Педагогічна рада ВСП «РК НУБіП України»

Коледж

03 липня 2019

3 липня 2019 року відбулося чергове засідання педагогічної ради Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів та природокористування України».

Після затвердження порядку денного та регламенту роботи директор коледжу, заслужений працівник освіти України    Корсун  Я. П., поінформував членів педагогічної ради про діяльність колективу коледжу за період з 23.04.2019 по 03.07.2019. Третє питання порядку денного, що його розглянули на засіданні педагогічної ради, стало питання підсумків  проведення Державної підсумкової атестації студентів у 2018-2019 навчальному році. З доповіддю про це  виступив Царук В.Ю., заступник директора з навчальної роботи та  Гуменюк В.Д., завідувач відділення загальноосвітньої підготовки. Підкреслювалося, що підготовку до Державної підсумкової атестації студентів необхідно починати уже на першому курсі. Члени педагогічної ради були ознайомлені з проектом педагогічного навантаження на 2019-2020 навчальний рік. Присутні заслухали  звіт секретаря педагогічної ради Маляр О.П.

Наступні питання, що їх розглянули на засіданні педагогічної ради, були присвячені  встановленню ліміту стипендіатів (доповідав Талімончук О.Г., заступник директора з виховної роботи), збільшенню плати за навчання (доповідала Черначук-Семенишина О.В., головний бухгалтер), звільненню студентів коледжу від ДПА та ЗНО (доповідав Царук В.Ю., заступник директора з навчальної роботи).

 

Педагогічна рада відкритим голосуванням ухвалила наступні рішення:

  1. Взяти до уваги звіт директора коледжу Корсуна Я.П.
  2. Затвердити обсяг попереднього педагогічного навантаження викладачам коледжу.
  3. Встановити ліміт стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія за результатами семестрового контролю за ІІ семестр 2018-2019 навчального року у розмірі 45%.
  4. Встановити ліміт стипендіатів для студентів зарахованих на перший рік навчання у розмірі 45%.
  5. Розробити план заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017-2020 роки. Відповідальний: Талімончук О. Г., заступник директора з виховної роботи.
  6. Затвердити збільшення оплати за навчання у ВСП «РК НУБіП України» на визначений індекс інфляції 9,8%. Відповідальні: Качановський О. І., відповідальний секретар приймальної комісії, Черначук-Семенишина О. В., головний бухгалтер.
  7. Взяти до уваги звіти голів державних екзаменаційних комісій.
  8. Звільнити від ДПА та ЗНО у 2018-2019 навчальному році Купчика Романа, студента 32-Ю групи, та Федорчук Карину, студентку 21-Д групи, за станом здоров’я.

 

Оксана Маляр, секретар педагогічної ради