Відкрите практичне заняття з дисципліни «Ораторське мистецтво» на тему: «Оратори Стародавньої Греції та Стародавнього Риму»

Юридичне відділення

04 жовтня 2021

04  жовтня 2021 року, в  рамках проведення тижня юридично – соціальних дисциплін відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни «Ораторське мистецтво» на тему: «Оратори Стародавньої Греції та Стародавнього Риму» для здобувачів освіти 22-Ю групі в Бібліотечному -інформаційному центрі коледжу.

Дидактична мета – закріплення вмінь і навичок здобувачів освіти із зародження риторики як науки Стародавній Греції  та Стародавньому Римі.

Виховна мета – виховувати у здобувачів освіти професійні якості, уважність, цілеспрямованість, осмислене ставлення до надбань оптичної риторики.

Красномовство має свою історію, без знання якої  важко розрахувати  на успіх, тим більш   юриспруденції. Уже  в Стародавньому Єгипті, Індії, Китаї було відоме мистецтво риторики, але справжньою його батьківщиною  є Стародавня Греція, де публічне слово  мало надзвичайно  велике  суспільне значення.

Античні ритори виступали із сенатських трибун, на засіданнях, форумах, судових процесах.

Jus est ars honi et aequi (Право – це мистецтво добра і справедливості). Воно пов’язане з нормативною поведінкою людей. Професія юриста як своєрідний вид   спеціальної діяльності, виділяється  серед інших цілим  родом специфічних властивостей, зумовлених тією  роллю, яку  відіграють  право  і законність  у житті  суспільства.

Саме юристи, які  мають ґрунтовані знання, відповідному  професійну підготовку, високу правосвідомість та правову культуру, чітке розуміння своєї відповідальності  за долю людей, наділені владними повноваженнями здатні ефективно  впливати на зміцнення  законності   правопорядку в державі.

Зі своїми презентаціями виступали здобувачі освіти:

  1. Панчук Михайло – «Риторичне мистецтво Перикла»
  2. Ліскова Катерина – «Плутарх і його риторика»
  3. Павлюк Максим – «Демосфен великий оратор Стародавньої Греції».
  4. Чирикало Жанна – «Красномовство Поліблія».
  5. Наумець Тетяна – «Красномовство Страбона».
  6. Глущук Владислав – «Риторика Арістотеля як вершина давнього грецького красномовства».
  7. Юзепчук Володимир – «Секрети майстерності М.Т. Цицерона».

     Володимир Захарчук, викладач юридичних дисциплін