Виховна година "Ознайомлення з бібліотечно-інформаційним центром"

Економічне відділення

21 жовтня 2020

В рамках щорічного студентського марафону "Передай естафету: студентське життя - це...", який проходить на економічному відділенні, 21 жовтня 2020р. в групі 22-Ф було проведено виховну годину "Ознайомлення з бібліотечно-інформаційним центром" (куратор групи Свінтозельський Назар Віталійович). Студенти мали змогу ознайомитися з бібліотечно-інформаційним центром та з деякими із його цінних надбань.

Бібліотека коледжу розпочала свою діяльність 1956 року разом зі створенням Рівненського сільськосподарського технікуму. Бібліотечний фонд першого року діяльності становив 3250 книг, але він постійно поповнювався. Деякі енциклопедичні видання того часу збереглись у фонді бібліотечно-інформаційного центру до сьогодні. У 2009 р. шляхом об’єднання ресурсів бібліотеки та лабораторії технічних засобів навчання було створено бібліотечно-інформаційний центр. Крім обслуговування студентів та викладачів, БІЦ проводить і культурно-масові заходи.

У ході виховної години студенти ознайомилися з однією з найцінніших книг, що є у нашій бібліотеці - "Україна - козацька держава". До видання  увійшло 5175 фотосвітлин, із них 535 фотоілюстрацій портретів гетьманів, кошових отаманів, козацької старшини та їхніх родин, 167 портретів історичних осіб козацької доби, церковних і культурно-освітніх діячів, письменників і вчених, воєвод і князів, імператорів і королів, понад 100 оригінальних портретів кобзарів і лірників. Сфотографовано і описано 453 одиниці холодної, вогнепальної зброї та військового спорядження, до видання увійшли практично всі 42 клейноди - булави, пірначі та келепи гетьманів і козацької старшини, що зберігаються в музеях України і за кордоном. Зібрана майже вся колекція народних картин "Козак Мамай" - 105 полотен і малюнків. 41 одиниця народних музичних інструментів- кобза, бандура, торбан і ліра. Сфотографовані і описані 187 стародруків і рукописів. Описано понад 380 одиниць золотарства та 50 виробів церковного шитва, із них 105 виробів - це вклади гетьманів, старшини та козаків до православних храмів і монастирів. Сфотографовано 160 православних храмів і 28 монастирів, побудованих, в добу козацького правління і завдяки ктиторству гетьманів і козацької старшини. Зафотофіксовано понад 100 козацьких могил та місць колишніх поховань.

Отож, студентське життя - це постійне пізнання чогось нового та цікавого.

Богдана Самолюк, студентка 22-Ф групи