Звіт про діяльність ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» у 2020 році

Коледж

16 грудня 2020

16 грудня 2020 року відбулися збори трудового колективу, де в. о. директора коледжу Корсун Ярослав Петрович, заслужений працівник освіти звітував про діяльність ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» протягом 2020 року.

На порядку денному були розглянуті наступні питання:

1. Звіт директора про діяльність коледжу.

1.1. Загальні відомості про ВСП «РФК НУБіП України».

1.2. Фінансово-економічна діяльність

1.3. Науково-педагогічний, педагогічний персонал

1.4. Стан навчально-лабораторної бази

1.5. Формування контингенту студентів

1.6. Організація навчального процесу

1.7. Виховна та культурно-масова і спортивна робота

1.8. Науково-дослідна робота

1.9. Навчально-інноваційна діяльність

1.10. Соціально-побутові умови науково-педагогічних, педагогічних працівників і студентів

1.11. Адміністративно-господарська діяльність

1.12. Міжнародна діяльність та зовнішньоекономічні зв'язки

1.13. План діяльності ВСП «РФК НУБіП України» на 2021 р.

2. Вибори делегатів для участі у конференції трудового колективу НУБіП України.

Збори пройшли в онлайн форматі, до якого приєдналися Кваша С. М., проректор з навчально-виховної роботи НУБіП України, Лопушняк В. І., начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання, Опальчук Б. В., заступник начальника відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання.

В обговоренні звіту взяли участь Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи, Качановський О. І., заступник директора з виробничої роботи, Талімончук О. Г., заступник директора з виховної роботи, Ковальчук С. В., заступник директора з навчальної роботи, Черначук-Семенишина О. В., головний бухгалтер коледжу.

Царук В. Ю. звернув увагу на необхідність написання самооцінки підготовки здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем ОПП спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Качановський О. І. зазначив, що важливим аспектом у підготовці майбутніх фахівців є навчально-матеріальна база. Адже максимально наближені умови навчання до виробничих дають змогу сформувати конкурентоспроможного фахівця. Співпраця з підприємствами дозволяє врахувати думку роботодавців щодо підготовки фахівців.

Талімончук О. Г. звернув увагу на проблему зменшення стипендіального забезпечення, що впливає на мотивацію студентів до навчання.

Ковальчук С. В. доповів про освоєння коштів, які надійшли у грудні місяці для використання на господарську діяльність навчального закладу.

Черначук-Семенишина О. В. проаналізувала фінансову діяльність коледжу у 2020 році і відзначила, що фінансовий рік для коледжу закінчується без заборгованостей.

Після обговорення учасники зборів трудового колективу одноголосно схвалили звіт директора коледжу та підтримали перспективний план закладу на 2020 рік.

Людмила Балдич, методист коледжу