План роботи

заступника директора з виробничої роботи

 на 2017 – 2018 навчальний рік

 

№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальний 

Примітка

1

2

3

4

5

І. Організаційна робота

1.1

Розробити графік практичного навчання зі всіх спеціальностей, враховуючи нові навчальні плани

До

01.09.17

Заступник директора з виробничої роботи, завідуючі відділеннями

 

1.2

Розробити зведений план практик зі спеціальностей, курсів, семестрів і груп

До

01.09.17

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.3

Узгодити графік практик технічного відділення із графіком роботи навчально-практичного центру із землевпорядкування

До

01.09.17

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.4

Підтримувати постійний зв’язок з навчальними закладами, закріпленими за Навчально-практичним центром

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.5

Проводити зустрічі з керівниками підприємств, організацій, установ різних галузей господарства, запропонувати їх до участі в семінарах, конференціях з підведення підсумків проходження технологічної практики

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.6

Продовжувати співпрацю

з провідними аграрними підприємствами регіону

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.7

Навчальні програми та графіки проходження практичної підготовки студентів на базі НПЦ затверджувати в ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення

діяльності вищих навчальних закладів

«Агроосвіта»

До 01.09.17

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.8

Організація та проведення всеукраїнських та регіональних конференцій, олімпіад, семінарів на базі Навчально-практичного центру із землевпорядкування

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.9

Підготувати необхідну документацію для практичного навчання студентів

За

1 місяць до початку практики

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.10

Провести інструктаж студентів та керівників практики

В день

від’їзду

на практику

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.11

Провести огляд кабінетів

Серпень 2017 р.

Лютий

2018 р.

Заступник директора з виробничої роботи

 

1.12

Формування заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (дні кар’єри, «круглі столи», семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей із кращими випускниками коледжу тощо)

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

ІІ. Методична робота

2.1

Провести розрахунок педагогічного навантаження керівників практики у відповідності з 30 год. тижневим навантаженням

До 01.09.17

Заступник директора з виробничої роботи

 

2.2

Відвідувати заняття із практичного навчання  та захист звітів з технологічної та переддипломної практик  згідно планом

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

2.3

Надання методичної допомоги в організації практичного навчання

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

2.4

Поповнювати методичною літературою комплекс методичного забезпечення  практичного навчання

 

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

2.5

Створити умови для підвищення кваліфікації працівників шляхом стажування на підприємствах та в організаціях, де запроваджено прогресивні технології виробництва сільськогосподарської продукції

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

2.6

Приймати участь в регіональних нарадах заступників директорів з виробничої роботи

Протягом року

Заступник директора з виробничої роботи

 

2.7

Поновити навчально- методичний комплекс забезпечення практичної підготовки

Протягом             року

Заступник директора з виробничої роботи

 

 

Заступник директора з виробничої роботи                          Качановський О.І.