Розробка механізмів об’єктивного оцінювання педагогічних працівників передбачає наявність певних правил, принципів, якими слід при цьому керуватися. До таких принципів належить системність, всебічність, справедливість, можливість порівняти результати, конфіденційність результатів оцінки.

У відповідності до цих принципів у 2016-2017 навчальному році започатковано Конкурс «Лідер коледжівської освіти». Його метою стала активізація навчальної і виховної діяльності, представлення методичних напрацювань педагогічних працівників, суспільне визнання адміністрацією коледжу роботи, яку проводять викладачі, завідувачі кабінетів і лабораторій, куратори навчальних груп, керівники предметних і наукових гуртків, завідувачі відділень, голови циклових комісій.

 

Лідери коледжівської освіти 2020

Впродовж 2019-2020 н. р. педагогічний колектив коледжу ефективно здійснював освітню діяльність, плідно працював над вирішенням поставлених завдань, активно впроваджував інновації в освітній процес.

За 2019-2020 н. р.:

 • акредитовано освітньо-професійні програми «Інженерія програмного забезпечення», «Геодезія та землеустрій», «Облік і оподаткування», підготовки здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем. Гаранти освітніх програм відповідно: Каштан С. С., ЛюльчикВ. О., Немкович  О. Б.;
 • здійснено набір студентів на базі БЗСО на навчання за ОПР «Фаховий молодший бакалавр» у кількості 242 студенти (230 студентів основного набір, 12 студентів додаткового набору);
 • викладачі коледжу взяли участь як слухачі і доповідачі у семінарах всеукраїнського рівня, проведених Міністерством освіти і науки України, Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», всеукраїнських і міжнародних конференціях;
 • на базі коледжу проведено: обласне методичне об’єднання викладачів інформатики і комп’ютерної техніки закладів фахової передвищої освіти, (виступали: Каштан С. С., Куделя О. О., Якимчук І. О.);
 • студенти коледжу Мельничук Аліна і Ковтун Андрій взяли у конкурсі «Краса НУБіП» і вибороли першість у номінаціях «Міс витонченість» та «Міс глядацьких симпатій», «Містер впевненість» та «Містер глядацьких симпатій» відповідно. Куратори студентів: Матвійчук Л. А., Басюк О. П.;
 • проведено щорічну традиційну Виставку педагогічного досвіду і творчості молоді, загальна кількість представлених робіт 311, з них 162 – методичні розробки і 23 творчі роботи викладачів а також 71 художньо-естетична та 29 наукових та пошуково-дослідницьких студентських робіт. Найбільшу кількість методичних робіт (30) представили викладачі циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін, завідувач відділення програмування Якимчук І. О., та викладачі циклової комісії землевпорядних дисциплін, голова комісії Русіна Н. Г. Найбільшу кількість студентських наукових і пошуково-дослідницьких робіт (14) було представлено викладачами циклової комісії землевпорядних дисциплін (голова комісії Русіна Н. Г.); 10 робіт представили викладачі циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін (завідувач відділення Якимчук І. О.). Найактивніші учасники виставки – Петриковська А. А., Чорна І. В., Кристопчук Т. Є., Сорока М. В., Лисяк О. М., Гнатюк А. А., Матвійчук Л. А., Гулюк Ю. С., Біда П. І., Рудько О. М., Бусленко Г. М., Куделя О. О., Якимчук І. О., Тригубець Л. Р., Юхимчук Ю. П., Петрівська Л. О., Захарчук В. М., Навозняк Л. М.;
 • за результатами підведення конкурсною комісією Національної академії педагогічних наук України і ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» підсумків конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР» у 2020 році 14 робіт викладачів оцінені найвищим балом, п’ять робіт посіли призові місця, в тому числі три роботи зайняли І місце, переможними стали роботи таких викладачів і працівників: Кушнірука О. М., Олійник Г. А., Кийко Н. М., Рудько О. М., Бурячинської Л. В., Чорнобривої О. В., Капітули І. К., Шелепенка О. І.;
 • забезпечувалась прозорість та відкритість інформації через веб-ресурс коледжу, активно оприлюднювалися новини з життя та діяльності педагогічного та студентського колективу коледжу, оновлювалася інформація та здійснювалося наповнення електронними навчальними ресурсами для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в умовах карантину, відповідальні: Якимчук І. О., Стрик П. М.
 • здобувачі освіти за першим (бакалаврським рівнем) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, керівники робіт: Гнатюк А. А., Качановський О. І., Русіна Н. Г., Кийко Н. М., Каштан С. С.;
 • юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету провів Західноукраїнський інтелектуальний турнір «Natus Vincere» на кубок ректора ТНЕУ. За результатами трьох етапів команда «КАНТ» коледжу посіла ІІ місце серед 39 команд секції «Право». Команду готували: Басюк О. П., Чорнобрива О. В.;
 • завідувачами відділень були подані кандидатури представників студентського колективу для визначення переможця в рамках конкурсу «Лідер коледжівської освіти» у номінації «Кращий студент – 2020», ним стала Кухарук Світлана Вікторівна, студентка 31-Ю групи, куратор групи Басюк Оксана Петрівна;
 • у коледжі проведено конкурс «Лідер коледжівської освіти» за шістьма номінаціями, в якому взяли участь 35 педагогічних працівники коледжу, представивши на конкурс роботи, у яких відображена організаційна, навчальна, методична і громадська діяльність та узагальнено перспективний педагогічний досвід учасників конкурсу за 2019-2020 н. р. Конкурс проводився за номінаціями:
 1. Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти;
 2. Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти;
 3. Викладач – лідер коледжівської освіти;
 4. Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти;
 5. Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти;
 6. Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти.

Комісією конкурсу визначено переможців, протокол від 21.08.2020 № 1, і відзначено, наказ від 26.08.2020 № 125-ОД:

 1. Люльчика Вадима Олександровича, завідувача технічного відділення, нагородити премією;
 2. Чорнобриву Ольгу Вікторівну, голову циклової комісії юридичних дисциплін, нагородити премією;
 3. Кушнірука Олександра Миколайовича, викладача землевпорядних дисциплін, нагородити премією;
 4. Матвійчук Любов Анатолівну, куратора 32-О групи (випуск 2020 р.), нагородити грамотою;
 5. Нікітську Оксану Віталіївну, завідувача кабінету № 16 «Комп’ютерні мережі та веб застосування», нагородити грамотою;
 6. Рудько Ольгу Миколаївну, керівника гуртка «GIS-INFORM», нагородити грамотою;
 7. Кухарук Світлану Вікторівна, студентку 31-Ю групи юридичного відділення, нагородити грамотою і матеріальною винагородою від профспілкової організації студентів.

 

Завідувач відділення – лідер коледжівської освіти,

переможець – ЛЮЛЬЧИК Вадим Олександрович, завідувач технічного відділення.

Голова циклової комісії – лідер коледжівської освіти,

переможець – ЧОРНОБРИВА Ольга Вікторівна, голова циклової комісії юридично-соціальних дисциплін.

Викладач – лідер коледжівської освіти,

переможець – КУШНІРУК Олександр Миколайович, викладач землевпорядних дисциплін.

Куратор навчальної групи – лідер коледжівської освіти,

переможець – МАТВІЙЧУК Любов Анатолівна, куратор 32-О групи (випуск 2020 р.).

Завідувач кабінету (лабораторії) – лідер коледжівської освіти,

переможець – НІКІТСЬКА Оксана Віталіївна, завідувач кабінету № 16 «Комп’ютерні мережі та вебзастосування».

Керівник гуртка – лідер коледжівської освіти,

переможець – РУДЬКО Ольга Миколаївна керівник гуртка «GIS-INFORM»;

 

Методист коледжу Л. В. Балдич

 Викладач року

КУШНІРУК Олександр Миколайович – викладач землевпорядних дисциплін. У коледжі працює з 2011 року. Магістр зі спеціальності «Землевпорядкування і кадастр».

Постійний учасник конкурсу «Педагогічні інновації» Науково-методичного центру: автор п’яти робіт, які занесені в каталог кращих конкурсних робіт, а дві роботи зайняли призові місця.

Керівник студентського наукового клубу «Картографи Google м. Рівне», наукову діяльність якого було відзначено дипломом ІІ ступеня на фестивалі студентської науки в НУБіП України. Роботи гуртківців відзначені грамотами за друге та перше місця в Інтернет форумі «Geoweek».

Співавтор орієнтовної програми з навчальної дисципліни «Державний контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг».

Член Спілки землевпорядників України в Рівненській області.

За підсумками конкурсу «Лідер коледжівської освіти» у 2020 році став переможцем у номінації «Викладач року».

 Студент року

КУХАРУК Світлана Вікторівна студентка третього курсу юридичного відділення. Відмінниця навчання.

У 2018 році Світлана стала переможцем ІX етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  та XІX етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

За результатами фінального етапу X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2020 році нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

У складі команди коледжу у 2020 році виборола друге місце у ІV відкритому Західноукраїнському інтелектуальному турнірі «NATUS VINCERE» на Кубок ректора ТНЕУ.

Входить до складу збірної команди коледжу з баскетболу.

Відзначена премією Рівненської обласної державної адміністрації.

За підсумками конкурсу «Лідер коледжівської освіти» у 2020 році стала переможцем у номінації «Студент року».