Бакалаври

  

І курс

Вища математика

Фізика

Геоінформатика, інформатика й програмування

Топографія

Геологія і геоморфологія

Історія земельних відносин і землеустрою

Математична обробка геодезичних вимірів

Електронні геодезичні прилади

ГІС і бази даних

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Вища геодезія

Супутникова геодезія та сферична астрономія

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова

Землеустрій

Навчальна практика з топографії

Навчальна практика з геоінформатики

ІІ курс

Земельний кадастр

Математичні методи і моделі

Філософія

Ґрунтознавство з основами агрохімії

Проектування доріг місцевого значення

Статистичні методи в землеустрої

Основи землеробства та рослинництва

Інженерна інфраструктура територій

Цифрові плани і карти

Раціональне використання та охорона земель

Технології відтворення продуктивності земель

Кадастр населених пунктів

Дистанційний моніторинг земельних ресурсів

Інвестиційний аналіз

Організація і управління виробництвом

  

Молодший спеціаліст

Автоматизована земельно-кадастрова інформація

Геодезичні роботи при землеустрої

Геодезія

Грошова оцінка земель та нерухомості

Державний контроль за використанням і охоронною земель та їх моніторинг

Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва

Земельне право

Земельний кадастр

Землевпорядне проектування

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Історія земельних відносин

Комп’ютеризація землевпорядного виробництва

Облік земель

Організація діловодства

Основи ґрунтознавства та геології

Основи екології

Основи картографування

Основи меліорації та ландшафтознавства

Основи підприємництва і управлінської діяльності

Основи сільськогосподарського виробництва

Протиерозійна організація території

Топографічне та землевпорядне креслення

Управління земельними ресурсами

Фотограмметрія

Стандартизація та метрологія

Культурологія

Соціологія

Економічна теорія

Основи правознавства

Основи філософських знань

Українська мова (за професійним спрямуванням)