Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку»

Коледж

10 квітня 2019

Національна академія педагогічних наук України (Інститут професійно-технічної освіти) та ДУ «Науково-методичний центр «Агроосвіта»» 8 квітня п.р. організували та провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку».

Було запрошено почесних гостей, таких як:

• Ничкало Нелля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України;

• Шаров Олег Ігорович – генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України;

• Телячий Юрій Васильович – директор Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України;

• Кретович Світлана Сергіївна – начальник головного управління вищої освіти МОН.

Конференція передбачала дві панельні дискусії:

І – забезпечення якості фахової передвищої освіти

 Було висвітлено такі питання:

• Модернізація змісту фахової передвищої освіти 

на компетентнісній основі;

• Методичні аспекти застосування інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахових молодших бакалаврів;

• Професійна розробка електронного освітнього контенту в умовах інформатизації суспільства;

• Проектування інформаційно-освітнього середовища з дисциплін природничого напряму;

• Використання сучасних електронних освітніх ресурсів 

у підготовці фахівців у коледжах і технікумах.

ІІ Компетентнісно-орієнтована підготовка фахівців для сучасного ринку праці

Розглянули такі питання:

• Вимоги ринку праці щодо кваліфікації фахівців;

• Конкурентоздатність як маркер успішності фахівця;

• Сучасні тенденції розвитку фахової передвищої освіти: аспекти правового регулювання;

• Досвід КЕРНЕЛ у підготовці фахівців.

На цій конференції представником від ВСП "Рівненський коледж НУБіП України" був Царук Василь Юрійович, заступник директора з навчальної роботи.

Джерело: http://agroosvita.com/