Розробка механізмів об’єктивного оцінювання педагогічних працівників передбачає наявність певних правил, принципів, якими слід при цьому керуватися. До таких принципів належить системність, всебічність, справедливість, можливість порівняти результати, конфіденційність результатів оцінки.

У відповідності до цих принципів у 2016-2017 навчальному році започатковано Конкурс «Лідер коледжівської освіти». Його метою стала активізація навчальної і виховної діяльності, представлення методичних напрацювань педагогічних працівників, суспільне визнання адміністрацією коледжу роботи, яку проводять викладачі, завідувачі кабінетів і лабораторій, куратори навчальних груп, керівники предметних і наукових гуртків, завідувачі відділень, голови циклових комісій.

 

З 15 листопада 2017 року стартує конкурс «Лідер коледжівської освіти». У 2017-2018 навчальному році конкурс буде проводитися відповідно до положення про конкурс «Лідер коледжівської освіти» Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», введеного в дію наказом директора 03 жовтня 2016 р. № 01-ОД, за номінаціями:

 1. Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти;
 2. Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти.
 3. Викладач – лідер коледжівської освіти;
 4. Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти;
 5. Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти;
 6. Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти;
 7. Студент року – лідер коледжівської освіти.

Наказом директора від 01 листопада 2017 р. № 169-ОД створено конкурсну комісію у складі семи осіб.

Особливістю проведення конкурсу у поточному навчальному році є розширена кількість учасників у номінації «Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти», у якій змагатимуться керівники 14 предметних і наукових гуртків.

До 20 квітня 2018 року учасники конкурсу повинні представити роботи, у яких викладено педагогічний досвід, що стосується надбань поточного навчального року. Після огляду робіт конкурсна комісія визначить переможців.

 

Список учасників конкурсу «Лідер коледжівської освіти – 2018»

 

Лідер коледжівської освіти 2016-2017

27 червня 2017 року відбулося засідання конкурсної комісії, створеної для організації та проведення конкурсу «Лідер коледжівської освіти» (наказ від 01 листопада 2016 р. № 18-ОД). Конкурс проводився відповідно до положення «Про конкурс «Лідер коледжівської освіти» Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», введеного в дію наказом директора 03 жовтня 2016 р. № 01-ОД.

На конкурс була подано 31 робота учасників конкурсу у номінаціях.

 1. Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти – 5 робіт;
 2. Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти – 7 робіт;
 3. Викладач – лідер коледжівської освіти – 7 робіт;
 4. Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти – 5 робіт;
 5. Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти – 5 робіт;
 6. Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти – 2 роботи.

Конкурсна комісії провела огляд робіт, у яких відображена організаційна, навчальна, методична і громадська робота та перспективний педагогічний досвід, що стосується надбань 2016-2017 н. р. учасників конкурсу і визначила переможців відповідно до номінацій та внесла пропозиції щодо їх відзначення і нагородження.

  1. Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти – МАРТИНОВА Ірина Миколаївна, завідувач економічного відділення.

  2. Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти – ОЛІЙНИК Ганна Анатоліївна, голова циклової комісії економічних дисциплін.

  3. Викладач – лідер коледжівської освіти – КУПЧИШИНА Тетяна Володимирівна, викладач циклової комісії юридично-соціальних дисциплін.

  4. Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти – КУДЕЛЯ Оксана Олексіївна, куратор навчальної групи 43-П спеціальності «Розробка програмного забезпечення».

  5. Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти – НОВІЦЬКИЙ Сергій Броніславович, завідувач лабораторії «Навчальна бухгалтерія».

  6. Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти – КУШНІРУК Олександр Миколайович; ЛЮТКО Микола Григорович, викладачі землевпорядних дисциплін, керівники гуртка «Картографи Google м. Рівне».
    

Конкурсна комісія відзначила активну діяльність впродовж навчального року, якісне оформлення матеріалів, поданих на конкурс, таких учасників: ЯКИМЧУК Ірину Олександрівну, завідувача відділення програмування; ТРИГУБЕЦЬ Ларису Романівну, голову циклової комісії загальноосвітніх дисциплін; ГУЛЮК Юлію Сергіївну, куратора навчальної групи 31-О спеціальності «Бухгалтерський облік»; ХРИСТЯНОВИЧА Володимира Миколайовича, викладача предмета «Захист Вітчизни», керівника гуртка «Кульова стрільба».

           

03 травня 2017 р. у коледжі було проведено традиційний конкурс «Кращий студент – 2017». Мета даного конкурсу – розвиток творчих здібностей студентів, створення позитивного іміджу студентського лідерства, заохочення до професійного вдосконалення та підвищення інтелектуального рівня. Високу честь представляти свої відділення отримали студенти: Шулім Тетяна – юридичне відділення; Крук Діана – технічне відділення (спеціальність «Землевпорядкування»); Трофимчук Вадим – відділення програмування; Дученко Олександр – економічне відділення; Систук Назарій – технічне відділення (спеціальність «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»).

Конкурсна програма передбачала виконання трьох завдань:

 1. Я як особистість. Моя майбутня професія.
 2. Інтелектуальний конкурс.
 3. Світ моїх захоплень.

Учасники конкурсної програми креативно підійшли до вирішення поставлених завдань і кожен із них мав свій неповторний стиль: Систук Назарій вразив глядачів своїми ораторськими здібностями, виступи Крук Діани відзначалися професіоналізмом, найерудованішим студентом, який переміг у інтелектуальному конкурсі, став Трофимчук Вадим, Шулім Тетяна підтвердила свій статус талановитої акторки, наділеної неперевершеним почуття гумору, Дученко Олександр підкорив усіх своїм вокалом та елегантністю.

За підсумками проведення трьох конкурсних завдань кращим студентом коледжу став представник відділення програмування Трофичук Вадим, якого визнано переможцем у номінації «Студент року – лідер коледжівської освіти» у 2017 р.

Трофимчук Вадим, студент 31-П групи відділення програмування, представляв 11 травня 2017 р. в актовій залі Мирогощанського аграрного коледжу, де відбувався Регіональний конкурс «Студент року 2017», ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» і посів 3 місце.

Методист коледжу                                                        Л. В. Балдич