Лідери коледжівської освіти 2019

Коледж

06 вересня 2019

Впродовж 2018-2019 н. р. педагогічний колектив коледжу ефективно здійснював освітню діяльність, плідно працював над вирішенням поставлених завдань, активно впроваджував інновації в освітній процес.

За 2018-2019 н. р.:

 • ліцензовано провадження освітньої діяльності за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія та здійснено набір студентів на навчання для здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня за чотирма спеціальностями, завідувач технічного відділення Люльчик В. О., голова циклової комісії будівельних дисциплін Сасовський Т. А.;
 • здійснено набір студентів на навчання за освітнім рівнем «бакалавр», за чотирма спеціальностями, завідувачі відділень: Мартинова І. М., Люльчик В. О., Якимчук І. О.
 • здійснено набір студентів на навчання за ОКР «молодший спеціаліст», зокрема, найбільшою популярністю користується спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення, конкурс на яку становив близько 3,5 осіб на одне державне місце, завідувач відділення програмування Якимчук І. О.;
 • викладачі коледжу взяли участь як слухачі і доповідачі у семінарах всеукраїнського рівня, проведених ДУ «НМЦ «Агроосвіта», всеукраїнських і міжнародних конференціях;
 • на базі коледжу проведено: два обласних методичних об’єднання викладачів іноземної мови та завідувачів денних відділень технікумів і коледжів; засідання Ради директорів технікумів і коледжів Рівненської області; Всеукраїнський семінар-тренінг «Проблеми сучасного землеустрою» (виступали: Царук В. Ю., Качановський О. І., Люльчик В. О., Гуменюк В. Д., Якимчук І. О., Кийко Н. М., Маляр О. П., Музичк І. В., Рудько О. М.);
 • проведено щорічну традиційну Виставку педагогічного досвіду і творчості молоді, на яку було представлено 395 експонатів, з яких 143 методичні розробки викладачів. Найбільшу кількість методичних робіт (21) представили викладачі циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін, голова циклової комісії Юпаткіна Н. Я.; найбільшу кількість студентських наукових і пошуково-дослідницьких робіт (17) було представлено головою цикловою комісією землевпорядних дисциплін головою комісії Русіна Н. Г.; найбільшу кількість студентських художньо-естетичних творчих робіт (51) представила циклова комісія загальноосвітніх дисциплін, голова комісії Тригубець Л. Р. найактивніші учасники виставки – Петриковська А. А., Масло О. А., Маляр О. П., Троцюк В. В., Мартинова І. М., Кийко Н. М., Кушнірук О. М., Куделя О. О., Панасюк В. О., Юхимчук Ю. П., Шелепенко О. І., Матковська І. Д., Навозняк Л. М.;
 • за результатами підведення конкурсною комісією Національної академії педагогічних наук України і ДУ «НМЦ «Агроосвіта» підсумків конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР» у 2019 році 11 робіт викладачів оцінені найвищим балом, п’ять робіт посіли призові місця, в тому числі робота Качановського О. І. отримала найвищу нагороду конкурсу «Педагогічний ОСКАР», дві роботи зайняли І місце, переможними стали роботи таких викладачів: Капітули І. К., Корсуна Я. П., Балдич Л. В., Якимчук І. О., Петрової О. М., Гулюк Ю. С., Бондарчук І. П.;
 • забезпечувалась прозорість та відкритість інформації через веб-ресурс коледжу, активно оприлюднювалися новини з життя та діяльності педагогічного та студентського колективу коледжу, що сприяло позитивному іміджу навчального закладу і позитивно відзначилося на вступній кампанії, відповідальна Якимчук І. О.;
 • викладачі керували дослідницькою роботою студентів, готували їх до участі у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах. На «VІІІ Фестивалі студентської науки-2019» в НУБіП України гурток «Програміст» зайняв ІІІ місце, керівник гуртка Юпаткіна Н. Я.;
 • вперше студенти коледжу взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, керівники робіт Качановський О. І., Русіна Н. Г., Каштан С. С.;
 • впродовж літа проводився капітальний ремонт (підсилення капітальних конструкцій) гуртожитку № 1 та ремонт кабінету «Захист Вітчизни» № 74, до складу якого входить стрілецький тир, завідувач кабінету Христянович В. М.;
 • у коледжі проведено конкурс «Лідер коледжівської освіти» за шістьма номінаціями, в якому взяли участь 35 педагогічних працівники коледжу. На конкурс було представлено 36 робіт, у яких відображена організаційна, навчальна, методична і громадська діяльність та узагальнено перспективний педагогічний досвід учасників конкурсу за 2018-2019 н. р. Комісією конкурсу визначено переможців, протоколи: від 27.06.2019 № 1 і 27.08.2019 № 2;
 • в рамках конкурсу «Лідер коледжівської освіти» проведено традиційний конкурс «Студент року – 2019», у якому переміг студент відділення програмування Трофимчук С. О., який представляв коледж на регіональному конкурсі «Студент року – 2019» і зайняв ІІ місце, куратор групи Юхимчук Ю. П.

Враховуючи вище вказані результати діяльності педагогічного та студентського колективу коледжу у 2018-2019 навчальному році та якість підготовки робіт, поданих на конкурс «Лідер коледжівської освіти», переможцями конкурсу стали:

 1. ЯКИМЧУК Ірина Олександрівна, завідувач відділення програмування;
 2. РУСІНА Неля Григорівна, голова циклової комісії землевпорядних дисциплін;
 3. КИЙКО Неля Миколаївна, викладач землевпорядних дисциплін,;
 4. ЮХИМЧУК Юлія Петрівна, куратор 41-ІП групи;
 5. ХРИСТЯНОВИЧ Володимир Миколайович, викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, завідувач кабінету «Захист Вітчизни» (стрілецький тир);
 6. ЮПАТКІНА Наталія Ярославівна, керівник гуртка «Програміст», викладач програмування та інформаційних дисциплін;
 7. ТРОФИМЧУК Сергій Олександрович, студент 41-ІП групи відділення програмування.

Переможці конкурсу отримали диплому та нагороджені преміями.

 Л. В. Балдич, методист коледжу