ОС "Бакалавр"

Управління капітального будівництва ВК Рівненської МР (06.06.2018)

ПРАТ "Рівнебуд" (13.06.2018)

Департамент агропромислового розвитку Рівненської ОДА (18.06.2018)

ТОВ "Орбіта будпроект" (20.06.2018 р.)

Пропозиції здобувачів освіти:

Пропозиція 1

Пропозиція 2

Таблиця пропозицій за результатами громадського обговорення проекту освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія»

№ з/п

Автор пропозиції

Дата надходження

Зміст пропозиції

Інформація про врахування

1

Студент 31-Д групи Добровольський В.В.

03.04.2018

Включити до списку вибіркових наступні дисципліни - «Організація будівництва», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Виробнича база будівництва», «Надійність будівельної техніки»

Враховано

2

Студент 32-Б групи

Лобозінський А.М. 

03.04.2018

Включити до списку обов’язкових дисциплін - іноземну мову як перспективну дисципліну для вступу до магістратури та українську мову за професійним спрямуванням, як потрібну за умови працевлаштування на посади державної служби

Враховано

3

Директор ТОВ «Орбіта будпроект»

Матвіюка О.В.

10.04.2018

Включити до переліку обов’язкових дисциплін навчальні дисципліни «Технологія будівельного виробництва» та «Будівельні конструкції», забезпечити такі результати навчання – проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і мереж, організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці. Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства

Враховано

4

Головний інженер Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради

Матвійчука А.О.

19.04.2018

Включити до переліку обов’язкових компонент освітньої програми навчальну дисципліну «Архітектура будівель і споруд», яка повинна забезпечити зокрема такі результати навчання як розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства, уміння розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж, володіти навичками спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію. а також впровадити в навчальний процес курсовий проект з дисципліни «Архітектура будівель і споруд».

Враховано

5

Голова правління ПрАТ «Рівнебуд»     

Люльчик О.В.

20.04.2018

Включити до переліку обов’язкових компонент освітньої програми навчальну дисципліну «Основи і фундаменти», яка повинна забезпечити зокрема таку компетентність, як здатність визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій, а також впровадити в навчальний процес курсовий проект з дисципліни «Основи і фундаменти»

Враховано