Про підсумки конкурсу «Лідер коледжівської освіти» у 2018

Коледж

06 вересня 2018

Конкурсу «Лідер коледжівської освіти» започатковано у 2016-2017 н. р. з метою активізації навчальної діяльності та представлення методичних напрацювань педагогічних працівників; суспільного визнання адміністрацією коледжу роботи, яку проводять завідувачі відділень, голови циклових комісій, викладачі, завідувачі кабінетів і лабораторій, куратори навчальних груп, керівники предметних і наукових гуртків,.

Конкурс проводився відповідно до положення «Про конкурс «Лідер коледжівської освіти» Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», введеного в дію наказом директора 03.10.2016 № 01-ОД.

Наказом директора від 01.11.2017 № 169-ОД створено конкурсну комісію для організації та проведення конкурсу «Лідер коледжівської освіти» у 2017-2018 навчальному році у складі:

1. Корсуна Я. П. – директора коледжу, голови комісії;

2. Царука В. Ю. – заступника директора з навчальної роботи, заступника голови комісії;

3. Талімончука О. Г. – заступника директора з виховної роботи, члена комісії;

4. Качановського О. І. – заступника директора з виробничого навчання, голови профкому коледжу, члена комісії;

5.  Балдич Л. В. – методиста коледжу, секретаря комісії;

6. Яткевич І. П. – помічника директора з кадрової роботи, члена комісії.

Впродовж 2017-2018 н. р. педагогічний колектив коледжу ефективно здійснював освітню діяльність, плідно працював над вирішенням поставлених завдань, активно впроваджував інновації в освітній процес.

За 2017-2018 н. р.:

ліцензовано провадження освітньої діяльності за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 121 Інженерія програмного забезпечення, 193 Геодезія та землеустрій та здійснено набір студентів на навчання для здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня;

здійснено набір студентів на навчання за ОКР «молодший спеціаліст», зокрема, найбільшою популярністю користується спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення, конкурс на яку становив близько 7 осіб на одне державне місце, завідувач відділення програмування Якимчук І. О.;

викладачі коледжу взяли участь як доповідачі у семінарах всеукраїнського рівня, проведених ДУ «НМЦ «Агроосвіта», всеукраїнських і міжнародних конференціях;

на базі коледжу проведено: два обласних методичних об’єднання викладачів математики та заступників директорів з виробничої роботи технікумів і коледжів; засідання навчально-методичної комісії ДУ «НМЦ «Агроосвіта» зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій; семінар-тренінг «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців спеціальності 193 Геодезія та землеустрій»; семінар-нарада директорів відокремлених підрозділі НУБіП України «Про заходи поліпшення практичної підготовки випускників закладів вищої освіти»;

розроблено і введено в дію новий веб-ресурс навчального закладу та забезпечено його постійне функціонування та якісна підтримка;

проведено щорічну традиційну Виставку педагогічного досвіду і творчості молоді, на яку було представлено 451 експонат, з яких 142 методичні розробки викладачів; найбільшу кількість експонатів представили викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, голова комісії Тригубець Л. Р.; найбільшу кількість методичних розробок представили викладачі циклової комісії економічних дисциплін, голова циклової комісії Олійник Г. А.; найактивніші учасники виставки – Матвійчук Л. А., Юпаткіна Н. Я.,Бондарчук І. П.;

за результатами підведення конкурсною комісією ДУ «НМЦ «Агроосвіта» підсумків конкурсу «Педагогічні інновації» у 2018 році 10 робіт викладачів посіли призові місця, в тому числі роботи Матковської І. Д., Люка М. Г., Лагоднюка Р. А., Кушнірука О. М., зайняли І місце, серед переможців 6 робіт викладачів циклової комісії землевпорядних дисциплін, голова циклової комісії землевпорядних дисциплін Русіна Н. Г. 28 робіт викладачів коледжу занесені до Каталогу кращих конкурсних робіт.

робота – інтерактивний правовий проект «Територіальна громада: просторова основа утворення і діяльності органів місцевого самоврядування» Матковської І. Д., викладача юридичних дисциплін, була представлена на конкурс «Педагогічний ОСКАР-2018» і зайняла І місце;

викладачі керували дослідницькою роботою студентів, готували їх до участі у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах. На «VІІ Фестивалі студентської науки-2018» в НУБіП України гурток «Консультант» зайняв ІІ місце, керівник гуртка Кийко Н. М.

Учасники конкурсу до 02.05.2018 підготували роботи, у яких викладено педагогічний досвід, і представили їх на щорічній традиційній Виставці педагогічного досвіду і творчості молоді.

У конкурсі цього року взяли участь 48 педагогічних працівники коледжу. На конкурс була подано 43 роботи учасників конкурсу у номінаціях:

Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти – 5учасників, 5 робіт;

Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти – 7 учасників, 7 робіт;

Викладач – лідер коледжівської освіти – 7 учасників, 7 робіт;

Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти – 6 учасників, 6 робіт;

Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти – 6 учасників, 6 робіт;

Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти – 12 робіт.

Конкурсна комісії провела огляд робіт, у яких відображена організаційна, навчальна, методична і громадська робота та перспективний педагогічний досвід, що стосується надбань поточного навчального року учасників конкурсу і визначила переможців відповідно до номінацій:

Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти,

переможець – ЯКИМЧУК Ірина Олександрівна, завідувач відділення програмування.

Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти,

переможець – ОЛІЙНИК Ганна Анатоліївна, голова циклової комісії економічних дисциплін.

Викладач – лідер коледжівської освіти,

переможець – МАТКОВСЬКА Ірина Дмитрівна, викладач циклової комісії юридично-соціальних дисциплін.

Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти,

переможець БОНДАРЧУК Ірина Павлівна, куратор випускної навчальної групи 31-О спеціальності «Облік і оподаткування».

Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти,

переможець – ЛЮТКО Микола Григорович, завідувач лабораторії інформаційних технологій у землевпорядкуванні.

Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти,

переможець – КИЙКО Неля Миколаївна, керівники гуртка «Консультант», викладач землевпорядних дисциплін.

Високі результати навчальної, виховної та методичної роботи показали: РУСІНА Неля Григорівна, голова циклової комісії землевпорядних дисциплін; ТРИГУБЕЦЬ Лариса Романівна, голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін; ЛАГОДНЮК Роман Анатолійович, викладач землевпорядних дисциплін; МАТВІЙЧУК Любов Анатоліївна, викладач економічних дисциплін; КУШНІРУК Олександр Миколайович, куратор навчальної групи 42-З спеціальності «Геодезія та землеустрій».

03.05.2017 у коледжі було проведено традиційний конкурс «Кращий студент – 2018». Мета даного конкурсу – розвиток творчих здібностей студентів, створення позитивного іміджу студентського лідерства, заохочення до професійного вдосконалення та підвищення інтелектуального рівня.

Претендентами на звання самого ерудованого і креативного студента коледжу були: майбутній землевпорядник Покотило Вікторія, студентка 32-З групи; майбутній будівельник Царук Дмитро, студент 21-Б групи; майбутній юрист Степанюк Яна, студентка 21-Ю групи; майбутній фінансист Петрович Марина, студентка 21-Ф групи; майбутній програміст Федусь Ярослав, студент 32-П групи.

Конкурсанти демонстрували свої таланти у трьох завданнях:

Представлення. «Я як особистість. Моя майбутня професія».

Інтелектуальний тур.

Світ моїх захоплень.

У напруженій, але чесній і справедливій боротьбі, звання «Студент року – 2018» виборола студентка юридичного відділення СТЕПАНЮК Яна.

Степанюк Яна, студентка 21-Ю групи юридичного відділення, представляла коледж на Регіональному конкурсі «Студент року 2018».

Переможці та учасники конкурсу, які показали високі результати, нагороджені преміями, грамотами і подяками. Конкурсна комісія відзначила якісну підготовку матеріалів на конкурс головами циклових комісій, викладачами, кураторами навчальних груп, завідувачами відділень.

Методист коледжу Л. В. Балдич