1. Правила призначення виплати стипендій

2. Призначення соціальних стипендій

Зразок заяви стипендіальній комісії (додаткові бали)

1

Рейтинг студентів ВСП «РФК НУБіП України» за результатами другого семестру 2021-2022 навчального року

Рейтинг студентів груп нового набору на основі базової загальної середньої освіти: 2022-2023 навчальний рік

Рейтинг студентів груп нового набору на основі повної загальної середньої освіти: 2022-2023 навчальний рік

Рейтинг студентів-бакалаврів груп нового набору: 2022-2023 навчальний рік

1

СКЛАД СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

1. КОРСУН Я.П., директор коледжу, голова стипендіальної комісії;

2. ЦАРУК В.Ю., заступник директора з навчальної роботи, заступник голови комісії;

3. БАСЮК О. П., викладач юридичних дисциплін, секретар комісії;

4. ТАЛІМОНЧУК О.Г., заступник директора з виховної роботи, член комісії;

5.ЧЕРНАЧУК-СЕМЕНИШИНА О.В., головний бухгалтер, член комісії;

6. ГУЛЮК С.І., завідувач юридичного відділення, член комісії;

7. ЛЮЛЬЧИК В.О., завідувач технічного відділення, член комісії;

8. МАРТИНОВА І.М., завідувач економічного відділення, член комісії;

9. ЯКИМЧУК І.О., завідувач відділення програмування, член комісії;

10. ПАНАСЮК В. О., завідувач лабораторії, голова студпрофкому, член комісії;

11.Антончук Аліна, студентка 31-О групи, член комісії;

12. Юхимчук Ірина, студентка 32-О групи, член комісії;

13. Радзівілова Іванна, студентка 31-Ф групи, член комісії;

14. Скоропада Діана, студентка 31-П групи, член комісії;

15. Костюк Аделіна , студентка 41-Ю групи, член комісії;

16. Потичко Ольга, студентка 42-Ю групи, член комісії;

17. Стефанишин Ангеліна, студентка 41-З групи, член комісії;

18. Смоляк Софія, студентка 42-З групи, член комісії;

19.Радчук Аліна, студентка 41-Д групи, член комісії;

20.Словінська Ірина , студентка 41-ІП групи, член комісії;

21.Кучер Дарина , студентка 42-ІП групи, член комісії;

22. Шилюк Артур, студент 41-Б групи, член комісії;

23. Касян Артем, студент 42-Б групи, член комісії.