Впровадження навчальної хмари Lcloud в освітній процес коледжу

Відділення програмування Коледж

18 листопада 2021

18 листопада 2021 року пройшли заняття з впровадження в освітній процес коледжу електронної системи Lcloud. Заняття проводили представники методичної служби Новоград-Волинського медичного коледжу: Микола Стаднік, методист коледжу, Наталія Мухаровська, завідувачка навчально-методичного кабінету та Ірина Зінчук, завідувачка навчально-методичною лабораторією.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації отримали інформацію про восьмирічний досвід впровадження власної навчальної хмари в освітній процес медичного коледжу та 12 інших навчальних закладів. Микола Миколайович розкрив переваги використання такої системи та засоби співпраці з батьками, з метою покращення освітнього процесу.

"Це процес не одного дня, тижня, навіть місяця. Це тривалий процес впровадження навчальної хмари Lcloud після завершення якого ви не зможете уявляти освітній процес ВСП "РФК НУБіПУкраїни".

Навчальна хмара (НХ) – інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї комп’ютерної програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об’єкти програми (інформаційні блоки, вебформи, форуми, шаблони та інші) для їх спільного відображення і використання, зазвичай в одному зовнішньому вигляді, мові інтерфейсу, доменному імені або каталозі.

Метою створення НХ є змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників освітнього процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

На цих заняттях були присутні керівники структурних підрозділів та голови циклових комісій. Для успішного старту впровадження потрібно виконати ряд дій, які дозволять у майбутньому вирішити ряд завдань:

 • презентація ЕНК (електронного навчального курсу);
 • доступ учасників освітнього процесу коледжу до ЕНК у визначений період;
 • робота студентів з навчальними матеріалами дистанційно;
 • онлайн консультації від викладачів;
 • діагностика рівня знань здобувачів освіти;
 • проходження вебанкетування з метою покращення роботи навчальної хмари.

Система lCloud (https://rcnubip.lcloud.in.ua/) – сучасна CRM-система для керування розкладом занять, створення комплексу єдиного навчально-методичного забезпечення, портфоліо викладача, електронного журналу, відомостей про студента та його рейтинг, проведення онлайн-тестування тощо.

Навчальна хмара lCloud виконує наступні функції:

 • вхід у НХ;
 • відомості про рейтинг студентів;
 • формування відомостей різних форм контролю;
 • електронна залікова книжка;
 • керування розкладом занять;
 • внесення, збереження, редагування, знищення інформації;
 • налаштування облікових записів користувачів;
 • внесення навчальних планів та їх виконання;
 • створення комплексу єдиного навчально-методичного забезпечення;
 • контроль за виконанням педнавантаження викладачів;
 • портфоліо викладача;
 • ведення електронний журнал групи;
 • проведення онлайн-тестування;
 • відвідування студентами занять тощо

Після її впровадження можна виділити переваги lCloud як для викладачів так і для здобувачів освіти.

Для викладачів:

 • підвищення ІТ компетентності викладача;
 • розробка нового освітнього контенту та покращення існуючого;
 • зміна підходів до підвищення кваліфікації;
 • створення комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни;
 • проведення онлайн-тестування здобувачів освіти;
 • ведення обліку навчання студентів;
 • контроль за виконанням свого педнавантаження;
 • формування портфоліо викладача;
 • електронне заповнення відомостей заліків та екзаменів, залікових книжок;
 • економія затрат часу на заповнення заліково-екзаменаційної документації;
 • постійний контроль завідувача відділення за процесом заповнення документації, що супроводжує освітній процес;
 • електронний рейтинг студентів, викладачів тощо.

Для студентів:

 • формування навички – вміння вчитися;
 • використання різноманітних засобів дистанційної освіти;
 • синхронний і асинхронний режим роботи;
 • раціональне і ефективне використання свого часу;
 • можливість навчання у будь-який час і у будь-якому місці;
 • навчатися у своєму темпі;
 • доступність навчальних матеріалів;
 • мобільність;
 • індивідуальний підхід.

Розробники навчальної хмари сприяють впровадженню свого програмного продукту у навчальний процес. Для цього ними розроблено масовий відкритий онлайн курс, який складається з відеороликів, де презентуються етапи впровадження та функції навчальної хмари. Ці відеоуроки викладено на сторінці популярного відеохостингу, що дозволяє учасникам освітнього процесу опрацьовувати їх у будь-якому місці, де є доступ Інтернету, та у зручний час.

Ірина Якимчук, завідувач відділення програмування