Захист курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» здобувачами освіти 071 Облік і оподаткування

Економічне відділення

20 травня 2022

20 травня 2022 року відбувся захист курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» здобувачами фахової передвищої освіти 32-О групи економічного відділення, спеціальності 071 Облік і оподаткування. Захист проводився дистанційно комісією у складі:  Матвійчук Любов Анатоліївни – викладача економічних дисциплін та Мартиновою Іриною Миколаївною – завідувачем економічного відділення.

Одним з напрямків науково-дослідної роботи, що здійснюється в межах навчально-виховного процесу, є написання та підготовка курсових робіт, які є основними кваліфікаційними науковими роботами, що виконуються здобувачами освіти індивідуально в процесі їх навчання в вищому навчальному закладі.

Виконання і захист курсової роботи дозволяють визначити рівень теоретичної і практичної підготовки здобувачів освіти, їх вміння самостійно працювати з науковими джерелами, правильно аналізувати та узагальнювати навчальний матеріал. Курсова робота є своєрідним підсумком процесу навчання.

Під час захисту курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» здобувачі освіти показали достатньо високий рівень теоретичної та практичної підготовки. Набутті вміння та знання стануть запорукою професійної компетентності майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку, що ґрунтується на критичному мисленні та здатності застосовувати теоретичні надбання на практиці.

З найкращими доповідями та презентаціями під час захисту курсової роботи виступили здобувачі освіти: Алексєєва А., Монах В., Боротюк В.

 

 Любов Матвійчук,

викладач економічних дисциплін