Практична компетентність - вагома складова у роботі фахівця ІТ

Рада роботодавців ВП Відділення програмування

19 червня 2022

Однією з спеціальних (фахових) компетентностей освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра є здатність аналізувати, проектувати прототип людино-машинного інтерфейсу відповідно до уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної взаємодій. Ця компетентність враховує знання майбутніх фахівців з точки зору дизайнерського підходу до розробки інтерфейсу програмного продукту, який створює програміст. Досить часто випускники коледжу обирають роботу пов’язану саме з графікою та анімацією. Це інтерфейс вебресурсів, фото об’єктів бази даних програмних продуктів тощо. На допомогу приходить програмне забезпечення, яке дозволяє створити графічні об’єкти.

Про набуття практичного досвіду викладачами та студентами у роботі з графікою та дизайном йшлася мова під час однієї із зустрічей з директором «Апрайс IT Академія» Назаром Маланчуком. Він запропонував організувати навчання на базі цього навчального закладу з професійним фахівцем Оксаною Курсік з метою набуття навиків роботи з графічним редактором Adobe Photoshop.

15 червня 2022 року стартувало навчання для 15 осіб викладачів та студентів ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України». Навчання дозволить опанувати не тільки інструментарій графічного редактору, а й набути практичний досвід для подальшого використання у своїй роботі та навчанні. Дякуємо Назару та його мережі «Uprise IT Академія» за можливість здобуття неформальної освіти у галузі ІТ.

Ірина Якимчук, завідувач відділення програмування