Педагогічна рада № 4 ВСП «РК НУБіП України»

Коледж

05 лютого 2020

05.02.2020 відбулося засідання педагогічної ради коледжу № 4

На порядку денному розглядалися питання: 

1. Про хід виконання рішень попередніх педрад. Інформувала д.п.н. Кристопчук Т. Є., секретар педагогічної ради. Було зазначено, що виконано такі рішення попередніх педагогічних рад, зокрема:

 1. Розроблено силабуси навчальних дисциплін.
 2. Завершено розробку звітів само оцінювання освітньої діяльності спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 121 Інженерія програмного забезпечення.
 3. Органи студентського самоврядування залучені до моніторингу освітніх програм ОС бакалавр.
 4. Посилено контроль відвідування занять здобувачами освіти ОС бакалавр.
 5. Затверджено та розміщено на вебрсурсі коледжу і внесено у ЄДЕБО Правила прийому до ВСП «РК НУБіП України».
 6. Внесено до ЄДЕБО відкриті конкурсні пропозиції.
 7. Організовано і проведено пожежно-технічне обстеження навчального корпусу та гуртожитків коледжу.
 8. Організовано та проведено практичні тренування працівників і студентів коледжу щодо порядку дій у випадку виникнення пожежі.

Інші рішення педагогічної ради перебувають у стадії виконання.

2. Про підсумки діяльності колективу коледжу за період з 26.12.2019 до 05.02.2020. Доповідав Корсун Я.П., директор коледжу. Зазначалося, що відбулися щорічні педагогічні читання. Проведено онлайн-семінар для керівників, секретарів, голів та секретарів тендерних комітетів. Викладачі коледжу взяли участь у модулі 3 «Проектування та створення електронних підручників і посібників». Відбулася регіональна нарада-семінар  «Вступна кампанія 2020: умови прийому та організація роботи». Підготовлено книжкові виставки до знаменних дат.

3. Про підсумки успішності студентів коледжу у І семестрі 2019-2020 н.р. Доповідав Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи, який презентував успішність у навчанні здобувачів освіти коледжу за І семестр 2019-2020 н.р. ОКР "Молодший спеціаліст" та ОС "Бакалавр".

4. Адаптація студентів нового набору до освітнього процесу в коледжі. Доповідав Гуменюк В. Д., завідувач відділення загальноосвітньої підготовки, який розкрив ряд причин низької та високої упішності у групах нового набору загальноосвітнього відділення. Зверталась увага на психологічну готовність студентів І курсу до навчання в коледжі. За результатами опитування 35 % студентів вибрали спеціальність і заклад за рекомендацією батьків. Підкреслювалась роль куратора в процесі якісної адаптації студентів-першокурсників. За результатами анкетування 42 % студентів мають низьку адаптивність

5. Профорієнтаційна робота як важлива складова формування якісного контингенту коледжу. Доповідав Качановський О. І., відповідальний секретар приймальної комісії, який розкрив секрети успіху вступної кампанії коледжу та окремих спеціальностей. Також доніс до присутніх нові вимоги нової вступної кампанії та особливості прийому абітурієнтів для вступу у коледж.

6. Різне

 • Про затвердження правил прийому на 2020 рік за ОКР «Фаховий молодший бакалавр»

Доповідав Качановський О. І., відповідальний секретар приймальної комісії. Відбулася процедура затвердження правил прийому на 2020 рік за ОКР «Фаховий молодший бакалавр».

 • Про стипендіальне забезпечення на ІІ семестр 2019-2020 навчального року.

Доповідав Талімончук О. Г., заступник директора з виховної роботи. Було визначено рейтинг стипендіатів та претендентів на стипендію. Було прийнято рішення щодо зменшення відсотку надання стипендій студентам у зв’язку з відсутністю надходження коштів. 947 студентів навчаються за державним замовленням, з них 396 студентів отримують стипендію. У тому числі 27 студентів отримують підвищену стипендію. 18 студентів втратило можливість отримувати стипендію. Зверталась увага на те, щоб додатково виділили фінансування на стипендії студентам у розмірі 200 тис. грн. 87 студентів отримують соціальну стипендію.

 • Про ЗУ «Про повну загальну середню освіту».

Доповідав Гуменюк В. Д., завідувач відділення загальноосвітньої підготовки. Зверталась увага на інклюзивність та доступність освіти, право учнів, які перебувають на лікуванні, здобувати освіту у медзакладах. Наголошувалась увага на побудові індивідуальної освітньої траєкторії учня. Учні мають право обирати навчальні курси, інтегровані курси. Зверталась увага на надання більше прав для учнівського самоврядування.

 • Про індивідуальну форму навчання.

Доповідав к.с/г н. Люльчик В. О., завідувач технічного відділення

 • Про гейміфікацію в сучасній освіті.

Доповідав к.т.н. Сасовський Т. А., голова циклової комісії будівельних дисциплін.

 • Про участь в науково-практичному семінарі «Сучасні підходи до організації та проведення спортивних змагань».

Доповідав Рафальський О. А., керівника фізичного виховання.

 • Про затвердження «Плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «РК НУБіП України» на 2020 рік».

Доповідала Балдич Л.В., методиста коледжу.

УХВАЛИЛИ:

 1. Посилити контроль за відвідуванням навчальних занять студентами на ОС «Бакалавр».

Відповідальні: Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень.

 1. Результати успішності та відвідування студентів за І семестр 2019-2020 навчального року обговорити на зборах відділень за участі представників адміністрації.

Відповідальні: Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень. Термін виконання: до 02.03.2020.

 1. Продовжити роботу щодо адаптації студентів першого курсу до навчання в коледжі.

Відповідальні: Гуменюк В. Д., завідувач відділення загальноосвітньої підготовки, Кристопчук Т. Є., голова циклової комісії гуманітарних дисциплін. Термін виконання: впродовж навчального року.

 1. Провести повторне анкетування студентів для порівняння результатів початку І і кінця ІІ семестру 2019-2020 навчального року.

Відповідальний: Гуменюк В. Д., завідувач відділення загальноосвітньої підготовки. Термін виконання: до 26.06.2020.

 1. Розпочати реєстрацію студентів на ЗНО у відповідні терміни.

Відповідальні: Гуменюк В. Д., відповідальний за ЗНО, завідувачі відділень, куратори навчальних груп. Термін виконання: до 17.03.2020.

 1. Забезпечити відправку комплекту реєстраційних документів у Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти.

Відповідальний: Гуменюк В. Д., завідувач відділення загальноосвітньої підготовки. Термін виконання: до 18.03.2020.

 1. Продовжити профорієнтаційну роботу серед батьків і абітурієнтів щодо вступної кампанії 2020.

Відповідальні: Качановський О. І., відповідальний секретар приймальної комісії, члени приймальної комісії. Термін виконання: впродовж року.

 1. Затвердити Правила прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» у ВСП «РК НУБіП України».

Відповідальний: Качановський О. І., відповідальний секретар приймальної комісії. Термін виконання: до 29.02.2020.

 1. Продовжувати впровадження елементів індивідуальної форми навчання в коледжі.

Відповідальні: Гулюк С. І., Люльчик В. О., Мартинова І. М., Якимчук І. О., завідувачі відділень. Термін виконання: впродовж року.

 1. Забезпечити неухильне виконання навчальних планів студентами, які отримали право навчатися за індивідуальним графіком.

Відповідальні: Гулюк С. І., Люльчик В. О., Мартинова І. М., Якимчук І. О., завідувачі відділень, куратори навчальних груп. Термін виконання: впродовж навчального року.

 1. Продовжити вивчення передового педагогічного досвіду з питань впровадження гейміфікації в навчальний процес.

Відповідальні: Балдич Л. В., методист коледжу, голови циклових комісій.

 1. Використовувати ділові ігри та інші елементи гейміфікації при проведенні відкритих уроків, відкритих заходів тощо.

Відповідальні: Балдич Л. В., методист коледжу, голови циклових комісій. Термін виконання: впродовж навчального року.

 1. Оновити склад викладачів фізичного виховання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

Відповідальний: Рафальський О. А., керівник фізичного виховання. Термін виконання: впродовж навчального року.

 1. Створити на базі коледжу секцію з волейболу та міні-футболу для викладачів та працівників коледжу.

Відповідальний: Рафальський О. А., керівник фізичного виховання. Термін виконання: до 02.03.2020.

 1. Провести спартакіаду коледжу серед викладачів та працівників.

Відповідальний: Рафальський О. А., керівник фізичного виховання. Термін виконання: січень 2021 року.

 1. Затвердити «План підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «РК НУБіП України» на 2020 рік».

Відповідальні: Царук В.Ю., заступник директора з навчальної роботи; Балдич Л.В., методист коледжу. Термін виконання: 05.02.2020.