Типові програми практик

193 "Геодезія та землеустрій" / 5.08010102 "Землевпорядкування"

192 "Будівництво та цивільна інженерія" / 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" 

192 "Будівництво та цивільна інженерія" / 5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн" 

121 "Інженерія програмного забезпечення" / 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" 

081 "Право" / 5.03040101 "Правознавство" 

071 "Облік і оподаткування" / 5.03050901 "Бухгалтерський облік" 

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / 5.03050702 "Комерційна діяльність" 

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / 5.03050801 "Фінанси і кредит" 


Методичне забезпечення виробничої практики

 1. Витяг з навчального плану спеціальності.
 2. Витяг з Типової програми практик зі спеціальності.
 3. Паспорти баз практичного навчання.
 4. Звіт-щоденник проходження практики студентом спеціальності "Землевпорядкування".
 5. Методичні вказівки до виконання завдань технологічної (переддипломної) практики за спеціальністю "Землевпорядкування".
 6. Методичні рекомендації до проходження виробничої (технологічної) практики студентами спеціальності "Інженерія програмного забезпечення".
 7. Методичні рекомендації до проходження виробничої (переддипломної) практики студентами спеціальності "Інженерія програмного забезпечення".
 8. Звіт-щоденник проходження технологічної практики студентом спеціальності "Інженерія програмного забезпечення".
 9. Звіт-щоденник проходження переддипломної практики студентом спеціальності "Інженерія програмного забезпечення".
 10. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентами спеціальності "Облік і оподаткування".
 11. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентами спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
 12. Звіт-щоденник проходження практики студентом спеціальності "Будівництво та експлуатація будівель і споруд".
 13. Звіт-щоденник проходження практики студентом спеціальності "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн".
 14. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування», 193 «Геодезія та землеустрій»
 15. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 16. Методика виконання звіту-щоденника для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування