І курс

Вища математика

Фізика

Геоінформатика, інформатика й програмування

Топографія

Геологія і геоморфологія

Історія земельних відносин і землеустрою

Математична обробка геодезичних вимірів

Електронні геодезичні прилади

ГІС і бази даних

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Вища геодезія

Методичні рекомендації з курсового проекту «Вища геодезія»

Супутникова геодезія та сферична астрономія

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова

Землеустрій

Навчальна практика з топографії

Навчальна практика з геоінформатики

ІІ курс

Земельний кадастр

Методичні рекомендації з курсового проекту «Земельний кадастр»

Математичні методи і моделі

Філософія

Ґрунтознавство з основами агрохімії

Проектування доріг місцевого значення

Статистичні методи в землеустрої

Основи землеробства та рослинництва

Інженерна інфраструктура територій

Цифрові плани і карти

Раціональне використання та охорона земель

Технології відтворення продуктивності земель

Кадастр населених пунктів

Дистанційний моніторинг земельних ресурсів

Інвестиційний аналіз

Організація і управління виробництвом

Переддипломна практика

                              Методичні рекомендації з диплом проектування