Інженерія програмного забезпечення

Відділення програмування

24 липня 2020

Фахівці з програмування є найбільш затребувані на українському ринку. На них є попит як серед державних, так і серед приватних підприємств та компаній. Зважаючи на те, що підготовку таких фахівців у регіоні проводить лише наш державний заклад вищої освіти І рівня акредитації, можна сміливо говорити про невелику конкуренцію на ринку праці.

Наявність комп’ютерної техніки нового покоління, мультимедійних систем, вихід у Всесвітню мережу Інтернет, WI-FI дозволяють здійснювати підготовку не лише конкурентоздатного, висококваліфікованого фахівця, а й особистості з високим рівнем національної свідомості та духовної культури.

Те, що програмісти є найбільш популярними, говорить кількість бажаючих вступити у наш коледж та навчатися за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення. Таких на сьогодні є 115.

За ініціативи директора коледжу Корсуна Я. П., заслуженого працівника освіти України з 2001 року ведеться підготовка молодших спеціалістів за цією спеціальністю, яка раніше мала назву «Програмування для ЕОТ і АС», з 2008 року – «Розробка програмного забезпечення», а з 2016 року – ВСП «Рівненський коледж НУБІП України» починає здійснювати набір абітурієнтів за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». На даний момент випускники Рівненського коледжу відділення програмування отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з інженерії програмного забезпечення, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, галузі знань 12 Інформаційні технології.

Навчання здійснюється – за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб.

Ліцензований обсяг прийому – 75 осіб.

Навчання за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення заплановане так, що 2/3 часу підготовки відведено на лабораторно-практичне навчання, під час якого студенти набувають практичного досвіду:

  • застосування технологій проектування;
  • програмування;
  • налагодження;
  • тестування програмних продуктів.

13 комп’ютерних лабораторій у достатній мірі обладнані сучасним устаткуванням (255 комп’ютерів), технічними засобами навчання (інтерактивні дошки та мультимедійні проектори), меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-практичних робіт.

Велика увага приділяється організації курсового та дипломного проектування. Студенти виконують проекти на замовлення роботодавців, чим демонструють свої знання, вміння, навики та сприяють подальшому самоствердженню та працевлаштуванню.

Гарною традицією на відділенні є проведення підсумкової конференції за результатами проходження виробничої практики. Перед студентами відділення виступають запрошені представники таких провідних ІТ-компаній міста як SELECTO, SoftServ, SpLynx, Lanet та інших. Познайомивши студентів  з  принципами  роботи компанії, представники фірм запрошують студентів до компанії для навчання та стажування.

Випускники відділення програмування мають можливість продовжити навчання за ступеневою освітою:

ВСП «Рівненський коледж

НУБіП України»

ОКР «Фаховий молодший бакалавр»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОКР «Бакалавр», «Магістр»

 Інженерія програмного забезпечення

 Комп’ютерні науки

 Комп’ютерна інженерія

 Економічна кібернетика

Після 9 класів

на І курс

термін навчання –

3 роки 10 місяців

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

121

Інженерія програмного забезпечення

Після 11 класів

на ІІ курс

термін навчання –

2 роки 10 місяців

ВСП «Рівненський коледж

НУБіП України»

ОКР «Бакалавр»

 Інженерія програмного забезпечення

Після ПТУ (ПЛ) за професією «Оператор комп’ютерної верстки», «Операто обробки інформації та програмного забезпечення»

на ІІІ курс

термін навчання –

1 рік 10 місяців

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

  • Технік-програміст
  • Фахівець з інформаційних технологій
  • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
  • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
  • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У ВСП "РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ"

Ірина Якимчук, завідувач відділення програмування