Відкрите заняття з дисципліни «Фізична культура»

Відділення програмування

07 жовтня 2021

6 жовтня 2021 року викладачем фізичного виховання Бойко Людмилою Анатоліївною зі студентами 22–ІП групи було проведено відкрите заняття з предмету «Фізична культура» на тему: «Легка атлетика».

Заняття мало класичну структуру: підготовчу, основну та заключну частини. Під час шикування студенти продемонстрували належну організованість і дисципліну. З метою підготовки організації студентів до основних фізичних навантажень проведено ходьбу, біг, загальнорозвиваючі вправи. Діяльність студентів на занятті спрямовано на реалізацію таких завдань: виконання серії спеціально бігових вправ, естафетний біг з етапами проходження, біг з низького старту, оздоровчо – відновлювальний біг. Дібрані цікаві вправи, здійснювався логічний перехід від однієї до іншої вправи. Кожен етап заняття був детально продуманий і дозований, пояснення – чіткі і дохідливі. На занятті було застосовано різноманітні форми та методи педагогічної майстерності, направлені на вдосконалення фізичної підготовки здобувачів освіти, а також розвиток у молоді любові до спорту. Студенти продемонстрували свої спортивні можливості, фізичну підготовку.               

Людмила Бойко,  викладач фізичного виховання