До уваги абітурієнтів!

Коледж

02 липня 2020

Шановні абітурієнти! Ви маєте змогу надсилати заповнені заяви щодо вступу у коледж засобами Інтернету або поштового зв’язку.

Електронну заяву можна відправити за адресою: rdak@rv.uar.net

Паперову заяву - за адресою: 33001, м. Рівне, вул. Коперніка, 44

 

ФОРМА ЗАЯВИ для участі у конкурсному відборі на навчання за денною формою для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти

 

Порядок прийому заяв та документів здійснюється відповідно до розділу VІІ Правил прийому для участі у конкурсному відборі ВСП «РК НУБіП України»

Подання у 2020 році заяв в паперовій формі вступниками, що планують здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу приймальної комісії ВСП «РК НУБіП України» (rdak@rv.uar.net), зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, у терміни, визначені у розділі VI цих Правил. Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО у день прийняття заяви. Підтвердження про отримання заяви надсилається вступнику разом із розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву у паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії коледжу в день першого іспиту до його початку.

 

Реалізація права вступників на обрання місця навчання здійснюється відповідно до розділу XI Правил прийому. 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії коледжу (м. Рівне, вул. Коперніка, 44), зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі VІ Правил прийому. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії коледжу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі VІ Правил прийому. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

 

Контакти:

Електронна адреса коледжу: rdak@rv.uar.net

Поштова адреса коледжу: 33001, м. Рівне, вул. Коперніка, 44