8 листопада 2019

Шановні випускники ЮРИДИЧНОГО відділення!

Запрошуємо Вас на урочистості з нагоди 30-річчя юридичного відділення Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», які відбудуться 8 листопада 2019 року в Палаці культури «Хімік» (м. Рівне, вул. Князя Острозького,1). Початок о 15:00


26 жовтня 2019

26 жовтня (субота) 2019 року в актовій залі коледжу відбудуться батьківські збори для батьків студентів других курсів,

які здаватимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Порядок денний:

1. Про особливості та порядок проведення державної підсумкової атестації (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2020 році.

Доповідає: завідувач відділення загальноосвітньої підготовки Гуменюк В.Д.

2. Про підготовку студентів других курсів до здачі ДПА у формі ЗНО у 2020 році.

 Доповідає: заступник директора з виховної роботи  О.Г. Талімончук

 Початок зборів об 11:00.

 Адміністрація коледжу


24 жовтня 2019

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
«БОЯРСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ»

Шановні студенти!

 

Адміністрація ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів», циклова комісія економічних дисциплін запрошують Вас взяти участь

у VIМіжвузівській студентській науково-практичній конференції

 «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»,

яка відбудеться  24 жовтня 2019 р.

 

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:

Кропивко С.В., к.т.н., доцент, директор  ВП НУБіП «Боярський коледж екології і природних ресурсів».

Члени оргкомітету:

Гетманьчик І.П.,  к.е.н., заступник директора з виховної роботи.

Сидорко В.П., заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист.

Якимовський Р.В., завідувач відділення агроекології та економіки ВП НУБіП «Боярський коледж екології і природних ресурсів»;

Рубан О.О., к.е.н., викладач циклової комісії економічних дисциплін;

Алєксова Л.А., викладач циклової комісії економічних дисциплін.

Лис Людмила Михайлівна, викладач циклової комісії економічних дисциплін.

Секретар конференції:

Злиденна В.І., секретар відділення агроекології і економіки.

 

 

 

 

Тематичні СЕКЦІї конференції:

 1. Економіка та управління підприємствами в сучасних умовах господарювання.
 2. Особливості організації виробництва в сільськогосподарських підприємствах.
 3. Актуальні питання розвитку маркетингу на сучасному етапі розвитку.
 4. Фінанси та податкова політика в умовах глобалізації.
 5. Особливості ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємства.
 6. Актуальні питання правового регулювання господарської діяльності.

 

УМОВИ УЧАСТІ

 1. Форма участі в конференції – дистанційна.
 2. Робочі мови конференції – українська, російська.
 3. До 22 жовтня (включно) необхідно надіслати на електронну адресу bkeipr_ekon@ukr.net матеріали:

- заявку на участь у конференції (зразок додається);

- тези доповіді, оформлені відповідно до вимог.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._тези, Іванов_І.І._заявка

 1. Після отримання матеріалів Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника лист – підтвердження.
 2. За результатами конференції буде сформовано електронний збірник матеріалів конференції, який буде розміщений на сайті коледжу за адресою: http://bkeipr.com
 3. Кожному автору, за потреби, буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції.

Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  ДОПОВІДЕЙ

 • Обсяг тез до 3 сторінок формату А-4;
 • Шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт;
 • міжрядковий інтервал - 1;
 • абзац відступ – 1 cм; поля: ліве – 2,5 cм; праве, верхнє, нижнє – 1,5 см.
 • таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного редактора;
 • підписи розміщуються під рисунком (рис.1 в тексті; Рис.1. – в назві);
 • формули виконуються в редакторі Microsoft Equation;
 • сторінки не нумеруються;
 • використана література (без повторів) оформляється відповідно до чинних вимог;
 • відповідальність за зміст і оформлення несе автор і науковий керівник (для студентів).

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

- напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді;

- прізвище та ініціали автора (не більше двох), відділення, спеціальність, курс;

- назва навчального закладу;

- науковий керівник (посада, науковий ступінь, звання, ПІП);

- назва тез доповіді  (великі літери, шрифт – напівжирний);

- текст;

– список літератури.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Секція: Економіка та управління підприємствами в сучасних умовах господарювання.

 

Іванов І.І., відділення агроекології та економіки,

спеціальність «Менеджмент», ІІІ курс

ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів».

Науковий керівник – викладач, к.е.н. Тихонова І.К.

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

В умовах світової фінансової кризи існує велика небезпека «віднести» існуючі економічні проблеми в Україні на рахунок кризи, в черговий раз змарнувавши можливість реалізації системних реформ. [1].

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Динаміка зростання та ризики нестабільності економіки України в 2018 році. – К.: НІСД, 2018. – С. 81–83.

 

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам та надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються!

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження на Ваш e-mail.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий керівник, його науковий  ступінь  та вчене звання

 

Тематичний напрямок конференції

 

Назва доповіді

 

Повна назва навчального закладу

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Форма участі (очна, дистанційна)

 

 

Відповіді на питання щодо проведення

VI Міжвузівської студентської науково-практичної конференції

 Ви можете отримати за телефонами:

Якимовський Руслан Вікторович - (067)-688-47-50

Рубан Ольга Олександрівна – (096)-398-56-55


16 жовтня 2019

16.10.2019 в аудиторії № 56 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу № 2

Початок о 15:00

Порядок денний:

 

 1. Про хід виконання рішень попередніх педрад.

Інформує: секретар педагогічної ради

 1. Про підсумки діяльності колективу коледжу за період з 29.08.2019 по 16.10.2019.

Доповідає: Корсун Я. П., директор коледжу

 1. Сучасні аспекти формування громадянина-патріота під час викладання дисципліни «Захист Вітчизни».

Доповідає: Христянович В. М., викладач дисципліни «Захист Вітчизни»

Готують: Свінтозельський В. П., викладач дисципліни «Безпека життєдіяльності»,

Пастушенко Н. В., методист відділення

 1. Актуальні питання імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Доповідає: Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи

 1. Залучення роботодавців та інших стейкхолдерів до процесу формування фахових компетентностей зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Доповідає: Русіна Н. Г., голова циклової комісії землевпорядних дисциплін

Готує: Люльчик В. О., завідувач технічного відділення

 1. Різне

6.1. Ресурсне середовище розвитку освіти. Стан забезпечення освіти в країні.

Доповідає: Гуменюк В. Д., завідувач відділення загальноосвітньої підготовки


15 жовтня 2019

Студенти та педагогічний колектив ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж" звертається


30 вересня 2019

НУБіП УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ

на консультаційно-підготовчі курси

до здачі зовнішнього незалежного оцінювання знань:

українська мова і література; математика; біологія; хімія; фізика; географія; англійська мова; історія України.

  Що дають курси?

 1. Готують слухачів з більшості предметів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
 2. Тверді знання і навички для здачі ЗНО та подальшого навчання у вищому навчальному закладі.
 3. Знайомлять з історією, звичаями та традиціями університету, адаптують абітурієнтів до студентського життя.

 Коли проходять?

Початок занять – по мірі формування груп.

Форми навчання:

 • денна: вихідного дня (по суботах і неділях з 9.00 до 17.00) та вечірня (будні дні з 16.00 до 18.30);
 • заочно-дистанційна (поєднує очну і заочну форму навчання для слухачів з усіх регіонів України).

 Як записатись?

Для запису на курси та додатковою інформацією звертайтеся за телефонами:

(044) 527-84-09, (067) 479-85-08 – з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00 або

за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус №1, кімн. 9.

Електронна пошта: pidgotovche@nubip.edu.ua.

 Що необхідно для запису на курси?

 1. Заява;
 2. Фото (3 х 4) – 1 шт.;
 3. Ксерокопія першої та другої сторінок паспорта та ідентифікаційного коду дитини та одного з батьків.

 


25 вересня 2019

25 вересня 2019 року (середа) в коледжі проводиться особисто-командна першість з легкоатлетичного кросу.

Дистанції:

 • 500 м - дівчата;
 • 1000 м - юнаки.

Місце проведення: Гідропарк

Початок змагань: 

11:00 - економічне відділення

12:00 - технічне відділення

13:20 - групи першої зміни

Колектив фізичного виховання


21 вересня 2019

З 21 вересня 2019  року навчання буде проводитися по суботах за регламентом суботи. Заняття 21 вересня 2019 року за розкладом понеділка (чисельник)


10 вересня 2019

ОГОЛОШЕННЯ!

10.09.2019 року (вівторок) о 10:00 відбудеться БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК

"Рецепти з літа програміста".

Зібрані кошти будуть використані для надання благодійної допомоги дітям з вадами зору Клеванської школи-інтернату.


5 вересня 2019

у ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»

(аграрний коледж)

діє спортивний комплекс,

який складається із двох майданчиків,

у тому числі футбольне поле

із штучним покриттям від італійського виробника.

 ЗАПРОШУЄМО ФУТБОЛЬНІ КОМАНДИ

ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ з 01 жовтня 2018 року.

 Звертатися за адресою:

м. Рівне, вул. Коперніка, 44,

тел. (0362) 26-59-23,

м.т. 097 58 62 283