

магістр з прикладної математики,

диплом магістра

РВ №277783928

викладач

спеціаліст першої категорії,

2012 р.

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/005588-18,

 

з 19.02.2018 до 07.03.2018р

 

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

11.

Нікітська Оксана Віталіївна

Національний університет водного господарства та природокористування, 2007 р.

 

Тернопільський національний економічний університет,

2018 р.

прикладна математика

 

 

 

 

інженерія програмного забезпечення

магістр з прикладної математики,

диплом магістра

РВ №32399540

 

магістр з інженерії програмного забезпечення, диплом магістра М18 №053828

викладач

спеціаліст першої категорії,

2016 р.

ТНЕУ, ННІ ІОТ, М18 №053828

 

з 01.09.2016 до 28.02.2018 р.

 

магістратура

12.

Панасюк Василь Олексійович

Тернопільський національний економічний університет,

2013 р.

економічна кібернетика

магістр з економічної кібернетики,

диплом магістра

ТЕ №45641380

зав. навч. лаборато-рією «КІЦ», викладач

спеціаліст першої категорії, 2016 р.

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/005545-18,

 

з 19.02.2018 до 07.03.2018р

 

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

Спеціаліст

13.

Бабич Сергій Васильович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

2011 р.

 

Національний університет водного господарства та природокористування, 2017 р.

програмне забезпечення автоматизованих систем

 

математичне моделювання та обчислю-вальні методи

програміст системний (2132.2), диплом спеціаліста (дублікат)

КВ №47682926

викладач

спеціаліст,

2019 р.

НУВГП, ННІ АКОТ,

 

з 2013 до 2017 р.

 

аспірантура при кафедрі прикладної математики

14.

Стрик Павло Миколайович

Тернопільський національний економічний університет,

2018 р.

інженерія програмного забезпечення

магістр з інженерії програмного забезпечення, диплом магістра М18 №053821

викладач

спеціаліст,

2018 р.

ТНЕУ, ННІ ІОТ, М18 №053821

 

з 01.09.2016 до 28.02.2018 р.

 

магістратура

15.

Кондюк Сергій Миколайович

Тернопільський національний економічний університет,

2018 р

інженерія програмного забезпечення

магістр з інженерії програмного забезпечення, диплом магістра М18 №142311

інженер- програміст (адміністратор ЄДЕБО), викладач

спеціаліст,

2018 р.

ТНЕУ, ННІ ІОТ, М18 №142311

 

з 01.09.2017 до 29.12.2018 р.

 

магістратура

16

Садовець Ольга Федорівна

Київський ордена Леніна університет ім. Т. Г. Шевченка, 1982 р.

прикладна математика

математик,

диплом

ИВ-І №071161

викладач,

сумісник погодинник

спеціаліст

 

Науковці

17

Бомба Андрій Ярославович

Львівський ордена Леніна державний університет ім. Івана Франка, 1972 р.

 

Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова, 2005 р.

математика

 

 

 

 

 

математичне моделювання та обчислю-вальні методи

математик, викладач математики,

Э №089927

 

 

доктор технічних наук,

ДД №004653

викладач,

сумісник

доктор технічних наук, професор, академік Української нафто-газової академії, академік Академії наук вищої школи, відмінник освіти України

НУ «ЛП», наказ № 3644-3-10

 

з 17.11.2016 до 17.12.2016р

 

кафедра інформаційних систем та мереж

18

Сяський Андрій Олексійович

Львівський ордена Леніна державний університет ім. Івана Франка, 1969 р.

 

Москва, 1992 р.

механіка

 

 

 

 

 

механіка деформівного твердого тіла

механік,

диплом

Ч №668455

 

 

 

доктор технічних наук,

ДТ №013581

викладач, сумісник

доктор технічних наук, професор

Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання Національного університету водного господарства та природокористування

 

20.11.2017 р. №642

19

Сяський Володимир Андрійович

Львівський державний університет ім. І. Франка,

1992 р.

 

Луцький національний технічний університет,

2010 р.

механіка

 

 

 

 

 

механіка деформівного твердого тіла

механік, математик-прикладник, диплом

ФВ №833737

 

кандидат технічних наук,

ДК №059851

викладач, сумісник

к.т.н., доцент

 

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/003803-17,

 

з 19.06.2017 до 30.06.2017

 

Організація роботи викладача з використанням хмарних сервісів Майкрософт

20

Кот Василь Васильович

Рівненський державний гуманітарний університет,

2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцький національний технічний університет,

2013 р.

прикладна математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

механіка деформівного твердого тіла

прикладний математик, викладач прикладної мат-ки у вищих навчальних закладах, спеціаліст з прикладної мат-ки,

диплом магістра

РВ № 37369478

 

кандидат технічних наук,

ДК №018186

викладач, сумісник

к.т.н.

НУБіП України, ННІ ПО,

СС №00493706/005504-18,

 

з 19.02.2018 до 07.03.2018р

 

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

 

Викладачі циклової комісії викладають дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів освіти за ОКР «Молодший спеціаліст» та за ОС «Бакалавр» на відділенні програмування, а також інформаційні дисципліни на економічному, юридичному та загальноосвітньому відділеннях.

 

 

 

Прізвище І. П.

Педнавантаження

ОКР «Молодший спеціаліст»

ОС «Бакалавр»

Всього

Основний склад

1

Бабич С. В.

820

260

1080

2

Денищук М. Ф.

512

88

600

3

Каштан С. С.

510

570

1080

4

Куделя О. О.

1014

66

1080

5

Кондюк С. М.

600

 

600

6

Масталярчук Є. В.

704

14

718

7

Матвійчук Т. А.

922

158

1080

8

Нікітська О. В.

1034

46

1080

9

Новіцький С. Б.

407

 

407

10

Панасюк В. О.

554

46

600

11

Стрик П. М.

922

158

1080

12

Фесенко В. О.

552

30

582

13

Черняк Т. Г.

1080

 

1080

14

Шевцова Н. В.

1040

40

1080

15

Якимчук І. О.

560

40

600

Сумісники

16

Бомба А. Я.

 

217

217

17

Кот В. В.

 

360

360

18

Садовець О. Ф.

234

 

234

19

Сяський А. О.

 

360

360

20

Сяський В. А.

 

360

360

 

Разом

11465

2813

14278

 

 

 

 1. Навчально-методичне забезпечення дисциплін, ведення журналів навчальних занять, оновлення методичних матеріалів

 

Викладачі циклової комісії розробили та постійно вдосконалюють навчально-методичні комплекси забезпечення дисциплін, в т.ч. й робочі програми та силабуси за ОС "Бакалавр".

Навчально-методичні матеріали (лекції, завдання до лабораторних і практичних робіт, мультимедійний матеріал, критерії оцінювання, рекомендовані джерела, додаткові ресурси для самонавчання, інше) цілодобово доступні студентам на сайті коледжу у розділі Студенту / Електронні навчальні ресурси (http://rcnubip.org.ua/studentu/elektronni-navchalni-resursi/), який є основним навчальним ресурсом для студентів та містить посилання на хмарний сервіс, де викладачі розміщують електронні навчальні ресурси (навчальний контент) дисциплін (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19Y06t3uVDBNiWQVCpzLy06NLDEshbuFA). Оновлення контенту здійснюється постійно та, як правило, перед початком навчального семестру.

Крім того, на офіційному сайті коледжу у відкритому доступі розміщенні:

 • освітні програми (http://rcnubip.org.ua/navchalna-chastina/osvitni-programi/),
 • робочі програми (http://rcnubip.org.ua/programuvannya/robochi-programi-vp/),
 • силабуси (http://rcnubip.org.ua/programuvannya/silabusi/),
 • вибіркові дисципліни з анотаціями (http://rcnubip.org.ua/navchalna-chastina/vibirkovi-disciplini/).

Самостійна робота під час підготовки здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем у ВСП «РК НУБіП України» повинна становити від 1/3 до 2/3 часу на вивчення дисципліни згідно з Положенням про організацію освітнього процесу (http://rcnubip.org.ua/document/43/). Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота передбачає опрацювання навчального матеріалу, передбаченого для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу (написання курсових та дипломних робіт).

Ведення журналів обліку навчальних занять відбувається відповідно до правил заповнення та Положень щодо освітнього процесу в коледжі.

 

 

 

 1. Виховна і позааудиторна робота, яка здійснюється викладачами циклової комісії на відділенні

 

Викладачі Бабич С. В., Каштан С. С., Куделя О. О., Матвійчук Т. А., Нікітська О. В., Стрик П. М., Черняк Т. Г. є кураторами навчальних груп. Займаючись виховною роботою, викладачі-куратори надають соціально-психологічну допомогу у вирішенні особистих проблем своїх вихованців. Куратори проводять щосереди виховні години. Постійно працюють із батьками, найпоширенішими формами такого спілкування є телефонні розмови, бесіди. Інформація про виховну роботу викладачів-кураторів відображена у звіті завідувача відділення програмування Якимчук І.О.

Зупинюся детальніше на окремих проведених виховних та позааудиторних заходах в рамках тижня дисциплін ЦК, який пройшов у вересні 2019 р., та на гуртковій роботі.

В рамках тижня дисциплін відбулися різнопланові заходи на відділенні - презентації, майстер-класи, турніри, екскурсії, концерт, флешмоб, засідання круглого столу, та інші заходи, про що висвітлено в розділі новин сайту коледжу.

ПЛАН

проведення тижня циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін

з 09.09.2019 р. до 13.09.2019 р.

№ з/п

Дата проведення

Назва заходів

Відповідальний

Місце проведення

1

Понеділок

09.09.2019

- «ІТ-шники»

  Анонс тижня дисциплін

«Досягнення ІТ-індустрії в Україні та Рівному. Тенденції»

Презентація

«Кращий знавець інформатики»

Турнір інформаційних ерудитів

Каштан С. С.

 

Бабич С. В.

 

 

Фесенко В. О.

 

Рекреація другого поверху (протягом дня)

 

48 ауд.

11.30

2

Вівторок

10.09.2019

- «Рецепти з літа програміста»

Благодійний ярмарок з тематичними газетами

- «Пізнання рідного краю»

Екскурсія для студентів 2 курсу

Куделя О. О.

куратори груп

 

Черняк Т. Г.

Рекреація другого поверху 12.30

Краєзнавчий музей

3

Середа

11.09.2019

- «Кібербезпека. Проблеми інформаційної безпеки»

Бесіда-повідомлення

 

- «День програміста»

Святковий концерт

 

- Розумна освіта для розумного суспільства

SMART-флешмоб

Новіцький С. Б.

 

Якимчук І. О.,

Куделя О. О.,

Нікітська О. В.

 

Стрик П. М.,

Черняк Т. Г

48 ауд.

11.30

 

Актова зала

13.00

 

Подвір’я коледжу

 

4

Четвер

12.09.2019

- «Оглядова екскурсія автоматизованих процесів на виробництві»

 Екскурсія для студентів 4 курсу

- «Створення пристроїв на базі  платформи прототипування  Arduino. Переваги та недоліки Arduino, особливості її вивчення студентами»

Майстер клас

«CounterStrike 1.6 для студентів відділення програмування»

Ігровий турнір

Черняк Т. Г.

 

 

 

Кот В. В.

 

 

 

Бабич С. В.

 

ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»

 

 

27 ауд

10.00

 

 

16 ауд.

12.50

5

П’ятниця

13.09.2019

 

-      «Чим книга краща за комп’ютер?»

Виховна година 

-      ІТ-компанія «Codevog»

Екскурсія для студентів 3 курсу

 

-      Засідання круглого столу «Перспективи та задачі циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін»

1.    Перспективи викладання дисципліни «Інтернет речей» в коледжі

Доповідач Сяський В. А.

2.    Перспективи перенесення місця проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики на базу ВСП «РК НУБіП України»

Доповідач Сяський В. А.

3.    Спеціальність «Кібербезпека», перспективи ліцензування

Доповідач Якимчук І. О.

4.    Підведення підсумків проведення тижня програмування та інформаційних дисциплін

Доповідач Каштан С. С.

Нікітська О.В.

 

Якимчук І. О.

Куделя О.О.

 

 

 

Каштан С.С.

Бібліотека коледжу

 

ІТ-компанія «Codevog»

 

 

16 ауд.

12.00

 

 1. У рекреації ІІ поверху ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» студенти четвертого курсу відділення програмування 41-ІП групи Трофимчук Сергій, Бейда Вадим за підтримки викладача Бабича Сергія Васильовича представили презентацію «Досягнення ІТ-індустрії в Україні та Рівному. Тенденції», в якій розкрили нині діючий стан ІТ-сектору в країні на підставі аналітичних відомостей про співпрацю українських компаній із закордонними колегами. Було розглянуто тенденцію розвитку ІТ-сектору в Україні: його зріст та позитивні рухи в сторону закордонної співпраці. Студентам було візуалізовано подану інформацію на слайдах, де продемонстрували нові тренди в роботі сучасних ІТ компаній: аутстафінг – передача колективу розробників у штат сторонніх компаній. Окрім того, познайомились із провідними компаніями Рівного, на прикладі роботи яких було розглянуто «як же саме?» хочуть провести «оцифрування» населення міста, а також розглянути більш розгорнутий список компаній, що займаються рекрутерством молодих спеціалістів міста, аби показати студентам тенденції по профільним технологіям окремих компаній і відповісти на питання «що потрібно вчити та що я маю знати для здобуття бажаної посади?» та «хто в Рівному працює в цьому напрямку?».

http://rcnubip.org.ua/news/2019/09/09/startuvav-tizhden-programuvannya-ta-informacijnih-/

 1. Майстер-клас «Створення пристроїв на базі платформи прототипування Arduino. Переваги та недоліки платформи Arduino, особливості її вивчення студентами» провів к.т.н. В.В.Кот. Взяли участь у заході студенти бакалаврату відділень програмування та економічного.

Під час доповіді було ознайомлено студентів з історією виникнення платформи Arduino, а також зроблено акцент на види плат, особливості використання їх в реальних проектах. Arduino (Ардуіно) - апаратна обчислювальна платформа для аматорського конструювання, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елементами вводу/виводу та середовище розробки Processing/Wiring на мові програмування, що є спрощеною підмножиною C/C++. Arduino може використовуватися як для створення автономних інтерактивних об'єктів, так і підключатися до програмного забезпечення, яке виконується на комп'ютері (наприклад, Processing, Adobe Flash, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider). Інформація про плату (рисунок друкованої плати, специфікації елементів, програмне забезпечення) знаходиться у відкритому доступі і може бути використана всіма хто бажає створювати власноруч різні пристрої на базі платформи.

Також було детально розглянуто середовище програмування Arduino Studio, особливості написання програмного коду. На прикладі було продемонстровано використання та робота з входами/виходами платформ Arduino Uno. На завершення доповіді наведено переваги використання платформи Arduino для навчання студентів основам робототехніки.

Всю доповідь В.В.Кот супроводжував власними засобами унаочнювання, а саме демонструвалися різні Arduino контролери, плати, модулі, макети, шильди, радіодеталі, світлодіоди, індикатори, датчики, реле, лазери, стабілізатори, джойстіки, вимикачі, перемикачі, кабелі, проводи, перехідники, шнури живлення, ..."

http://rcnubip.org.ua/news/2019/09/12/majster-klas-stvorennya-pristroyiv-na-bazi-platfor/

 1. Турнір інформаційних ерудитів «Кращий знавець інформатики» провів В.О.Фесенко.

Фахівці у галузі інформатики є і будуть затребувані у різних галузях науки, освіти, виробництва. Навчання на заняттях з дисципліни «Інформатика» в нашому освітньому закладі дає студенту змогу набути ґрунтовних знань з теоретичних основ інформатики, основ мікропроцесорної техніки, основ інформаційних систем, основ штучного інтелекту, оволодіти сучасними й перспективними мовами програмування, комп’ютерною графікою, Web-дизайном, набути практичних умінь комп’ютерного моделювання, створення засобів мультимедіа, проектування сайтів, конструювання електронних навчальних ресурсів, розробки систем комп’ютерної діагностики і т.ін.

Зокрема, на базі 11-Д групи, було проведено змагання на краще знання інформатики. Студенти групи були поділені на 9 команд, які змагалися між собою. За результатами змагання перше місце виборола команда № 6 (Карасюк Катерина, Савченко Олександра, Якимчук Владислав). Друге місце завоювала команда № 9 (Давидюк Владислав, Огородник Дмитро, Хилюк Ілля). Третє місце посіла команда № 8 (Генгало Катерина, Корнюк Олександр, Новак Віктор)."

http://rcnubip.org.ua/news/2019/09/12/krashij-znavec-informatiki-turnir-informacijnih-er/

 1. Викладач Новіцький Сергій Броніславович провів для студентів I курсу – 11-ІП групи захід, який був призначений питанню «Кібербезпека. Проблеми інформаційної безпеки». Студенти ознайомилися з питаннями кібербезпеки, Доктриною інформаційної безпеки України, матеріалами з міжнародного форуму з кібербезпеки HackIT, рекомендаціями провідних фахівців кібербезпеки для України, переглянули науковий фільм «Проблеми інформаційної безпеки України».

http://rcnubip.org.ua/news/2019/09/13/kiberbezpeka-problemi-informacijnoyi-bezpeki/

 1. На завершення тижня дисциплін циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін відбулося засідання круглого столу викладачів та колег відділення програмування «Перспективи та задачі циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін». На засідання були також запрошені провідні науковці в галузі та стейкхолдери.

Під час засідання з доповіддю "Спеціальність "Кібербезпека", перспективи ліцензування" виступила завідувач відділення програмування Ірина Олександрівна Якимчук. В доповіді було окреслено коло питань, які необхідно вивчити для успішного отримання ліцензії для підготовки фахівців за новою спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітнього ступеня бакалавра.

У доповіді на тему "Перспективи викладання дисципліни "Інтернет речей" в коледжі" Василь Васильович Кот висвітив питання особливості використання апаратної обчислювальної платформи Arduino в навчальному процесі та в реальних проектах. Також було розглянуто середовище програмування Arduino Studio, особливості написання програмного коду. На прикладі було продемонстровано використання та робота з входами/виходами платформ Arduino Uno. На завершення доповіді наведено переваги використання платформи Arduino для навчання студентів основам робототехніки.

Після запитань-відповідей та обговорення усіх питань голова циклової комісії Сергій Степанович Каштан підвів підсумки проведення тижня дисциплін циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін.

http://rcnubip.org.ua/news/2019/09/13/zasidannya-kruglogo-stolu-programist-profesiya-maj/

 

На відділенні програмування створено гуртки «Програміст», «Основи обототехніки» та «Психологія роботи в ІТ-колективі», в рамках яких студенти ознайомлюються з основними напрямами науково-технічного прогресу, впровадження його досягнень в практику; з методами планування і організацією науково-дослідної роботи; вивчення методики та засобів самостійного вирішення наукових проблем за обраною спеціальністю.

Студенти залучаються до наукової роботи різними методами, зокрема: виконання завдань з науково-творчою складовою у процесі вивчення профільних дисциплін; участь у роботі студентських наукових гуртків; участь у конкурсах студентських наукових робіт; участь у наукових конференціях різного рівня (наприклад, http://econference.nubip.edu.ua/); участь у хакатонах (http://rcnubip.org.ua/news/2020/02/02/kanikuli-dlya-uchasti-u-global-game-jam/), виставках наукових досягнень під час різних заходів тощо; у співпраці з окремими науково-педагогічними працівниками тощо.

За результатами роботи наукових гуртків студенти бакалаврату Козачок Віктор з роботою «Комп’ютерна програма «Відділ кадрів навчального закладу» та Милисюк Володимир з роботою «Вебресурс центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Інформаційні технології», що відбувся у лютому-березні 2019 року у Хмельницькому національному університеті (науковий керівник к.т.н., доц. Каштан С.С.); Семенюк Владислав з роботою «Програмне забезпечення для опрацювання даних компанії обслуговування транспортних засобів» та Крупеня Віталій з роботою «Мобільний бокс для транспортування медикаментів» – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», що відбувся у лютому-березні 2020 року у Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка (науковий керівник к.т.н., доц. Каштан С.С.).

Викладач Стрик П.М. – адміністратор вебресурсу коледжу.

 

 

 

 1. Участь викладачів і студентів у конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах

 

Викладачі ЦК активно беруть участь у регіональних, Всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, майстер-класах тощо (у навчальному закладі та за його межами).

№ з/п

Місяць, рік виступу

Місце виступу

ПІП викладача, тема виступу

1.       

04 жовтня 2019 р.

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців – аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти», ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський

Якимчук І.О. Теоретичний аспект формування медіаосвітніх компетентностей у викладачів коледжу

2.       

21 жовтня 2019 р.

вебінар «Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах»

Каштан С.С. – учасник вебінару

3.       

22 жовтня 2019 р.

Всеукраїнська  науково-практична аконференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, логістики та  інформаційних технологій в контексті євроінтеграції», Ніжинський агротехнічний коледж

Куделя О.О. Асиметричне шифрування з використанням серійного номеру зовнішнього пристрою

4.       

31 жовтня 2019 р.

Педагогічний тренінг із серії «Творимо завтра вже сьогодні: місія викладача в умовах діджиталізації освітнього процесу»

Якимчук І.О. Веб-ресурс коледжу – запорука успішної організації освітнього процесу

5.       

13-14 листопада 2019 р.

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», НУБіП України

Куделя О.О. Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства

6.       

13-14 листопада 2019 р.

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», НУБіП України

Садовчук О.М., Ніколов М.О., Каштан С.С. Методика додавання спекл-шуму до ОФЕКТ-зображень головного мозку для досліджень оптимальної фільтрації

7.       

13-14 листопада 2019 р.

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», НУБіП України

Стрик П.М., Денищук М.Ф. Інфографіка як зручний і сучасний інструмент обробки та подання навчальної інформації в освітній діяльності

8.       

13-14 листопада 2019 р.

X Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», НУБіП України, м. Київ

Якимчук І.О. Електронні навчальні ресурси коледжу – запорука успішної організації освітнього процесу

9.       

14-16 листопада 2019 р.

III Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій»

Каштан С.С. Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у многозв’язних областях

10.    

20-21 листопада 2019 р.

VІ Міжнародна конференція «Цифрова освіта в природничих університетах», ВПУ, м. Вроцлав (Польща)

Якимчук І.О. Ментальні карти та інфографіка як засіб розвитку медіакомпетентностей у викладачів коледжу

11.    

20-22 листопада 2019 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців і студентів «Інтелектуальний потенціал – 2019», Хмельницький, ХмНУ

Козачок В.М., Каштан С.С. Комп’ютерна програма «Відділ кадрів навчального закладу»

12.    

20-22 листопада 2019 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців і студентів «Інтелектуальний потенціал – 2019», Хмельницький, ХмНУ

Милисюк В.В., Каштан С.С. Веб-ресурс Центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості

13.    

листопад 2019 р.

науково-практична конференція «Сучасні проблеми інформаційних технологій»

Матвійчук Т.А. Інформаційні технології як засіб формування практичних навичок майбутніх фахівців

14.    

17 грудня 2019 р.

Обласне методичне об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області, ВСП «РК НУБіП України», м. Рівне

Якимчук І.О. Веб-ресурс коледжу – запорука успішної організації освітнього процесу

15.    

17 грудня 2019 р.

Обласне методичне об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області, ВСП «РК НУБіП України», м. Рівне

Куделя О.О. Використання мультимедійних технологій для формування професійних компетентностей майбутнього фахівця

16.    

17 грудня 2019 р.

Обласне методичне об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області, ВСП «РК НУБіП України», м. Рівне

Каштан С.С. Підготовка здобувачів освіти до участі в предметних олімпіадах та конкурсах

17.    

26 грудня 2019 р

VI підсумкова конференція за результатами проходження технологічної (виробничої) практики

Нікітська О.В. – організатор конференції

18.    

26 грудня 2019 р

засіданні педагогічної ради коледжу, ВСП «РК НУБіП України»

Каштан С.С. Результати самооцінювання освітньої діяльності та виконання вимог до акредитації освітньої програми за освітнім ступенем бакалавра зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

19.    

2019 р.

Networking Academy Cisco

Шевцова Н.В., участь у семінарі

The Women Rock-IT Program

20.    

2019 р.

Нова педагогічна думка, 2019, №4(100). с. 69-73

Якимчук І.О. Формування медіаосвітніх компетентностей у викладачів коледжу: теоретичний аспект

21.    

2019 р.

Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: збірник наукових праць 10-ї Міжнародної наукової конференції. –  Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2019. – Вип. 5. – С. 210-211.

Сяський А.О., Шевцова Н.В., Дейнека О.Ю. Математична модель міжфазного розрізу між нескінченною пластинкою з криволінійним отвором і пружним замкненим ребром

22.    

2019 р.

Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій. Тези доповідей Другої міжнародної науково-технічної конференції пам’яті академіка НАН України В.І. Моссаковського. – Дніпро: 2019. – С. 129-130.

Сяський А.О., Шевцова Н.В., Дейнека О.Ю.  Міжфазна тріщина на межі сполучення ортотропної пластинки з еліптичним отвором і замкненого пружного ребра

23.    

січень

2020 р.

Виступ на щорічних педагогічних читаннях у коледжі

Якимчук І.О. Освіта ХХІ століття: онлайн чи офлайн

24.    

7 лютого 2020 р.

Майстер-клас «Створення ментальних карт» ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»

Якимчук І.О. – організатор майстер-класу

25.    

7 лютого 2020 р.

Майстер-клас «Створення ментальних карт» ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»

Куделя О.О. Особливості створення та застосування ментальних карт у освітньому процесі

26.    

7 лютого 2020 р.

Майстер-клас «Створення ментальних карт» ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»

Нікітська О.В. – учасник майстер-класу

27.    

29 лютого 2020 р.

ХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії», м. Переяслав Хмельницький, сертифікат учасника конференції

Якимчук І.О., Куделя О.О. Актуальні питання кіберзахисту даних у коледжі

28.    

1-2 березня 2020 р.

Тридцять перша наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Рівне, НУВГП

Каштан С.С. Математичне моделювання нелінійних фільтраційних процесів в природних екосистемах

29.    

1-2 березня 2020 р.

Тридцять перша наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Рівне, НУВГП

Шевцова Н.В. Характеристика областей знань з інженерії програмного забезпечення

30.    

березень

2020 р.

Розміщення на вебресурсі коледжу матеріалів за час загальнонаціонального карантину

Якимчук І.О. Методика підготовки матеріалів дистанційного навчання

31.    

березень

2020 р.

Networking Academy Cisco

Черняк Т.Г., Якимчук І.О.

учасники семінарів "Вступ до кібербезпеки", "Основи кібербезпеки"

32.    

березень

2020 р.

тренінг з підготовки старшого інструктора (інструктора) зовнішнього незалежного оцінювання (Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти)

Каштан С.С. – учасник тренінгу

 

 

 

 1. Методична робота викладачів циклової комісії. Кількість методичних розробок, підготовлених на Виставку педагогічного досвіду і творчості молоді коледжу і конкурс «Педагогічний ОСКАР» у 2019 році, робота з підготовки робіт у 2020 році

 

Викладачі циклової комісії здійснюють методичну роботу, як результат мають власні методичні розробки. Деякі з них є постійними учасниками конкурсу «Педагогічні інновації», методичні розробки, яких пройшли апробацію у «НМЦ «Агроосвіта» та занесені в каталог кращих конкурсних робіт.

Учасниками конкурсу «Педагогічний ОСКАР» – 2020 є:

- Куделя О.О., Якимчук І.О. – представили конкурсну роботу "Інноваційний підхід до формування морально-духовної життєво-компетентної особистості. Інноваційний проект в організації виховної, соціально-психологічної роботи";

- Бондарчук І.П., Новіцкий С.Б. – представили електронний посібник з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування.

В 2019 році викладачі представили на Виставку педагогічного досвіду і творчості молоді наступні роботи:

№ з/п

Прізвище та ініціали викладача

Назва методичної розробки

1.                 

Якимчук І. О.

Методика формування медіаосвітніх компетентностей викладачів: досвід впровадження проектної технології.

2.                 

Якимчук І. О.

Присяжнюк О. В.

Веб-ресурс коледжу. Досвід організації сайту коледжу

3.                 

Якимчук І. О.

Медіакомпетенттність викладачів і студентів як обов’язкова складова освітнього процесу в коледжі

4.                 

Якимчук І. О.

Сервіс Prezi.com. Методичні рекомендації

5.                 

Якимчук І. О.

Створення презентацій засобами Microsoft Power Point. Методичні рекомендації

6.                 

Якимчук І. О.

Поради зі створення інфографіки та інструменти, які у цьому допоможуть. Методичні рекомендації

7.                 

Юпаткіна Н. Я.

Основи програмування та алгоритмічні мови. Посібник проходження навчальної практики студентами ІІ курсу спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

8.                 

Юпаткіна Н. Я.

Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум.

9.                 

Юпаткіна Н. Я.

Основи програмування та алгоритмічні мови. Електронний посібник для проходження навчальної практики з дисципліни студентами ІІ курсі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

10.              

Юпаткіна Н. Я.

Створення анкетних, тестових форм за допомогою хмарних сервісів. Методичні рекомендації

11.              

Фесенко В. О.

Фізика (електрика). Фізичні основи ЕОМ та електрозв’язку.  Методичні рекомендації для самостійного опрацювання навчального матеріалу дисципліни для студентів спеціальності 121 Інженерія програного забезпечення

12.              

Стрик П. М.

Комп’ютерні технології в юридичній діяльності. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 081 Право

13.              

Присяжнюк О. В.

Основи web-програмування.  Посібник для проведення занять гуртка з веб програмування

14.              

Панасюк В. О.

Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології у комерційній діяльності»

15.              

Новіцький С. Б.

Впровадження інноваційних технологій навчання під час викладання дисциплін «Інформатика» та «Охорона праці»

16.              

Новіцький С. Б.

Охорона праці. Тестова перевірка знань студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

17.              

Матвійчук Т. А.

Інформаційні технології. Посібник для проходження навчальної практики студентами ІІ курсу спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

18.              

Матвійчук Т. А.

Інформаційні технології. Навчально-практичний посібник для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

19.              

Масталярчук Є. В.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інструментальні засоби візуального програмування»

20.              

Масталярчук Є. В.

Технології веб-програмування. Посібник для проходження навчальної практики студентами ІІІ курсу спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

21.              

Куделя О. О.

Конструювання програмного забезпечення. Навчальний посібник для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

22.              

Куделя О. О.

Благодійна діяльність – шлях до формування морально-духовної життєво компетентної особистості

23.              

Куделя О. О.

Державна служба якості освіти України – 2019: досягнення та перспективи.

24.              

Куделя О. О.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології – шлях до підготовки висококваліфікованих фахівців. Досвід роботи завідувача кабінету.

25.              

Каштан С. С.

Методи математичного аналізу. Монографія

26.              

Каштан С. С.

Вибрані олімпіадні задачі з інформатики

27.              

 

Збірка статей викладачів циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін

 

В 2020 році планується, що викладачі зможуть представили на Виставку педагогічного досвіду і творчості молоді наступні роботи:

№ з/п

Прізвище та ініціали викладача

Тематика методичних розробок

1.                 

Бабич С. В.

Робочий зошит з дисципліни "Організація комп’ютерних мереж" для здобувачів освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

2.                 

Бабич С. В.

Робочий зошит з дисципліни "Об’єктно-орієнтоване програмування" для здобувачів освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

3.                 

Каштан С. С.

Програма, завдання, методичні вказівки до проходження навчальної технологічної практики

4.                 

Каштан С. С.

Програма, завдання, методичні вказівки до проходження переддипломної практики

5.                 

Каштан С. С.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» на здобуття освітнього ступеня бакалавра

6.                 

Куделя О. О.

Використання мультимедійних технологій для формування професійних компетентностей майбутнього фахівця

7.                 

Куделя О. О.

Лабораторний практикум з дисципліни "Конструювання ПЗ" для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

8.                 

Кондюк С. М.

Курс лекцій з дисципліни "Операційні системи" для здобувачів освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

9.                 

Кондюк С. М.

Лабораторний практикум з дисципліни "Операційні системи" для здобувачів освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

10.              

Масталярчук Є. В.

Методичні рекомендації до самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Технології веб-програмування»

11.              

Масталярчук Є. В.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інструментальні засоби візуального програмування»

12.              

Матвійчук Т. А.

«Інформатика і комп’ютерна техніка» Навчальний практичний посібник для студентів економічних спеціальностей

13.              

Матвійчук Т. А.

«Інформатика і комп’ютерна техніка» Навчальний практичний посібник для проходження навчальної практики студентами економічних спеціальностей

14.              

Матвійчук Т. А.

Основи програмної інженерії. Навчальний посібник для студентів спеціальності121 Інженерія програмного забезпечення

15.              

Нікітська О. В.

Методичні рекомендації до проходження технологічної практики

16.              

Нікітська О. В.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Групова динаміка і комунікації"

17.              

Бондарчук І.П.

Новіцький С.Б.

Електронний підручник "Контроль і ревізія"

18.              

Новіцький С.Б.

Тестовий контроль знань "Інформатика"

19.              

Панасюк В. О.

Лабораторний практикум з дисципліни "Економіка ПЗ" для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

20.              

Стрик П. М.

Робочий зошит з дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній діяльності" для здобувачів освіти спеціальності 081 Право

21.              

Стрик П. М.

Робочий зошит з дисципліни "Алгоритми та структури даних" для здобувачів освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

22.              

Фесенко В. О.

Електронний інтерактивний посібник " Архітектура комп'ютера".

Методичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу дисципліни "Архітектура комп’ютера" для студентів спеціальності 121 «Інженерія  програмного забезпечення»

23.              

Черняк Т.Г.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін "Технології" і "Основи програмування та алгоритмічні мови"

24.              

Шевцова Н. В.

Посібник для проходження навчальної практики з курсу "Інформаційні технології"

25.              

Шевцова Н. В.

Курс лекцій з дисципліни "Основи інформатики". Змістовний модуль «Інформаційні технології в суспільстві»

26.              

Якимчук І. О.

Семінар-практикум «Формування медіаосвітніх компетентностей у викладачів коледжу»

27.              

Якимчук І. О.

Методичні рекомендації щодо проходження студентами спеціальності 121 «Інженерія ПЗ» виробничої практики:

-        ОКР «МС»: технологічної, переддипломної

-        ОС «Бакалавр»: переддипломної

28.              

Якимчук І. О.

Методичні рекомендації щодо написання студентами спеціальності 121 «Інженерія ПЗ» курсової роботи:

-        ОКР «МС»: Бази даних

-        ОС «Бакалавр»: КР зі спеціальності

29.              

Якимчук І. О.

Методичні рекомендації щодо написання студентами спеціальності 121 «Інженерія ПЗ» дипломної роботи за ОКР «МС» та ОС «Бакалавр»

30.              

Якимчук І. О.

Підготовка відомостей про самооцінювання освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» за першим (бакалаврським) рівнем

 

 

 

 

 1. Проведення відкритих занять. Впровадження в освітній процес педагогічного досвіду, досягнень науки, використання інформаційно-комунікаційних технологій

 

Головою циклової комісії систематично проводиться контроль за проведенням навчальних занять та здійсненням записів в навчальних журналах. Виявлені в процесі перевірки журналів навчальних занять порушення та зауваження до введення журналу повідомляються викладачам і контролюється їх виконання. Також, здійснюється відвідування викладачів з аналізом навчальних занять і виховних заходів. Ця форма контролю носить індивідуальний характер, має за мету не лише проконтролювати діяльність педагогічних працівників, а й надати методичну допомогу.

Особисто мною за І семестр 2019-2020 н.р. відвідано 13 занять. Інші викладачі також взаємовідвідують один одного. Висновки про якість проведення занять та аналізи відвіданих викладачами занять зберігаються в методкабінеті.

Особлива увага приділяється викладачам, що планують атестуватися в цьому навчальному році. Це 8 викладачів циклової комісії – Якимчук І.О., Каштан С.С., Кот В.В., Куделя О.О., Сяський А.О., Сяський В.А., Шевцова Н.В., Бабич С.В.. Викладачі провели відкриті заняття за участю представників адміністрації коледжу з лекційних дисциплін.

Викладачі циклової комісії володіють інноваційними методиками та технологіями, використовують на заняттях сучасні технічні засоби навчання, різноманітні інформаційно-комунікаційні технології, елементи дистанційного навчання, особливо під час загальнонаціонального карантину.

У березні 2020 року викладачі Матвійчук Т.А., Фесенко В.О., Масталярчук Є.В., Бабич С.В., Нікітська О.В., Стрик П.М. пройшли курси підвищення кваліфікації у ННІ післядипломної освіти НУБіП України «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Інша частина викладачів прошла такі курси у попередні роки – 2018, 2019.

 

 

 

 1. Практична підготовка, якість виконання курсових робіт (проектів), звітів з навчальних і виробничих практик

 

Практичне навчання студентів є важливою складовою освітнього процесу, його метою є закріплення та поглиблення знань, одержаних в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й навичок з обраної спеціальності.

Обов’язковими компонентами ОПП є навчальна технологічна практика і переддипломна практика за темою дипломної роботи. Під час проходження практик студенти виконують роботи, пов'язані з реальними задачами в галузі ІТ. Проходження практики регламентовано Положенням про практичне навчання (http://rcnubip.org.ua/document/46/), програмою навчальної технологічної практики для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Базою навчальної технологічної практики є ВСП «РК НУБіП України». Базою переддипломної практики є зацікавлені у майбутніх фахівцях підприємства, організації, установи, з якими передбачено укладання угоди на проведення практики.

Керівниками навчальної практики є:

 • з ОС – 2 курс – Кондюк С.М.
 • з ІТ – 2 курс – Шевцова Н.В.
 • з ОПАМ – 2 курс – Черняк Т.Г.
 • з БД – 3 курс – Куделя О.О.
 • з ТВП – 3 курс – Стрик П.М.
 • з ООП – 3 курс – Каштан С.С.

Керівниками виробничої практики є:

 • технологічна – 4 курс – Нікітська О. В.
 • переддипломна – 4 курс – Нікітська О. В.
 • переддипломна – 6 курс – Каштан С.С.
 1. Зв'язок з виробництвом

Якимчук І.О. / Куделя О.О. / Шевцова Н.В. пройшли стажування у відділі програмування Комунального закладу «Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр» Рівненської обласної ради з 03 лютого по 14 лютого 2020 р. (довідки № 15 / 16 / 17 -01 від 17.02.2020 р.).

Каштан С.С. пройшов стажування у техно-сервісному центрі «ТЕРРА» (м. Рівне) з 03 лютого до 14 лютого 2020 р. (довідка № 1 від 14 лютого 2020 р.).

Черняк Т.Г. пройшла курси підвищення кваліфікації в мережевій академії Networking Academy Cisco на тему "Основи ІТ: Апаратне та програмне забезпечення ПК".

В практичній підготовці ЦК підтримує зв'язок з виробництвом з метою вдосконалення фахових компетентностей майбутніх фахівців в сфері програмування. Зокрема, було організовано та проведено (Куделя О.О., Якимчук І.О.) для здобувачів освіти екскурсії на підприємства м. Рівне де є автоматизовані виробничі ланки (редакція газети «За відродження», ТОВ «Друк Волині», ПрАТ «Рівне-Борошно», Рівненський льонокомбінат) та ІТ компанії (SoftServe, Codevog).