ЛЮЛЬЧИК Вадим Олександрович

кандидат сільськогосподарських наук, завідувач технічним відділенням,  викладач землевпорядних дисциплін. У коледжі працює з 2003 року.

Викладає дисципліни:

– Геодезія;

– Проектування доріг місцевого значення;

– Навчальні геодезичні практики.

Освіта: інженер-еколог, Рівненський державний технічний університет, 2001 р.

інженер-землевпорядник, Національний університет водного господарства та природокористування, 2011 р.

Спеціальна педагогічна підготовка: магістр з екології, Український державний університет водного господарства та природокористування, 2002 р.

Курси підвищення кваліфікації: 2018 р., НУБІП України

Досвід роботи викладача:

• участь у науково-практичних конференціях різного рівня;

• учасник конкурсу «Педагогічний Оскар - 2019»;

• неодноразові виступи на педагогічних радах та читаннях ВСП «РК НУБіП України»;

• співавтор навчального посібника «Основи екології» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

• учасник Інтернет-форуму «GeoWeek» ВСП «РК НУБіП України»;

• співорганізатор екоосвітнього проекту «Формування екологічного стилю життя студентської молоді – запорука сталого розвитку суспільства».

   

КАЧАНОВСЬКИЙ Олег Ігорович

Заступник директора з виробничої роботи, викладач землевпорядних дисциплін. У коледжі працює з 2002 року.

Викладає дисципліни:

– Автоматизована земельна кадастрова інформаційна система;

– Облік земель;

– Навчальні геодезичні практики.

Освіта:  вища, інженер-землевпорядник, Український державний університет водного господарства та природокористування, 2001 р.

Спеціальна педагогічна підготовкамагістр з землевпорядкування та кадастру, Національний університет водного господарства та природокористування, 2005 р.

Курси підвищення кваліфікації: 2019 р., НУБІП України.

Сайт викладача:  https://sites.google.com/site/ myzvkcom/

Досвід роботи викладача:

• неодноразові виступи на педагогічних радах коледжу, педагогічних читаннях, засіданнях циклової комісії ВСП «РК НУБіП України»;

• тренер семінарів-тренінгів «Створення інтерактивного освітнього середовища» та «Використання Google-сервісів в освітньому процесі», організованих ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• співорганізатор семінару-тренінгу «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців напряму геодезія та землеустрій», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• учасник конкурсу «Педагогічний Оскар-2019»;

• організатор Інтернет-форуму «GeoWeek» та форуму «Моя майбутня професія»;

• автор навчального практикуму «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система»;

• керівник  клубу «Картографи Google» м. Рівне;

• розробник Інтернет сайту Навчально-практичного центру із землевпорядкування ВСП «РК  НУБіП України».

  

РУСІНА Неля Григорівна

кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії, викладач–методист, викладач землевпорядних дисциплін. У коледжі працює з 1993 року.

Викладає дисципліни:

– Земельний кадастр;

– Землевпорядне проектування;

– Основи ґрунтознавства.

Освіта: вища, інженер-землевпорядник, Ленінградський сільськогосподарський інститут, 1993 р.

Спеціальність за дипломом: Землевпорядкування

Спеціальна педагогічна підготовка: професійне навчання, агроном-педагог, Національний аграрний університет, 2001 р.

Курси підвищення кваліфікації: 2019 р., НУБіП України.

Сайт викладача:  http://rysina.do.am/

Досвід роботи викладача:

• учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій та конкурсів;

• співорганізатор Всеукраїнської Інтернет-конференції на тему «Світ аграрних професій – історія, сучасність, майбутнє»;   

• автор робочих зошитів для проведення практичних занять з дисципліни «Земельний кадастр», «Землевпорядне проектування»;

• автор електронного підручника «Земельний кадастр»;

• розробник інтегрованого комплексу з навчальної дисципліни «Основи ґрунтознавства та геології»;

• керівник клубу «Моя маленька Батьківщина».

 

БУСЛЕНКО Галина Михайлівна

Відмінник аграрної освіти України, викладач-методист, диспетчер навчальної частини. У коледжі працює з 1984 року.

Викладає дисципліни:

– Топографічне і землевпорядне креслення;

– Історія земельних відносин;

– Землеустрій населених пунктів.

Освіта: вища, інженер-гідротехнік, Український інститут інженерів водного господарства, 1975 р.; інженер-землевпорядник, Львівський державний аграрний університет, 1999 р.

Спеціальна педагогічна підготовка: педагогічний факультет Українського державного аграрного університету, інженер-педагог, 1993 р.

Курси підвищення кваліфікації: 2019 р., НУБІП України.

Досвід роботи викладача:

• керівник виробничої технологічної практики. Розробник навчально-методичного комплексу для студентів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»;

• керівник інтерактивного проекту «Патріоти: минуле та сучасність»;

• учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій та конкурсів;

• розробник навчально-методичного забезпечення дисципліни «Землеустрій населених пунктів» та робочого зошиту;

• розробник навчально-методичного забезпечення дисципліни Історія земельних відносин»: конспект лекцій та «Словник понять та термінів»;

• автор опорного конспекту лекцій «Вступ до спеціальності»;

• співорганізатор Всеукраїнської Інтернет-конференції на тему «Світ аграрних професій – історія, сучасність, майбутнє».

• керівник клубу «Моя маленька Батьківщина».

  

МАЛИМОН Стефанія Стефанівна

Викладач – методист, викладач екології, викладач землевпорядних дисциплін. У коледжі працює з 1999року.

Викладає дисципліни:

– Екологія;

– Основи екології;

– Географія.

Освіта: вища, викладач географії та екології, Львівський державний університет ім. І.Франко, 1981р.

Спеціальна педагогічна підготовка: кваліфікація «Викладач географії та екології», Львівський державний університет ім. І.Франко, 1981 р.

Курси підвищення кваліфікації: 2018, НУБіП України.

Досвід роботи викладача:

• призер конкурсу  «Педагогічні інновації» з роботою на тему «Використання інтернет-ресурсів в організації самостійної, практичної, виховної роботи студентів з метою формування еколого-економічного мислення на шляху до сталого розвитку освіти»;

• автор навчального посібника «Основи екології» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

• розробник методичних рекомендацій з виконання практичних робіт дисципліни «Екологія» для студентів денної та заочної форми навчання;

• учасник конкурсу «Педагогічний Оскар-2019»;

• керівник екологічного гуртка «Джерело»;

• співорганізатор екоосвітнього проекту «Формування екологічного стилю життя студентської молоді – запорука сталого розвитку суспільства».

 

ПЕТРОВА Ольга Миколаївна

Викладач–методист, викладач землевпорядних дисциплін. У коледжі працює з 2003 року.

Викладає дисципліни:

– Основи с/г;

–  Геодезія;

–  Проектування доріг місцевого значення;

–  Навчальні геодезичні практики.

Освіта: вища, інженер-землевпорядник, Львівський сільськогосподарський інститут, 1991р.

Спеціальна педагогічна підготовка: професійне навчання, агроном-педагог, Національний аграрний університет, 2007

Курси підвищення кваліфікації: 2014р., НУБІП України.

Досвід роботи викладача:

• співавтор робочого зошиту для проведення практичних занять з дисципліни «Геодезія»;

• співавтор робочого зошиту для проведення практичних занять з дисципліни «Основи сільськогосподарського виробництва»;

• розробник інтегрованого комплексу з навчальної дисципліни «Основи ґрунтознавства та геології»;

• учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій та конкурсів;

• учасник конкурсу «Педагогічний Оскар-2019»;

• співорганізатор Всеукраїнської Інтернет-конференції на тему «Світ аграрних професій – історія, сучасність, майбутнє»;

• керівник наукового гуртка «Аграрний експерт».

 

КИЙКО Неля Миколаївна

Викладач вищої категорії, викладач землевпорядних дисциплін. У коледжі працює з 2002 року.

Викладає дисципліни:

– Земельне право;

– Землевпорядне проектування;

– Протиерозійна організація території.

Освіта: інженер-землевпорядник, Український державний університет водного водного господарства та природокористування, 2002 р.

Спеціальна педагогічна підготовка: магістр із землевпорядкування та кадастру, Національний університет водного господарства та природокористування, 2009 р.

Курси підвищення кваліфікації: 2019 р., НУБІП України.

Досвід роботи викладача:

• автор конспекту лекцій «Земельне право»;

• співавтор методичних вказівок з виконання курсового проекту навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»;   

• розробник мультимедійного супроводу навчальної дисципліни «Земельне право»;

• учасник Інтернет-форуму «GeoWeek» «Рівненький коледж НУБіП України»;

• учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій та конкурсів;

• співорганізатор Всеукраїнської Інтернет-конференції на тему «Світ аграрних професій – історія, сучасність, майбутнє»;

• керівник наукового гуртка «Консультант».

 

РУДЬКО Ольга Миколаївна

Викладач першої категорії, викладач землевпорядних дисциплін. У коледжі працює з 2007 року.

    

Викладає дисципліни:

– Комп’ютеризація землевпорядного виробництва;

– Топографічне і землевпорядне креслення;

– Земельний кадастр.

Освіта: вища, інженер-геоінформатик, Національний університет водного господарства та природокористування, 2007 р.

Спеціальна педагогічна підготовка: інженер-землевпорядник (магістр), Національний університет водного господарства та природокористування, 2009 р.

Курси підвищення кваліфікації: - 2015, НУБіП України

Досвід роботи викладача:

• співавтор робочого зошиту для проведення практичних занять з дисципліни «Земельний кадастр»;

• автор методичної розробки «Формування гармонійно розвиненої особистості у процесі виховання в коледжі»;

• автор методичних вказівок «Використання мобільних технологій «P/LICKERS» та «КАНООЕ» для студентів з інтерактивного компетентнісно-орієнтованого навчання»;

• учасник Інтернет-форуму «GeoWeek» «Рівненький коледж НУБіП України»;

• учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій та конкурсів;

• розробник сайту викладачів циклової комісії землевпорядних дисциплін;

• організатор виховного інтерактивного проекту «Вчимося жити разом».

 

 

КУШНІРУК Олександр Миколайович

Викладач вищої категорії, викладач землевпорядних дисциплін, інженер з охорони праці. У коледжі працює   з 2011 року.

    

Викладає дисципліни:

– Основи меліорації та ланшафтознавства;

– Державний контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг.

Освіта: інженер-геоінформатик, Національний  університет водного господарства та природокористування, 2010 р., інженер-землевпорядник, Національний університет водного господарства та природокористування, 2011 р.

Спеціальна педагогічна підготовка: магістр із землевпорядкування та    кадастру,Національний університет водного господарства та природокористування, 2011

Курси підвищення кваліфікації: - 2014 р. НУБіП України, 2014 р. ЛНАУ

Сайт викладача:  www.kushniruk.info

Досвід роботи викладача:

• розробник персональний сайту викладача Кушнірука О.М.

• автор мультимедійних презентацій з дисципліни «Основи меліорації та ландшафтознавства»;

• автор методичної розробки «Формування соціальної компетентності студентів коледжу спеціальності «Геодезія та землеустрій»;

• автор конспекту лекцій «Державний контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг»;

• тренер семінару-тренінгу «Використання Google-сервісів в освітньому процесі», організованого ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

• учасник Інтернет-форуму «GeoWeek» «Рівненький коледж НУБіП України»;

• учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій та конкурсів;

• співорганізатор  клубу «Картографи Google» м. Рівне.

 

  

БІДА Петро Іванович

Кандидат технічних наук, викладач вищої категорії, викладач землевпорядних дисциплін. У коледжі працює   з 2018 року. 

  

Викладає дисципліни:

– Основи меліорації та ланшафтознавства;

– Охорона праці;

– Безпека життєдіяльності.

Освіта: інженер-гідротехнік, інженер-гідротехнік, Рівненський державний технічний університет, 2000 р.

Спеціальна педагогічна підготовка: Магістр з гідромеліорації, Рівненський державний технічний університет 2001р.                                                      

Курси підвищення кваліфікації:  - 2018 р., НУБІП України.

Досвід роботи викладача:

• автор наукової статті «Використання ГІС-технологій у землевпорядному проектуванні»;

• автор наукової статті «Геоінформаційне забезпечення землевпорядного проектування для управління земельними ресурсами»;

• розробник мультимедійних технологій з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

• автор наукової праці «Дренажно-сорбційна система на радіоактивно забруднених торфових ґрунтах Полісся України»;

• автор наукової монографії «Науково-практичні основи використання осушуваних радіоактивно забруднених торфових ґрунтів»

Сайти викладачів циклової комісії землевпорядних дисциплін

Сайт викладачів циклової комісії землевпорядних дисциплін http://rdakzv.wixsite.com/zvka

Сайт клубу «Моя маленька Батьківщина» http://mlhome.at.ua/

Сайт клубу «Картографи Google» https://plus.google.com/104758349813093395383

Сайт екологічного гуртка «Джерело» https://sites.google.com/site/rivnedzerelo/