Відкрите заняття з дисципліни «Основи екології»

Технічне відділення

23 жовтня 2020

23 жовтня 2020 року викладач екології Малимон Стефанія Стефанівна провела відкрите заняття зі студентами 32-З групи технічного відділення спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» з теми «Охорона  та  раціональне використання водних ресурсів».

Епіграфом до заняття викладач обрала лозунг Глобального екологічного фонду програми розвитку ООН в Україні «Локальні дії – глобальні переваги».

На лекційному занятті використані різні форми і методи роботи зі студентами: розповідь, бесіда, пояснення, демонстрація навчального фільму,  робота з роздавальним матеріалом, розв’язання чайнворду.

Актуалізація опорних знань студентів проведена шляхом фронтального опитування. Демонстрація презентації «Охорона та раціональне використання водних ресурсів» і перегляд навчального фільму «Каналізаційні очисні споруди».

Всі здобувачі освіти були активними при розгляді теоретичних питань. На заняття була запрошена Худоба Ірина Петрівна – головний спеціаліст департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації. Фахівець ознайомила студентів з станом поверхневих вод Рівненщини, проблемами забруднення малих річок та шляхами їх вирішення тощо.  Ірина Петрівна  подарувала для коледжу книгу «Довкілля Рівненщини – 2018», яка містить інформацію про організацію екологічної роботи у ВСП «РК НУБІП України».

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу була проведена розв’язування чайнворду на тему «Водні ресурси України».

Набуті знання здобувачі освіти зможуть використати в подальшому навчанні та у майбутній професії.

Стефанія Малимон, викладач