Відкрите заняття з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"

Відділення програмування

23 жовтня 2020

22 жовтня 2020 року викладач програмування та інформаційних дисциплін Черняк Тетяна Григорівна провела відкрите заняття за змішаною системою з використанням технологій дистанційного навчання зі студентами 21-ІП групи відділення програмування. Тема «Підготовка і розв’язання на ПЕОМ задач обробки рядків».

На лабораторному занятті використані різні форми і методи роботи зі студентами: розповідь, бесіда, демонстрація, тестування.

Актуалізація опорних знань студентів проведена шляхом онлайн тестування. Демонстрація презентації «Рядкові величини в С++».

Всі здобувачі освіти були залучені до виконання лабораторної роботи. Результат їхньої роботи було реалзовано мовою програмування С++.