Співбесіда керівництва університету з керівниками відокремленими структурних підрозділів

Коледж

19 січня 2021

18 січня 2021 року розпочалися співбесіди керівництва НУБіП з керівниками відокремлених структурних підрозділів. Традиційно на початку нового року керівники структурних підрозділів доповідають про основні досягнення та здобутки попереднього року, здійснюють аналіз існуючих проблем, узгоджують пріоритетні напрямки і заходи діяльності колективів ВСП НУБіП України на новий рік. Співбесіди проходили як в традиційній формі, із дотриманням усіх проти епідеміологічних вимог, так і в режимі онлайн, що дозволило долучити до обговорення не тільки адміністрацію відокремлених структурних підрозділів, але й більш широку аудиторію.

Кожний керівник повідомив про успішне завершення календарного року, за підтримки керівництва університету вдалося уникнути заборгованості із фінансуванням по виплатам стипендій, заробітних плат та оплати комунальних платежів. Колективи коледжів доклали максимальних зусиль для організації освітнього процесу в нових умовах дистанційного та змішаного навчання. Для налагодження ефективної дистанційної комунікації колективи відокремлених структурних підрозділів, з початку запровадження карантинних заходів використовували різноманітні навчальні платформи та електронні ресурси: GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM, MOODLE, TEAMLINK, KAHOOT, ПЛАТФОРМА «НА УРОК», ZOOM, CISCO WEBEX, VIBER, e-mail та інші. Як повідомили директори відокремлених структурних підрозділів, дані ресурси дозволили найкраще реалізувати спілкування у форматі «студент-викладач», контролювати знання та загалом управління освітнім процесом.

За результатами 2020 року Рівненський фаховий коледж НУБіП входить в трійку коледжів аграрного спрямування за чисельністю студентів денної та заочної форм навчання. Це накладає особливу відповідальність на колектив коледжу та прагнення не збавляти напругу у щоденній праці, акцентованій на формуванні контингенту студентів, забезпеченні якості освіти – відзначив директор коледжу Ярослав Корсун. Незважаючи на позитивну динаміку стосовно загальної чисельності студентів, за окремими спеціальностями є певне зниження за цим показником. Тому важливими завданнями на 2021 рік є забезпечення умов для продовження навчання за ступеневою освітою здобувачів освіти коледжу у базовому закладі, виконання ліцензійних умов і ліцензування освітньої діяльності за освітнім рівнем фахового молодшого бакалавра зі спеціальності «Кібербезпека», акредитація освітньо-професійної програми ОС Бакалавр «Будівництво та цивільна інженерія», зміцнення матеріально-технічної бази акредитованих спеціальностей, зокрема розширення можливостей використання інформаційних ресурсів в освітньому середовищі.

За результатами співбесід керівники відокремлених підрозділів отримали ряд доручень, основне з яких – розширювати співпрацю з центральними та місцевими органами влади, депутатами різних рівнів, роботодавцями, бізнесом щодо урізноманітнення форм профорієнтаційної робити з активним висвітленням у соціальних мережах, підвищення якості підготовки фахівців, посилити роботу по залученню інституту до участі у виконанні науково-дослідних робіт, у тому числі підготовці спільних наукових проєктів з науковцями базового закладу, налагодження більш тісних форм співпраці із базовим закладом, проходження студентами виробничої практики, подальшого працевлаштування, вирішення інших нагальних потреб подальшого розвитку закладів.

Джерела: https://nubip.edu.ua/node/85905,  https://nubip.edu.ua/node/70057